A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Acélszerkezeti Szövetség, a Vasúti Hidak Alapítvány és a Közlekedéstudományi Egyesület 2011. szeptember 16-án a BME Dísztermében Korányi emlékülést tartott.

Az emlékülés időszerűségei a következők voltak:

 • Korányi Imre professzor születésének 115 évfordulója
 • a Vasúti Hidak Alapítvány 15. születésnapja
 • a Korányi szobor avatásának 5. évfordulója
 • 10 alkalommal került átadásra a Korányi díj

A rendezvény a régi Korányi munkatársak, tanítványok részvételével Korányi szobor koszorúzásával kezdődött meg. Dr Lovas Antal dékán köszöntötte a megjelenteket.

 

 

 

Emlékeztetett arra, hogy Korányi Imre professzor szobra méltó helyre került Palotás és Jáky professzorok mellé. A legnehezebb időszakban, a két világháború között kezdte meg pályafutását hídépítő mérnökként a MÁV-nál. Munkája során páratlan munkabírásának, jó szervezőkészségének és a tudományos területen elért eredményeinek köszönhetően számtalan kitüntetésben részesült,amelyek közül a legértékesebb az1955-ben kapott Kossuth-díj. 1947-ben nevezték ki a I. sz. Hídépítési Tanszék vezetőjének. Mint tanszékvezető számtalan tankönyvet, tudományos dolgozatot írt, és az általa irányított munkabizottság dolgozta ki az 1951. évi Vasúti Hídszabályzatot, amely nemcsak hazai, hanem külföldi elismertséget is jelentett, és előírásai több mint 50 évig volt hatályban.

Az emlékülést a BME Dísztermében mintegy 140 fő hallgatóság előtt Földi András, a Vasúti Hidak Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke nyitotta meg.

 

 

Bevezető szavaiban emlékeztetett az emlékülés aktualitásaira, továbbá arra a tényre, hogy 10. alkalommal kerül sor a vasúti hidász szakma legmagasabb kitüntetésének, a Korányi díj átadására.

Vörös József, a MÁV volt főhidásza "Korányi munkássága a MÁV-nál " c. előadásában ismertette, hogy Korányi Imre 1926-1947 között volt a MÁV alkalmazásában, 59. nagyjelentőségű vasúti hidat tervezett illetve ezek megvalósítását irányította.

1926-tól kezdődően a vasúti forgalom növekedése miatt számos gyenge teherbírású híd erősítését tervezte meg. Ezek közül kiemelkedik az Újpesti Vasúti Duna-híd erősítésének megoldása, amelynek terveit 1932-ben készítette el. E tervek alapján az erősítési munkákat a vasúti forgalom fenntartása mellett, csak rövid vágányzárak keretében 1,5 év alatt vitelezték ki. A Dunaföldvári Duna-híd közúti hídként 1930-ban készült el, amelyet Horthy Miklós kormányzó avatott fel. Ezen a hídon a vasúti forgalmat Korányi Imre átalakítási tervei alapján 1939-ben nyitották meg. Ez a híd volt az első folytatólagos szerkezetű Duna-híd Magyarországon. 1940-ben Észak-Erdély visszacsatolása után elsősorban a Szeretfalva-Déda vasútvonal építése következtében rövid időn belül sok hidat kellett építeni. E feladatok irányításával Korányi Imrét bízták meg. A 2. világháború befejezése után a vasúti hidak újjáépítésében nagyon-nagy munkát végzett. Többek között az 1939-évi tervei alapján kivitelezett, és a háborús cselekmények alatt felrobbantott Szolnoki Vasúti Tisza-híd újjáépítését az eredeti tervek alapján ő irányította. A Déli Összekötő Duna-híd újjáépítését is ő vezette, az 1. szerkezetet 1951-ben, a 2. szerkezetet 1953-ban helyezték forgalomba. Korányi Imre nemcsak elismert egyetemi professzor, hanem kiváló mérnök is volt, aki 21 évet töltött el a vasúti hídszolgálatban.

