Hidász Szakmai Nap 2022

 

A MÁV Zrt., a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) és a Vasúti Hidak Alapítvány közös rendezésében a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ (BGOK) tanácstermében 2022. november 16-án Hidász Szakmai Nap került megszervezésre. A rendezvénynek 175 fő regisztrált résztvevője volt, ebből 71 fő aktív MÁV-szakember, de jelentős számban vettek részt nem MÁV-os tervezők, kivitelezők is. További, közel 50 fő online követte az eseményeket. A konferenciát az MMK a továbbképzési rendszerében elfogadta, így valamennyi regisztrált mérnökkamarai tag az előírt, éves továbbképzését is teljesíthette.

A szakmai napot Tóth Axel Roland, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. Köszöntötte a szakmai nap résztvevőit és megköszönte a BGOK-nak, hogy a rendezvényt befogadta.

Virág Istvánvezérigazgató-helyettes „A MÁV hálózatfejlesztési elvei” című előadásában elmondta, hogy az utóbbi időben a hídberuházások tekintetében sikeres projektek indultak, de pénzhiány miatt befejezésük későbbi időpontra tolódik. A diagnosztikai fejlődés a hidászat területén is meghatározó jellegű. Az infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlen, a vasút nagy jövő előtt áll. Magyarország a Kelet–Nyugat irányú vasúti szállítások növekedése következtében kedvező geopolitikai helyzetben van. A műtárgyak fejlesztése az igénynél lassúbb, de korlátozásokra nincs szükség. A hálózatot úgy kell fejleszteni, hogy az minél inkább egységes, egyenkapacitású legyen. Az elővárosi közlekedés fejlesztése sikeres, de nem teljes körű. A hidak, műtárgyak üzemeltetési szempontjai megváltoztak, az állapotukat a számítástechnika általános alkalmazásával felmérték. Feladatként jelölte meg, hogy meg kell határozni a legkedvezőbb fejlesztési irányokat. A NIF Zrt.-t az állam, mint tulajdonos megszüntette és a beruházások terén új szempontokat határozott meg. Ennek ismeretében kell keresni a jövőbe vezető utat.

 

Tóth Axel Roland, a MÁV Zrt. Híd osztály vezetője,„Az utóbbi évek hídmunkái” című előadásában elmondta, hogy 50 műtárgy fejlesztési terveit készítették elő, a projektek jóváhagyásra várnak. A 2022. évi eredmények közül a jelentősebbek a Déli összekötő vasúti Duna-híd három új szerkezetének forgalomba helyezése. Fontos eredmény a MÁV hídutasításainak átdolgozása, amelyet a MAÚT-tal együttműködve végeztek és a további fejezeteket is együtt korszerűsítik.

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnökeként beszámolt az év folyamán végzett munkáról, aminek részletei az Alapítvány honlapján, a 2022. évi beszámolóban olvasható.

 

 

Vörös József, a Vasúti Hidak Alapítvány curator emeritusaaz utóbbi időszakban elhunyt kiváló hidász szakemberekről –Kozma Károly (99 éves), Czvikovszki Ferenc (89 éves), Orosz Árpád (96 éves), Evers Antal (90 éves), Rosnyay András (95 éves), Kézdy Pál (86 éves), Asztalos Károly (90 éves) – emlékezett meg, kiemelve közös vonásaikat és érdemeiket. Nekrológjaik a Sínek Világa folyóirat korábbi számaiban olvashatók.

 

 

 

 

Csamangó Antal ügyvezető igazgató, Avius Kft., „Áthidaló megoldások GRP felhasználásával” című előadásának szerkesztett változatát a 2023/1. lapszámában olvasható.

 

 

 

 

Kardos Gábor infrastruktúraüzletág-vezető, FERROBETON Zrt.,„ABM típusú beton hídrendszerek bemutatása” című előadásában a Dublin székhelyű ABM cég termékeinek hidaknál történő alkalmazásait mutatta be. Ezek lehetnek: boltíves hídrendszerek, alul nyitott talpelemek, zárt szelvények. A belső nyílások 2,4–7,5 m méretűek. A termékek minősítését a KTI adja ki. A technológia nagy előnye a gyors beépítés, mely boltíves szerkezet esetén két-három napot vesz igénybe, kerethíd beépítésénél három nap.

 

 

Miklós Levente –főépítésvezető, STRABAG Kft. – távolléte miatt Tóth Axel Roland, a MÁV Zrt. Híd osztályának vezetője tartotta meg az előadást „Új, nagy sebességű vasúti provizóriumcsalád fejlesztése” címmel.A kisebb fesztávú ikerfőtartós kereszttartókkal kialakított provizórium szerkezeti magassága 650 mm. A gyártás Dunakeszin történik. A provizórium beépítésénél a szerkezet támasza előregyártott vasbeton elem. A nagyobb nyílású 26 és 39 m-es szerkezeteket a főtartókat széthúzva, két vagy három modulban építik be. Az acélcölöp alapozású provizóriumokon a megengedett sebesség maximum 80 km/h.

