A 2013 év szakmai nívódíj kitüntetettje:

 Simon Ilona

 

Simon Ilona 1987-ben a békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola út- és hídépítési szakán érettségizett, majd 1990-ben a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Mű­szaki Főiskolán Útépítési és fenntartási üzemmérnöki oklevelet szer­­zett. 1990 szeptemberétől a MÁV alkalmazottja. Jelenleg a dombóvári Pályafenntartási Alosztályon hidász szakaszmérnök. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti. 2001-ben a BME Mérnöktovábbképző Intézetében hidász mű­szaki ellenőri képesítést, 2008-ban a Széchenyi István Egyetem Építőmérnöki Karán Szerkezetépítő oklevelet szerzett.

A vasúti hidász szakma iránti elkötelezettségét jelzik a szakmai rendezvényeken tartott, szakterületével kapcsolatos előadásai, valamint a Sínek Világa szakmai folyóiratban megjelentetett cikkei.

Szakaszmérnöki beosztásában kiemelkedő szorgalmával és szakmai igényességével kiváló és példamutatóan gondos gazdája a Kapos-völgyi és más vasútvonal-szakaszok hídjainak. A felügyeletére bízott hidak állapotáról, az azokkal kapcsolatosan elvégzendő állagmegóvási, felújítási, vagy átépítési feladatokról napra készen tud nyilatkozni.

Innovatív hozzáállásából adódóan nem idegenkedik területén újszerű megoldások alkalmazásától sem. Jó példája ennek a Rétszilasi Sárvíz-Nádor- csatorna híd 2011. évi III. fokú hídvizsgálata során az Általa felfedezett meghibásodásnál, a jobboldali hossztartó megszakítás repedt alátámasztó saruja ideiglenes megerősítésénél alkalmazott SikaWrap szénszálas szerkezetmegerősítő rendszer alkalmazása, amely egyben az egész pécsi hidász csapat szellemi és fizikai erőkoncentrációja volt egy halaszthatást nem tűrő probléma átmeneti megoldása érdekében. (Megjegyzendő, hogy az újszerű szerkezetmegerősítő eljárást a dombóvári hidász szakasz kivitelezte minimális vágányzári idő igénybevételével, Dr. Orbán Zoltánnak az eljárás kidolgozójának szakmai irányítása mellett.)

Kiemelkedő érdemeket szerzett a 41. menetrendi számú vasútvonal, Pusztaszabolcs – Dombóvár vonalszakaszán a 891+35 hm szelvényű, rácsos főtartójú Rétszilasi Sárvíz-csatorna híd felújításának 2012. évi és a 1571+42 hm szelvényű szintén rácsos főtartójú Újdombóvári Kapos híd pályatartóinak átalakításával is járó teljes felújításának 2013. évi megvalósítása előkészítésében, a kivitelezési munkák folyamatos felügyeletében. 

A Rétszilasi híd forgalomba helyezését követően a hídszerkezet korrózióvédelmi munkálatai tovább folytatódtak a pályatartók hídfák által nem érintett felületein. Figyelmét – ellentétben a kivitelezővel – nem kerülték el azok a rejtett hibák, amelyek korábban a régi festékrétegek által láthatatlanok maradtak és csak a vágányzár feloldását követően munkába vett acélszerkezetek felületeinek homokszórásos tisztítása során tárulkoztak fel, és amely hibákat garanciális feladatként csak hónapokkal később, pótmunkák keretében tudott a kivitelező megszüntetni.

Jelentős szerepe volt abban, hogy a 2013. március 31 és május 15. közötti vágányzárban felújított illetve átépített Újdombóvári Kapos híd kivitelezési munkái a lehető legmagasabb műszaki színvonalon valósulhattak meg. Tevékeny résztvevője volt a beruházás előkészítésének, napra készen követte a tervezés és a kivitelezés folyamatát. A kivitelezés folyamán felmerült kérdések gyors megválaszolásával, vagy a hatáskörét meghaladó problémák döntéshozatalra való haladéktalan leközvetítésével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kivitelező KÖZGÉP Zrt. az elfogadott ütemtervet tartva a közbeszerzésen elnyert feladatokat a megbízó MÁV Zrt. legnagyobb megelégedésére magas színvonalon elvégezhette. 

Meghatározó részt vállalt a Pécsett megrendezett 2012. évi Vasúti Hidász Találkozó alkalmából megjelentetett, a régió hídállományát és egyéb hídvonatkozású érdekességeit bemutató „Vasúti hidak a Pécsi Igazgatóság területén” című könyv megírásában. A hídkönyvben megjelent 16 cikkén kívül 9 db megjelentetésre véglegesített cikkét kellett a könyv terjedelmének pénzügyi okokból történt lekorlátozása miatt kihagyni. Gondosan megszerkesztett, a szorosan vett szakmai tartalmon túl a hidak múltját és az adott vasútvonal létesítésének körülményeit és olykor egy-egy település fejlődéstörténetét is bemutató leírásai nagyban hozzájárultak a hídkönyv magas színvonalon való megjelentetéséhez.

Vasúti Hidak Alapítvány

 


 

Joomla templates by a4joomla