A 2014 év szakmai nívódíj kitüntetettje:

Tóth Axel Roland

 

Tóth Axel Roland 2001 – ben  érettségizett a budapesti József Attila Gimnáziumban, majd ezt követően 2006.02.02 - én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen építőmérnöki diplomát szerzett, híd és műtárgy szakirányon. Diploma munkájáért a Vasúti Hidak Alapítványtól I. díjat kapott. A MÁV Zrt. szolgálatába a diplomavédés után szinte azonnal, 2006.05.10 – én lépett, mint mérnökgyakornok.

A felsőfokú hidász beszámolóját, szakvizsgáját 2007.05.25 – én tette le és még abban az évben a hídszakértő mérnök „B” vizsgát és a forgalmi vizsgát is teljesítette. Ezt a vizsgasorozatot a 2008.12.01 -  én abszolvált hídszakértő „A” szakértői beszámoló koronázta meg.

Szolgálatba állását követően alig több mint két és félév alatt megszerezte az összes szakvizsgáját, melyhez más esetben 4 – 5 év szükséges: nem véletlenül történt ez így, hiszen az egyetemen  is az évfolyam elsők között szerepelt! Egyebekben a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének levelezős doktorandusz hallgatója a falazott boltozatok numerikus vizsgálata témakörben.

A 2000 – es évek derekán még nem a jelenlegi, központosított jellegű Gyakornoki Program integrálta be a fiatalokat, hanem a befogadó szervezeti egység foglalkozott velük – jelen esetben a Híd Alosztályunk. Ennek során tűnt ki sokoldalú terhelhetősége, tudásvágya és a korát meghazudtoló szakmai intelligenciája. Az újpesti Északi hidunk átépítése 2008. júniusában megindult és az akkori területi kolléga alkalmassága számos kételyt támasztott. Helyette egy jól előkészített vezetői döntéssel a pályakezdőnek tekinthető fiatal munkatársunk vitte végig a teljes átépítést területi szinten és számos olyan helyzetet oldott meg, melyhez a tapasztalatból fakadó előnyök társíthatók. Az Északi híd átépítése két Sínek Világa publikációt eredményezett 2009 – ben és 2012 – ben. A fiatalok beilleszkedésének és fejlődésüknek törvényszerűen eljön az a fázisa, amely már annyi „tapasztalatot” adott, amely elegendő egy irányvesztéshez, de kevés ahhoz, hogy a kialakult kép kellően árnyalt legyen. Axel ezt a „korszakát” derűvel és a tapasztalatai megfogalmazásának szándékával töltötte el, jóllehet a fiatalos kritikája is megalapozott volt és mutatta gondolkozása minőségét. A „mi ez” és a „miért így és miért én” nála az összefüggések keresését és a rendszerszemlélet szem előtt tartását jelentette és jelenti ma is.

A budapesti terület északi részét felügyelte 2013 – ig, mely terület sajátosságai közé a nehéz tulajdonságok sorolhatók: nagy terület, nagy műtárgyszám, nagyvárosi környezet, korridorok nem érintik, mostoha terepviszonyok, etc. Mindezek ellenére az északi régió számunkra a megnyugtatóan lefedett területet reprezentálja.

Érezhető és tudható volt, hogy képességeinek és szakmai előmenetelének a területi munka jó felkészülési állomás és megfelelő alap a szakmai munka csúcsaként értelmezhető vezérigazgatósági feladatok világa felé. Ez az idő 2013. decemberében jött el, amikor a Híd és Alépítményi Osztály szakértője lett, a hálózat legnagyobbikát jelentő budapesti területet illetően. Ebben a munkakörnyezetben nyilvánvalóan újszerű és más minőséget képviselő feladatokkal találkozik,de a jó alapok, mint a valódi hidak esetében is a bizonyosságot szolgálják. A bizonyosságét, mely a mindennapok részét, valóságát jelentik és a folytonosság zálogát adják.

A Pályavasúti Főigazgatóság szakmai osztálya, mint olyan, lehetőséget jelent a nemzetközi szervezetekben történő munkavégzésre, a „külvilág” számára a képességek felmutatására. Axel ma már az UIC – ben a MÁV Zrt. képviseletében munkabizottsági tag.

A bemutatott pályafutás példa az értelem fényétől megvilágított akarás erejére és mindenki számára elfogadható értéket képvisel.

 

Fontos és mindenki számára befogadható az, hogy a tehetség és a képesség önmagában csak rövidtávon elegendő, ha nem párosul olyan tulajdonság együttesekkel, mint a szakmai elhivatottság, szorgalom, kitartás és szakmai alázat.

Úgy gondoljuk, biztonsággal kijelenthető, hogy fentiek Tóth Axel esetében olyan arányban fennállnak, amely méltóvá teszi a „Szakmai Nívódíj” kitüntetésre.

Vassúti Hidak Alapítvány 

Joomla templates by a4joomla