Vasúti Hidak Alapítvány által alapított

Tervezői Nívódíj kitüntetés szabályzata

Három évente, a Vasúti Hidász Találkozó megrendezésének évében a Vasúti Hidak Alapítvány a vasúti hidak szakterületén a kiemelkedő vasúti mérnöki alkotások, a hídtervezői munka megbecsülésének elismerésére és díjazására

Tervezői Nívódíj

pályázatot ír ki.

 

A pályázaton történő részvétel feltételei:

 1. A díj azon magánszemélyek, vagy társaságok erkölcsi megbecsülése, akik a vasúti hídtervezés területén kiemelkedő műszaki teljesítményt értek el,

 2. Olyan vasúti híd terveivel lehet pályázni, melynek készítése az adott évre és/vagy az azt megelőző 3 évre esik, továbbá az, az engedélyező vasúti hatóság létesítési engedélyével rendelkezik,

 3. A híd terve eddig más szakmai díjat nem kapott.

 

A pályázat tartalma:

 1. A nívódíj pályázatához egyszerűsített pályázati dokumentáció benyújtását kérjük, mely tartalmazza:

 2. A vasúti híd vázlatos tervét (oldalnézet keresztmetszet) esetleg látványtervét, vagy az elkészült híd fotóját,

 3. Rövid, (max. 4 oldal) műszaki leírását,

 4. A hatósági létesítési engedély adatait (hiánypótlás kérése, határozat),

 5. A tervezői munka teljesítéséről szóló megrendelői véleményt és igazolást a tervek minőségéről és a tervezési határidők betartásáról,

 6. A tervezési munkáról szakfolyóiratokban megjelent publikációk másolatát és listáját,

 7. A híd tervezésébe bevont al- és társtervezők nevét, az általuk végzett munkarész megnevezését.

 

A pályázat odaítélésének szempontjai:

 1. A nívódíjat a Vasúti Hidak Alapítványának kuratóriuma adományozza, az arra érdemesnek ítélt tervezői közösségnek (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó).

 2. A vasúti híd szerkezetének új megoldásai az eddigi megoldásokhoz viszonyítva,

 3. A tervezési munka színvonala (határidő, minőség),

 4. A megtervezett híd esztétikája, környezetbe való beillesztése,

 5. A tervezésről megjelent publikációk szakmán belüli ismertsége.

 6. A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. Az Alapít­vány a pénzjutalmakra évi 120 000 forintot különít el.

A pályázati anyagok elbírálását az Alapítvány Kuratóriuma végzi. Az elbírálás alapjána nívódíj szakmai elismerésekéntegy díj kerül odaítélésre a nyertes kollektívának, melynek átadása az adott évben, a Vasúti Hidak Alapítvány egy szakmai rendezvényén történik.

A pályázati anyagok benyújtási határideje:

A nívódíj elnyeréséhez szükséges egyszerűsített dokumentációt az alapítvány elnökének címezve, az adott év szeptember 30-ig személyesen, (munkanapokon 8-13.00 óráig az Alapítvány székhelyén: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) vagy postán kell benyújtani. A döntéssel kapcsolatos iratok és információk a döntés nyilvános kihirdetéséig bizalmasan kezelendők.

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma 

 

Joomla templates by a4joomla