2017. évi Korányi díj átadása   

    

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2017. évi Korányi díjat

Legeza Istvánnak

ítélte oda.

Legeza István 1953. szeptember 27-én született Jászberényben. Felsőfokú tanulmányait a Közlekedési Távközlési Műszaki Főiskolán végezte, amelynek Hídépítési és Fenntartási szakán 1975-ben szerzett üzemmérnöki diplomát. A hidász szakmát - még abban az évben - a Hídépítő Vállalatnál kezdte. A MÁV-hoz - ezen belül a „Hídszolgálat” létszámába - 1978. január 1-jén lépett be. A MÁV Tervező Intézet Hídosztályán 1984-ig tervezőként több közepes nyílású vasbeton híd és számos gyalogos felüljáró tervét készítette el. A tervezői munka mellett több alkalommal tervezői művezetés keretében felügyelte a hidak építését. Ezt követően a MÁV Hídfenntartó Főnökségen dolgozott 5 évig főmérnökként, 1989-től pedig a főnökség vezetőjeként, a szolgálati hely 1993. évi megszűnéséig. Irányítása alatt szakszerű hídfenntartási munkák készültek el a Budapesti Igazgatóság területén. 1993-tól a „Hídosztály” (Hídgazdálkodási Divízió, Mérnöki Létesítmények Osztály, majd Híd és Alépítményi Osztály) területi főmérnöke. Ugyanebben az évben a Pénzügyi Számviteli Főiskolán mérnök-üzemgazdász diplomát szerzett. 2004-ben Vasúti hídépítési és – fenntartási Műszaki ellenőri szakvizsgát tett, 2010-ben pedig Hídépítő szakmérnöki oklevelet szerzett. A BME Mérnök Továbbképző Intézet vasúti hidász műszaki ellenőri képzésén oktatott, jegyzetet írt.

Fő érdeklődési területe a hidak fenntartási, felújítási lehetőségeinek korszerűsítése, valamint a típus- és egyedi provizóriumok beépítési feltételeinek vizsgálata. A vasúti hidász szakma megbecsülését szívügyének tekinti. A Baross Gábor Oktatási Központ pályafenntartási tanfolyamain 2005-től a hídépítés és hídfenntartás tanára. Több – mások által szervezett – képzésben is részt vesz, szaktanfolyamon is oktat hídépítési és fenntartási ismereteket. Szorgalmával, lelkiismeretes munkájával elősegíti a hidász szakemberek utánpótlását.

Kiemelkedő alkotó tevékenységet fejt ki a vasúti hidak szakterületén, számos szakmai konferencián, szakmai rendezvényen tartott előadást. Publikációi a Sínek Világa -, Mélyépítő Tükörkép Magazin -, MAGÉSZ folyóiratokban, és a régiós hidakat bemutató szakkönyvekben jelentek meg. A Vasúti Műszaki zsebkönyv társszerzője. Hidász szakmai oktatási segédanyagok összeállítója.

2012. évi nyugdíjba vonulását követően is változatlan lelkesedéssel vesz részt a szakemberek nevelésében. Szakmai jegyzeteket ír, és változatos, vetített képes oktatási anyaggal, jellegzetes előadói stílusával segíti a hidász ismeretek jobb elsajátítását.

Jelenleg is a különböző vasúti hidak tervezésében való részvételen túl, a szerkezetek vizsgálatát és próbaterhelését végzi, azok előírt végrehajtását, szabályszerű teljesítését irányítja. Gondos és minden részletre kiterjedő hidász szakértői véleményezésével hozzájárult számtalan vasúti híd és egyéb szerkezet biztonságos üzemeltetéséhez.

Az alapítvány legmagasabb díját, a Korányi-díjat, az alapítvány kuratóriuma, a kiemelkedő szakmai tevékenységében, a hidász hivatás értékeinek az ifjú generáció részére történő átadásában, és az elért eredmények megőrzésében végzett odaadó munkájáért Legeza Istvánny. mérnök-főtanácsosnak ítélte oda. A díjat Korányi Ilona okl. építőmérnök, a professzor leánya adta át a Vasúti Hidak Alapítvány és a MÁV Zrt. által 2017. november 14-én, a Baross Gábor Oktatási Központban, „Üzemeltetési tapasztalatok és új műszaki megoldások” címmel szervezett hidász szakmai napon.

Joomla templates by a4joomla