Dr. Dunai László egyetemi tanár "Dr. Korányi Imre , a professzor"c. előadásában a professzor úrnak a Műegyetemen végzett munkásságról számolt be. 

Bevezetőjében előadta, hogy nagynevű elődjével életében egyszer találkozott, mikor Korányi professzor már betegeskedett., de így is nagy hatást tett rá. Korányi Imre mérnöki oklevelét 1917-ben szerezte meg, és ettől kezdve 1926-ig, majd 1947-1959 között a tanársegédi beosztástól a tanszékvezető egyetemi tanárig a Műegyetemen minden munkakörben dolgozott. Először Dr. Kossalka János professzor munkatársaként dolgozott és 1927-ben lett műszaki doktor, majd 1937-ben magántanári címet kapott. Dr. Kossalka János halála után 1945-ben helyettes tanárrá, majd 1947-ben a Budapesti Műszaki Egyetem I.sz. Hídépítési Tanszékének vezetője lett. Hídépítési munkásságáért elsősorban a háború utáni felrobbantott hidak újjáépítéséért 1947-ben államfői elismerést kapott. 1950-ben a Magyar Népköztársaság Érdemrend, 1955-ben Kossuth-díj kitüntetéssel ismerték el munkáját. Az 1955-157-ben több kötetben kiadott "Tartók Statikája" c. egyetemi tankönyvét évtizedeken keresztül a tervező mérnökök használták. 1956-ban a BME Forradalmi Bizottságának tagja lett és a forradalom leverése után számos hallgatót mentett meg a megtorlástól Ezt a tevékenységét a Kádár-rendszer nem bocsátotta meg és 1959-ben nyugdíjba küldték. Tudományos tevékenységét azonban tovább folytatta, különösen a stabilitás elméleti kutatásában jelentek meg kiemelkedő dolgozatai. Szakértelmére a hidász szakma továbbra is számított, és az Erzsébet-híd újjáépítésének megvalósítását irányító Műszaki Bizottságának tagja lett. Korányi Imre 1989-ben, 93 éves korában hunyt el.

Rege Béla, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke a "Vasúti Hidak Alapítvány 15 éve" c előadásában elmondta hogy az Alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság 1996.február 1-én magán - alapítványként jegyezte be.  

 

Alapítók: -MÁV Rt Vezérigazgatósága:, MÁV Épületkarbantartó Kft, - MÁV Hídépítő Kft:,- Hídépítő Rt :, - SZFINX Bt voltak.

Az Alapítvány célja:

 • a vasúti hidak múltjának kutatása, kiadványok megjelentetése
 • a vasúti hídtörténeti kutatások támogatása,
 • hidász szakemberek továbbképzésének szervezése,
 • hidász szakmai konferenciák, előadások szervezése,
 • hidász témájú pályázatok kiírása,
 • hidak közlekedésbiztonsági továbbfejlesztésében való közreműködés
 • szakmai díjak alapítása

Beszámolt az Alapítvány 3 évenként szervezett Vasúti Hidász Találkozókról, amelyek helyszínei a volt MÁV Igazgatóságok területén voltak, eddig összesen 7 ilyen szakmai rendezvény volt.

I. MÁV Rt. Szeged i Igazgatóság Szeged, 1993. október 20-21.
II. MÁV Rt. Pécsi Igazgatóság Balatonboglár, 1995. szept. 26-28.
III. MÁV Rt. Miskolci Igazgatóság Miskolctapolca, 1997. szept. 16-18.
IV. MÁV Rt. Szombathelyi Igazgatóság, Szombathely- Nagyrákos 2000. május 23-25.
V. MÁV Rt. Debreceni Területi Központ, Debrecen 2003. május23-25.
VI. MÁV Zrt. Budapesti Területi Központ, Dobogókő 2006. július 5-7.
VII. MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Központ Szeged, Kecskemét 2009. június 34-25.

A VIII. Vasúti Hidász Találkozóra 2012.május 30-június 2 között Pécsett kerül sor.

