Vasúti Hidak Alapítvány által alapított

Szakmai Nívódíj kitüntetés szabályzata

A Vasúti Hidak Alapítvány a vasúti hidak szakterületén dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésére szolgáló

Szakmai Nívódíj

pályázatot ír ki.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

A Vasúti Hidak Alapítvány a vasúti hidak szakterületén dol­gozók anyagi és erkölcsi megbecsülésére Szakmai nívódíjat alapított, amelynek szabályzata a következő:

1. A kitüntetést a Vasúti Hidak Alapítvány azoknak a mérnö­köknek adja, akik:

  • a vasúti hidász szakma több évtizedes hagyományainak megfelelő szellemben élnek és dolgoznak;
  • szakmai tudásukat folyamatosan fejlesztik;
  • a vasúti hidász szakma megbecsülését szívügyüknek tekintik;
  • szorgalmukkal, becsületes, tisztességes munkájukkal előse­gítik hivatásunk tekintélyének megőrzését;
  • kiemelkedő alkotótevékenységet fejtettek ki a vasúti hidak szakterületén;
  • alkotói tevékenységükön túl a vasúti hídépítő mérnökök képzésével, társadalmi, illetve tudományos szereplésükkel elősegítik a hidász szakemberek utánpótlását.

2. A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak. Az Alapít­vány a pénzjutalmakra évi 120 000 forintot

    különít el.

3. A kitüntetés oklevelén a kitüntetett neve, az adományozás éve, valamint az alapítvány logója látható.

4. A kitüntetésre javaslatot tehet a vasúti hidász szakma terü­letén működő bármely szervezet vagy legalább

    öt személy együttesen.

5. A javaslatokat megfelelő indoklással, minden év szeptember 30.-ig kell a Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma

    elnökének postai vagy elektronikus úton eljuttatni.

6. A díj odaítélésére a javaslatnak tartalmaznia kell:

  • a javasolt személy adatait (név, születési hely, év, hó, nap, jelenlegi beosztása);
  • szakmai tevékenységét az előzőekben leírt szempontok fi­gyelembevételével;
  • a kitüntetésre okot adó körülmény leírását;
  • a javaslat indoklását. Javaslatot tevő szervezet vagy szemé­lyek megnevezését és aláírásait.

7. A díj odaítéléséről a kuratórium titkos szavazással dönt. Nem kaphatnak nívódíjat a kuratórium

    tagjai és a Korá­nyi-díjasok.

8. A módosított szabályzatot a kuratórium a 2022 március 22.-i ülésén fogadta el.

9. A kuratórium döntéseit szavazattöbbséggel hozza meg, sza­vazategyenlőség esetén az elnök

    szavazata a döntő.

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma

Joomla templates by a4joomla