Tisztelt Kollégák!

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma szeretne õszinte köszönetet mondani az eddigi szakmai és erkölcsi támogatásukért, amellyel Alapítványunkat támogatták. A 2003. évi SZJA 1%-ának felajánlásából Alapítványunk 312.090 Ft bevételhez jutott, amelyért az adományozóknak õszinte köszönetet mondunk. E bevételbõl támogattuk Vajda Lajos kolléga részvételét a hídmérnöki konferencián, Evers Antal kolléga részvételét a bécsi "Betontag" konferencián, továbbá a "Sínek tengerében" c. könyv kiadását. A Vasúti Hidak Alapítvány 2004.évi tevékenységének legfontosabb eredményei a következők voltak :

  1. "50 éves az újjáépített komáromi vasúti Duna-híd" c. konferencia. A rendezvénynek 69 regisztrált résztvevõje volt. A magyar vasúti hidász szakma elismert képviselõin kívül jelen voltak a Szlovák Vasutak képviselõi is Tóth Emil mérnök  vezetésével, akik a közös fenntartású határhíd üzemeltetésében a szerzõdés szerinti munkák felelõsei. A konferencián 5 elõadás hangzott el, amelyek magas színvonalú anyagát külön kiadványban adtuk át a résztvevõknek.
  2. Korányi Imre díj átadása. A díjat 2004. évben a kuratórium egyhangú döntéssel Evers Antal kollégának ítélte oda.
  3. Vajda Lajos kolléga részvételének támogatása a Hídmérnöki konferencián.
  4. "A sínek tengerében" c. könyv kiadása.
  5. Evers Antal kolléga részvételének támogatása a bécsi "Betontag-2004" konferencián
  6. Közút-vasút külön szintû keresztezésének pályázata. A kiírás feltételeit a GKM Vasúti és Közúti Közlekedési Fõosztályai kisebb módosításokkal elfogadták, de a pályázatot anyagilag nem támogatták. Az Alapítvány a 2-3 milliós költséget nem vállalhatta.
  7. Fotópályázati anyagokból CD kiadása. A mintadarab elkészült, kisebb módosításokat igényel. A CD-t elkészülte után ajándékként fogjuk kezelni.
  8. Diplomaterv kiírása a BME-n, 2 pályázat érkezett, elbírálásuk nem fejezõdött be.
  9. Vasúti hidász nyugdíjas találkozó közös szervezése a MÁV Rt-vel.
  10. Építõmérnöki Szövetség támogatása az Alapítvány kiadványaival.

Az Ön 2004.évi személyi jövedelemadó bevallásának készítésénél lehetõsége van arra , hogy személyi jövedelemadójának 1 %-át Alapítványunk céljaira felajánlja. Tisztelt Kollégánk eddigi bizalmát megköszönve számítunk segítségére.

ADÓSZÁMUNK: 18456877-1-06.
A rendelkezõ nyilatkozat. alapítványunk honlapjáról letölthetõ.

Budapest, 2005. január

      Rege Béla 

a Kuratórium elnöke

Joomla templates by a4joomla