Az Alapítvány több díjat is alapított, ezek közül a legfontosabb a 2001-ben alapított Korányi díj, amelynek kitüntetettjei a következők voltak:

• 2002 Dr Nemeskéri Kiss Géza
• 2003 Dr. Szittner Antal
• 2004 Evers Antal
• 2005 Doskar Ferenc
• 2006 Dr. Nagy Sándor
• 2007 Bácskai Endréné
• 2008 Solymossy Imre
• 2009 Dr. Horváth Ferenc
• 2010.Dr. Kemenes Arzén

A sikeres fotópályázatokon kívül meg kell említeni a diplomaterv pályázatokat, amelynek egyik célja a vasúti hidak iránti érdeklődés felkeltése a szigorló mérnökök között. Az évek folyamán díjazottak közül számos fiatal ma a vasúti hidász szakmában dolgozik. Évente 1-1 vasúti hidász szakmai napot szerveztek, amelyek témája valamilyen jubileum vagy érdekes hídépítés voltak. Többek között ilyen rendezvény volt az "50 éves a Komáromi vasúti Duna-híd","100 éves az első vasúti vasbeton híd", "Újpesti vasúti Duna-híd átépítése"," "Bp.Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal. átépítése a hidász szemével". Az Alapítvány további tevékenységének bővítése az anyagi lehetőségektől függ, mivel semmilyen állami támogatásban nem, részesül.

Dr. Domanovszky Sándor "Az Északi vasúti híd átépítése 2007-2009" c. könyvet mutatta be, amelynek szerkesztési munkáit irányította.

 

Előadásában az utóbbi évek legnagyobb vasúti hídépítésének legérdekesebb részeit is bemutatta képekben. Ennek a hídnak neve vasúti hidász szakmai körökben "Újpesti Vasúti Duna-híd" néven ismert, csak a közbeszerzési pályázat keretében kapott ilyen megnevezést. A nagyon szép kiállítású szakkönyvet, az emlékülés minden résztvevője emlékül megkapta.

Az emlékülés keretében megtekinthető volt négy elhunyt Korányi-díjas mérnök kolléga , dr. Nemeskéri-Kiss Géza, dr. Szittner Antal, Doskar Ferenc, dr. Horváth Ferenc munkásságát bemutató kiállítás. Közülük hárman szakmai tevékenységüket a MÁV-nál fejtették ki, egy pedig a BME-n dolgozott.

Az emlékülés befejezéseként a 2011. évi Korányi díj átadására került sor,amelyben Adamkó Ferenc kolléga részesült A kitüntetettnek a díjat Dr. Korányi László orvos-professzor, Dr. Korányi Imre fia adta át. A 2011.évi Korányi díj átadásáról a honlapon részletes beszámoló olvasható.

Az emlékülés állófogadással zárult. A megrendezett Korányi emlékülés elérte célját. A volt Korányi munkatársak, tanítványok nagy számban jelentek meg a rendezvényen, de sok fiatal is részt vett az emlékülésen, akik Korányi professzor munkásságát csak a szakirodalomból ismerik.

Összeállította: Rege Béla


Ábrajegyzék:

Ábra/File neve Ábra neve/aláírása Fotó készítője

 1. kép/DSC 320 A koszorúzás résztvevői Nagy József
 2. kép/DSCF 0529m Dr. Lovas Antal köszöntője Sleiner Béla
 3. kép/DSC 337 Az emlékülés megnyitása Nagy József
 4. kép/DSC 342 Az emlékülés résztvevői Nagy József
 5. kép/DSC 343 Előadó: Vörös József Nagy József
 6. kép/DSC 346 Előadó: Dr. Dunai László Nagy József
 7. kép/DSC 355 Előadó : Rege Béla előadása Nagy József
 8. kép/ DSC 354 Rege Béla előadása Nagy József
 9. kép/DSC 361 Előadó: Dr. Domanovszky Sándor Nagy József
 
 
 
Joomla templates by a4joomla