Tisztelt Kollégák !

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma szeretne őszinte köszönetet mondani a kollégák szakmai és erkölcsi támogatásukért. A 2005. évi SZJA 1%-ának felajánlásából Alapítványunk 209.830 Ft bevételhez jutott, amelyért az adományozóknak őszinte köszönetet mondunk. E bevételből támogattuk a „Vasúti Hidak a Budapesti Igazgatóság területén” c. könyvünk kiadását.

A Vasúti Hidak Alapítvány 2006.évi tevékenységének legfontosabb eredményei a következők:

Az Alapítvány a MÁV Zrt-vel közösen szervezte meg a VI. Vasúti Hidász Találkozót 2006.július 5-7 között Dobogókőn, a Manreza Hotelben rendeztük meg. A konferencián 203 regisztrált résztvevő volt jelen, 26 előadás hangzott el, amelyeknek 29 előadója volt. A konferencián emlékeztek meg a Vasúti Hidak Alapítvány 10 éves születésnapjáról és arról az eseményről, hogy az elmúlt 13 évben az ország valamennyi vasút-igazgatósági területén hidász konferenciát rendeztek.

Az Alapítvány a BME szigorló mérnökei részére vasúti hidak témakörében diplomaterv-pályázatot írt ki. 1 pályamű érkezett be, amelynek szerzője Tóth Axel Roland volt. A pályázat elbírálása után a Kuratórium Tóth Axel Roland részére I. díjat állapított meg.

A Vasúti Hidak Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2006. december 6-án az Egyetem dísztermében dr. Korányi Imre professzor úr születésének 110. évfordulója alkalmából ünnepi tudományos ülésszakot szervezett, amely után az egyetem szoborparkjában felavattuk a professzor mellszobrát. A tudományos ülésen dr. Farkas György, tanszékvezető egyetemi tanár elnökölt, amelyen Doskar Ferenc, dr. Nemeskéri-Kiss Géza, dr. Iványi Miklós, dr. Kollár László és Rege Béla tartott előadást. Az ülésen vette át dr. Nagy Sándor a 2006. évi Korányi díjat. A Korányi szobor létesítési költsége kerekítve 2,1 millió Ft, amelynek döntő többségét, 2,02 millió Ft-ot az Alapítványnak sikerült közadakozásból összegyűjteni.

Az Alapítvány jó sajtókapcsolatokat ápol a Mérnök Újsággal. Jelentősebb rendezvényeinkről a Mérnök Újságban rendszeresen tudósítások jelennek meg. Ilyen beszámoló volt olvasható a VI. Vasúti Hidász Találkozóról, a Korányi szobor avatásáról.

Az Alapítvány társszervezője a MÁV nyugdíjas hidászok évenkénti rendezvényének. A vasúti hidász értékek megőrzése céljából, az Alapítvány kezdeményezésére a

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 600/1508/2006. számú, 2006. június 19-én kelt, 600/1508/2006. sz. értesítése szerint értesítése szerint a sárospataki kisvasúti Bodrog – híd védetté nyilvánítási eljárását megkezdte.

Alapítványunk www.vashid.hu internetes honlapján a 2006. évi, valamint a korábbi évek tevékenységéről, rendezvényeiről, fontos eseményeiről szóló információk olvashatók.

Adószámunk: 18456877-1-06

A rendelkező nyilatkozat Alapítványunk honlapjáról is letölthető.

Budapest, 2007.január

 

       Rege Béla

a Kuratórium elnöke

Joomla templates by a4joomla