Tisztelt Kollégák !

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma szeretne őszinte köszönetet mondani a kollégák szakmai és erkölcsi támogatásukért. A 2006. évi SZJA 1%-ának felajánlásából Alapítványunk 354.246 Ft bevételhez jutott, amelyért az adományozóknak őszinte köszönetet mondunk. E bevételből támogattuk a "Vasúti Hidak" c. könyv kiadását, valamint a Korányi díj költségeit.

A Vasúti Hidak Alapítvány 2007.évi tevékenységének legfontosabb eredményei a következők:

Vörös József: Vasúti hidak c. szakkönyvéből 40 db-ot vásároltunk meg. A könyveket a 2007. április 23-án indult hídvizsgáló lakatos-tanfolyam résztvevői kapták meg. A középkorú hidász szakemberek megbecsülése érdekében az Alapítvány nívódíjat alapított. Ennek a díjnak szabályzatát az Alapítvány honlapján tettük közzé. A nívódíj odaítélésére először 2008 évben kerül sor.

Az Alapítvány diplomaterv pályázatra 200.000 Ft-ot különített el. A BME-en és a Pollack Mihály Egyetemen kiírt pályázatra beadvány nem érkezett. A kuratórium elnöke a BME 2007. novemberi diplomakiosztó ünnepségen kérte az Egyetem tanárait, hogy a vasúti híd körében kiírandó diploma-terv pályázatokat jobban népszerűsítsék.

Rendezvényeink közül a VI. Vasúti Hidász Találkozó (2006.július 5-7) és a "2007-ben jubiláló vasúti hidak” c. rendezvényünket a Magyar Mérnöki Kamara a továbbképzési rendszerében pontszerző rendezvényként akkreditálta. A szükséges igazolásokat kiadtuk

A VII. Vasúti Hidász Találkozó ( 2009. Szeged) előkészítése megkezdődött. A "Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén" c. könyv szerkesztőbizottságát Kiss Józsefné vezeti. A konferencia helyét 2008. tavaszáig határozzuk meg.

A MÁV Zrt. és a Vasúti Hidak Alapítvány a „2007-ben jubiláló vasúti hidak” címmel 2007. október 16 -án Közlekedési Múzeumban konferenciát szervezett. A mintegy 150 fő résztvevő igazolta a vasúti hidász szakma iránti érdeklődést, mivel a pályás, gépész szakszolgálat képviselői is jelen voltak. A rendezvényen került sor a 2007. évi Korányi díj átadására, amelyet a kuratórium Bácskai Endréné okl. építőmérnök, szakértő tervezőnek ítélt oda.

Az Alapítvány jó sajtókapcsolatokat ápol a Mérnök Újsággal, valamint a MAGÉSZ Hírlevéllel. Jelentősebb rendezvényeinkről a Mérnök Újságban rendszeresen tudósítások jelennek meg. Ilyen beszámoló a "Jubiláló vasúti hidak 2007-ben", amely a nyomdai torlódások miatt a 2008. január-i számban jelent meg.

Az Alapítvány társszervezője a MÁV nyugdíjas hidászok évenkénti rendezvényének.

Az Alapítvány www.vashid.hu internetes honlapján a 2007. évi, valamint a korábbi évek tevékenységéről, rendezvényeiről, fontos eseményeiről szóló információk olvashatók.

Adószámunk: 18456877-1-06, rendelkező nyilatkozat honlapunkról letölthető.

Budapest 2008. január 19.

 

      Rege Béla

a Kuratórium elnöke

Joomla templates by a4joomla