Alapítványi beszámoló 2022. évéről

A Szegedi Törvényszék 2022. február 24-én kelt végzése alapján új székhelyen (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.), új elnökkel, új titkárral és részben új tisztségviselőkkel folytatta munkáját a Vasúti Hidak Alapítvány. Az alapítvány elnöki pozíciójában Tóth Axel Roland váltotta Vörös Józsefet, aki a továbbiakban curator emeritusként segíti az alapítvány munkáját. Kiss Józsefné titkári teendőit 2022-től kezdve Győri Enikő látja el. Vakarcs László kuratóriumi tag lemondását követően Tarján Ferenc tölti be a megüresedett pozíciót. A további, pozíciójukban megerősített kuratóriumi tagok: Dr. Dunai László, Legeza István, Magyar János, Sélley Tivadar, Solymossy Imre. A felügyelőbizottság új elnöke Csizmár-Csomós Anna (Farkas Tibort váltva), tagjai Kenderes Anita és Szebényi Gergő (utóbbi Kovács Józsefné helyett).

Az első kibővített kuratóriumi és felügyelőbizottsági ülést 2022. március 22-én, a másodikat 2022. október 18-án a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék tárgyalójában tartottuk meg. Az év elején elfogadott munkatervvel összhangban – elsősorban a támogatásokból befolyt összegeknek köszönhetően – eseményekben gazdag volt a 2022. évünk.

Néhány év kihagyás után, 2022. május 17-én ismét megrendeztük a hidász nyugdíjas-találkozót, amelynek a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék adott otthont. A találkozón mintegy harminc fő vett részt. Az egybegyűltek közösen megkoszorúzták Jáky József, Palotás László és Korányi Imre professzorok mellszobrait.

Az alapítvány közreműködésével elkészült és megjelent az átépített Déli összekötő vasúti Duna-hídról történeti áttekintést adó és az átépítés részleteit megörökítő, Híd a múltból a jövőbe című könyv. (A könyv bemutatására a november 16-i szakmai napon került sor a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. részéről.)

Újszállási Rácz Lajosíró, helytörténész kezdeményezésére a Budapesti Műszaki Egyetem, Hatvan Város Önkormányzata és a Vasúti Hidak Alapítvány anyagi hozzájárulásával és képviselőik jelenlétében 2022. szeptember 20-án, Hatvan állomás épületében – az állomás bombázásának évfordulója alkalmából megrendezett megemlékezés keretein belül – felavattuk dr. Kossalka János emléktábláját. Az eseményt követően alapítványunk a táblaállítást kezdeményező Újszállási Rácz Lajos részére ünnepélyes keretek között elismerő oklevelet adott át.

2022. október 27-én, a Vasúti Hidak Alapítvány kezdeményezésére, a MÁV História Bizottság és a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány közreműködésével felavattuk Dr. Nemeskéri-Kiss Géza (1922–2010) mérnök-főtanácsos emléktábláját, valamint a MÁV Hídépítési Főnökség (később MÁV Hídépítő Kft.) egykori telephelyének bejáratát díszítő és emlékét őrző hídelemeket, amelyek a Magyar Vasúttörténeti Parkban kaptak (új) helyet.

2022. november 16-án került sor – az MMK által is akkreditált – Hidász Szakmai Napra, amelyen kilenc szakmai előadás mellett a Híd a múltból a jövőbe – Déli összekötő vasúti Duna-híd című könyv bemutatására és a Vasúti Hidak Alapítvány 2022. évi díjainak átadására is sor került. A szakmai napon 175 fő személyesen, további mintegy 50 fő online formában vett részt.

Diploma-díj pályázatra pályamű 2022. évben nem érkezett.

Az alapítvány szakmai nívódíját 2022-ben a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítésének két meghatározó személyisége kapta: Csizmár-Csomós Anna, a beruházó NIF Zrt. projektvezetője és Szabó Gábor, a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. projektvezető-helyettese.

A Korányi Imre-díjat – a kuratórium egyhangú egyetértésével – Dr. Szepesházi Róbert nyugalmazott egyetemi tanár vehette át.

Gratulálunk a díjazottaknak és további sok sikert kívánunk!

Alapítványunkat az előző év folyamán fájó veszteség érte, 90 éves korában elhunyt Evers Antal Korányi-díjas hídépítő mérnök, az alapítvány curator emeritusa.

Az alapítvány aktuális hírei honlapunkon (www.vashid.hu) és Facebook-oldalunkon követhetők. A beszámolókban is szereplő valamennyi programunkról, tevékenységeinkről részletes beszámolók jelentek meg a Sínek Világa hasábjain.              

         

Tóth Axel R.

kuratórium elnöke

Joomla templates by a4joomla