1993-ban Szegeden, a megrendezésre kerülő I. Vasúti Hidász Találkozó szakmai összejövetelén merült fel az a gondolat, hogy a vasúti  hidász szakma  hagyományainak  ápolására, fejlődésére, kapcsolatok  tartására  szervezett keretet  kell  biztosítani. A szervezetek között a legjobbnak a vasúti hidász szakmában a legelkötelezettebb szervezetek által  létrehozandó Alapítvány látszott.

A Vasúti Hidak Alapítványt, magánalapítványként a Ptk. 74/A-74/F szakaszainak alapján a következő cégek alapították:

  • MÁV Rt. Vezérigazgatósága képviseletében Pál József pályalétesítmény igazgató,
  • MÁV Épületkarbantartó Kft. képviseletében Lángi Alajos igazgató,
  • MÁV Hídépítő Kft. képviseletében Csohány Antal ügyvezető igazgató,
  • Hídépítő Rt. képviseletében Apáthy Endre vezérigazgató,
  • SZFINX Bt. képviseletében Máté Attila üzletvezető. 

Alapítók, az alapító okiratot 1995. november 7-én Budapesten írták alá, Budapesten.
A Vasúti Hidak Alapítvány a Csongrád Megyei Bíróság Ptk 60.001.(1996/3) 670 számon 1996. február 1-jén vette nyilvántartásba. A vasúti hidász szakma iránti elkötelezettséget jelzi az a tény, hogy az alapítókhoz a későbbiekben összesen 13 cég és egymagánember csatlakozott.

A Csongrád Megyei Bíróság 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával Alapítványunkat közhasznú alapítványnak nyilvánította.

Az Alapítványhoz jelenleg is bármely magyar és külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat, felajánlást tehet, amennyibenaz Alapítvány rendeltetésének céljával egyetért és az anyagi vagy bármely más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

Joomla templates by a4joomla