Szabó Gábor projektvezető, Duna Aszfalt Zrt., „Magyarország első vasúti network ívhidjának kivitelezése” című előadását a Sínek Világa 2023/2. számában olvasható.

 

Pál Gábor igazgató, Speciálterv Építőmérnöki Kft., „Ferencváros-Kelenföld állomásköz műtárgyainak tervezése” című előadásában az új vasúti vágányok létesítésével kapcsolatos hidak tervezési feladatairól számolt be. A hidakat 2×2 vágány részére tervezik. A Bartók Béla út feletti híd 93 m fesztávú lesz. A főtartók network rendszerűek. A pályatartók ortotróp lemezes szerkezetűek, a vasúti felépítmény ágyazatátvezetéses. A Fehérvári út feletti híd 40 m fesztávú, rácsos szerkezetű. A vasútvonalon a Nádorkerti úti új megállóhely, a MOL-székház közelében létesül. Itt egy tartóbetétes, 18 m fesztávú vasbeton híd épül. A megállóhelyi perontető alakja esztétikailag igazodik a MOL-székház alakjához. A Közvágóhíd megállóhely feletti műtárgy szabad nyílása 141 m, négyvágányú szerkezet, két középperonnal. A Gubacsi út feletti híd kéttámaszú, 55 m hosszú, rácsos szerkezetű híd.

 

 

 

Szabó Gábor projektvezető, Duna Aszfalt Zrt.,„Híd a múltból a jövőbe Déli összekötő vasúti Duna-híd” című könyvet mutatta be. Az előadás teljes szövege a Sínek Világa 2023/1. számában olvasható.

 

 

 

 

 

Nagy András és dr. Szabó Gergely irányító tervezők, Pont TERV Zrt.,„A Gubacsi úti új vasúti híd tervezése a Soroksári Duna-ág felett” című előadásuk ugyancsak megtalálható a Sínek Világa 2023/1. számában.

 

 

 

 

 

Póta András irányító tervező, MSc Kft., előadásának címe:„Gyulafirátóti völgyhidak felújítása, átépítése” és ebben a régi műtárgyak további üzemeltetéséhez szükséges tervek készítéséről számolt be. A hidak 1896-ban épültek, erősítésük 1897-ben, 1939-ben valósult meg. A hidak jelenlegi állapotáról dr. Arany Piroska és dr. Orbán Zoltán készítettek szakvéleményt. A hidakon 200 m sugarú ívben fekvő vasúti pálya van. Az acélszerkezeteken komoly korróziós károk találhatók. A kőfalazatok rossz állapotúak, az egyik sarunál komoly elmozdulás van. A tervek alapján a felszerkezetek átépítésre, a hídfők felújításra kerülnek. Az új felszerkezetek – a hidak műemlék jellege miatt – a régi hidak hálózatával megegyeznek, de hegesztett kivitelűek. Az előírásoknak megfelelő félreállóhelyek miatt a felszerkezetek lokálisan kiszélesednek.

 

 

Radnay Tibor metrófelújítási projektigazgató, BKV Zrt.,„Nem mindennapi kihívások és azok megoldásai” című a 3-as metró felújításáról szóló előadásának szerkesztett változata a Sínek Világa 2023. évi későbbi számában lesz olvasható.

 

 

 

 

 

 

Németh Pál hidász szakaszmérnök, MÁV Zrt. Szegedi Igazgatóság,„20 év hídvizsgálati tapasztalatai” című előadásában a másodfokú hídvizsgálatokkal kapcsolatos eredményeket és nehézségeket ismertette.

 

 

 

A szakmai nap befejezéseként átadták a Vasúti Hidak Alapítvány 2022. évi díjait. A szakmai nívódíjat az alapítvány kuratóriumaCsizmár-Csomós Anna, NIF Zrt. projektvezetője és Szabó Gábor, Duna Aszfalt Zrt. projektvezetője részére ítélte oda. A díjakat Tóth Axel Roland, a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke adtaát. Az alapítvány kuratóriuma a Korányi Imre-díjat Dr. Szepesházi Róbert, a Széchenyi István Egyetem nyugalmazott docensének ítélte oda. A díjat Korányi Emese, Korányi professzor unokája adta át. A díjazottak laudációit Győri Enikő, az alapítvány titkára ismertette.

 

 
Joomla templates by a4joomla