Beszámoló a Vasúti Hidak Alapítvány szakmai rendezvényéről

 

A Vasúti Hidak Alapítvány, és a MÁV Zrt közös szervezésében a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központban 2010. 12. 02-án "Hidász szakmai nap" c. rendezvényre került sor. A több előadásból álló szakmai napon mintegy 100 fő vett részt.

 

 

 

 

A külföldi és hazai előadókat, résztvevőket Rege Béla a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte.

 

 

A rendezvényt a MÁV Zrt részéről Csek Károly igazgató nyitotta meg és véleménye szerint a szakmai nap magas műszaki szintje miatt konferencia jellege van.

 

 

A külföldi előadók angol nyelvű előadásait Négyesi Tamás nemzetközi szakértő nagy precizitással fordította magyarra. A fényképek Bőhm Katalin fotós munkáját dicséri. Az egyes előadásokat rövid ismertetem:


Gerhard Oberlerchner főtanácsos,ÖBB Infrastruktra Rt.: A Tullni vasúti Duna-híd átépítése c. előadásában beszámolt a 104 éves, kétvágányú vasúti Duna-híd innovációs módszerek alkalmazásával történt kivitelezési munkáiról.

 

 

 

Az új hidat a környezetvédelmi követelmények (zajvédelem, csapadékvizek kezelése) betartásával létesítették. Az átépítésnél a pilléreket vasbeton köpenyezéssel megerősítették és új sarukat építettek be. A kivitelezés alatt a hajózást biztosították. A rácsos főtartókból álló, mintegy 370 m hosszú acélszerkezetet két félben, beúsztatással helyezték el.

 

 

A pályalemez öszvér szerkezetű, a felépítmény ágyazatnélküli Edilon szerkezetű. A teljes kivitelezés 18 hónapig, a vágányzár 26 hónapig tartott.

 

Solymossy Imre műszaki igazgató, MSc Kft: Újpesti Duna-híd átépítése c. előadása alapján összehasonlítást kaptunk hasonló hídépítési feladat megoldásáról.

 

 

 

Ennek a hídnak az átépítése a 3 hónapos vágányzár alatt rendkívüli szellemi és szervezési tudást igényelt, mivel e vágányzár alatt el kellett bontani a régi "K" típusú provizóriumot és a meglévő pillérek átalakítása után ezeken el kellett helyezni az új, korszerű acélszerkezetet. Bár ennek a hídnak átépítését több szakmai konferencián ismertették, most is kaptunk újabb információkat. Főleg a gyártásról és a szerelésről nagyon sok képet mutatott be az előadó.

 

Florian Auer ÖBB főtanácsos: Pálya diagnosztika hatása a fenntartási költségekre c. előadásában a vágánymérő-kocsival végzett mérések adatfeldolgozási rendszerét mutatta be.

 

 

Az ÖBB vasúthálózatának sajátossága, hogy a vasúti pályák 9 %-a R≤ 400 m sugarú íveken van. Ennek következtében a sínek túlzott kopásait új módszerekkel igyekeznek csökkenteni. Ezek közé tartozik ívekben az eddigieknél lágyabb gumi betétlemezek beépítése az alátétlemezek alá, mivel ezzel a vasbetonaljas felépítmény rugalmasságát növelik. A sínkopások ilyen felépítmény kialakítással jelentősen csökkentek. Az edzett fejű sínek beépítését szintén alkalmazzák. A pályák geometriai jellemzőit a fontosabb vonalszakaszokon a pályamesterek ma már az irodájukban lévő számítógépeken folyamatosan megfigyelhetik. Ennek ellenére a pályamesterek egy része intézkedések megtétele előtt, ma is a vágány állapotának hagyományos szemrevételezését alkalmazzák.

 

Erdődi László a MÁV Zrt Híd és Alépítményi Osztályának vezetője, hozzászólásában kifejtette, hogy a hidászoknak is ismerniük kell a vasúti felépítmény sajátosságait, ezért szerepelt a programban a kizárólag pályás témájú előadás.

A következőkben a Vasúti Hidak Alapítvány által alapított Korányi és szakmai nívódíjak átadása történt meg. A díjak átadásáról szóló részletes információk a honlapon külön alfejezetekben olvashatók.


Erdődi László , Híd és Alépítményi Osztály vezetője, MÁV Zrt: Vörös iszap miatti pályarongálás c. előadásában beszámolt a 2010.október 4-én, Kolontár és Devecser községek térségében bekövetkezett események vasúti következményeiről.

A Székesfehérvár-Szombathely vasútvonalnak mintegy 1,5 km hosszú szakaszát a kiömlő vörös iszap elmosta. Az érintett szakaszon tönkrement a pálya, műtárgyak, biztosítóberendezés, villamos felsővezeték. A helyreállítás folyamán az átáztatott talaj teljes cseréjét kellett elvégezni. A pálya helyreállítása után a forgalomba helyezést csak később lehetett megtartani, mivel az újabb gátszakadás veszélye állt fent.

 

Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár, Széchenyi István Egyetem: D .11 utasítás átdolgozása c. előadásában bemutatta az új alépítményi utasítás tervezetét, amelynek irányelvek jellege van. Az e célra alakított bizottság részletesen kidolgozta a vasúti pálya alépítményi elemeinek tervezésére, fenntartására vonatkozó irányelveket egészen 200 km/h sebesség figyelembe vételével. A tervezet elkészült, a jóváhagyás előtt a bizottság várja a vasúti szakma képviselőinek észrevételeit.

 

Erdődi László, Híd és Alépítményi Osztály vezetője, MÁV Zrt: Árvizek és rendkívüli csapadékvizek okozta pályarongálások c., az előzetes programon kívüli előadásában tájékoztatást adott a Miskolc és Vác térségében lévő vasútvonalakon bekövetkezett pálya-elmosásokról, rongálódásokról. A helyreállítások már nagy részben elkészültek, az okokat azonban elemezni kell és a következtetéseket a tervezőknek, üzemeltetőknek le kell vonniuk.

 

Szakmai nap értékelését Vörös József, a MÁV Zrt volt főhidásza hozzászólásában mondta el. Rege Béla megköszönte az előadóknak a felkészülést, a szervezőknek munkájukat, a támogatóknak a rendezvény támogatását, a résztvevőknek az érdeklődést. Befejezésül kérte a résztvevőket, hogy az őket érdeklő hidász szakmai témákat jelezzék az Alapítványnak, amelyek a jövőben szakmai napok témái lehetnek.

 

Összeállította: Rege Béla
a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

Joomla templates by a4joomla