Alapítványunk Dr. Korányi Imre műegyetemi professzor úr emlékének megőrzésére Korányi Imre díjat alapított. A névhasználathoz a Korányi család, írásban hozzájárult. Korányi professzor úr több évtizedes egyetemi oktatási tevékenysége mellett a vasúti hidak tervezése és üzemeltetése területén is kiváló szakértő volt. Többek között 1945 előtt ő tervezte meg az Újpesti, Északi híd erősítését, továbbá számos nagy acélszerkezet híd forgalomba helyezési eljárásait is vezette. Ezen kívül az 1950-ben kiadott, részben ma is használt Vasúti Hídszabályzat kidolgozásában is jelentőset alkotott.

A Korányi Imre díjat első alkalommal 2002-ben adtuk át a Korányi családdal közösen, és azóta évente, ünnepélyes keretek között.

Az alábbi szabályzat alapján minden év május 15-ig várjuk a Korányi díj javaslatot

Vörös József 

a kuratórium elnöke

 

A „KORÁNYI IMRE Díj” odaítélésének szabályzata

 

1. A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a KORÁNYI IMRE Díj elbírálásánál jelen szabályzat szerint végzi tevékenységét.

2. A kuratórium munkáját az elnök irányítja, a díj odaítélésénél a kuratórium határozatképes, ha a kuratóriumból az elnökkel együtt a kuratóriumi tagok 50% +1fő jelen van.

3. A kuratórium döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg. A döntésekről jegyzőkönyv készül. A jelöléssel és a döntéssel kapcsolatos iratok és információk, a döntés nyilvános kihirdetéséig bizalmasan kezelendők.

4. A díj odaítélésére a kuratórium bármely tagja útján lehet javaslatot tenni, amelyet adott év május 15-ig kell az elnök részére írásban eljuttatni.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • javasolt személy adatait,
  • szakmai tevékenységét,
  • a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását,
  • a javaslat indoklását.

5. Az értékelés során a kuratórium az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

  • a javasolt személynek a vasúti hidak terén kifejtett munkájának jelentőségét,
  • munkája során az újszerűség és a fejlődés érdekében kifejtett tevékenységét,
  • a javasolt személy szakmai elismertségét, eddigi kitüntetéseit,
  • a vasúti hidakkal kapcsolatos publikációit,
  • esetleges oktatói, nevelői tevékenységét,
  • munkájának a közlekedésügy, ezen belül a vasúti hidászat területén jelentkező erkölcsi és anyagi hasznát.

6. A díj kiosztására évente egy alkalommal, maximum egy fő részére kerül sor.

7. A díj átnyújtásakor, a díjazott részére 200.000 Ft összeg és emlékplakett kerül átadásra.

8. A kifizetendő összeg nagyságát a kuratórium minden év első ülésén felülvizsgálja.  

9. Jelen módosított szabályzatot a kuratórium a 2019 április 4-i ülésén fogadta el.

A kuratórium elnöke:  Vörös József

A kuratórium tagjai: Kiss, Józsefné, Dr.Dunai László, Legeza István, Magyar János, Sélley Tivadar
Solymossy Imre, Vakarcs László

Joomla templates by a4joomla