Vasúti Hidak Alapítvány által alapított,

a hidász szakemberek anyagi elismerését szolgáló

Hidász Alap szabályzata

A Vasúti Hidak Alapítvány az arra szakmailag méltó és egyúttal rászoruló hidász kollégák éves anyagi elismerésére HidászAlapot hoz létre.

 

A „Hidász Alap” szabályzata

 

1. A Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma a Hidász Alapot (továbbiakban Alap)jelen szabályzat szerint működteti.

2. Az Alap célja, hogy a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. azon hidász szakmunkás munkavállalói, akik:

  • hidász szakterületen és hidász szakmunkás (pl. hídszerkezet karbantartó, hídszerkezeti lakatos, hídvizsgáló szakmunkás/lakatos, hidász szakmunkás, hidász előmunkás, munkavezető hidász) munkakörben dolgoznak,
  • munkájukat kiemelkedő szakmaisággal, szorgalommal és lelkiismeretesen látják el,
  • legalább öt éve hidász szakmunkás munkakörben dolgoznak, éves munkájuk elismeréseként – pályázat útján, egyedi odaítélés alapján – évente egyszeri anyagi juttatásban részesülhessenek, ezzel is elősegítve a fluktuáció csökkentését és az értékes munkaerő megtartását a vasúti hidász szakma számára

3. A juttatásra pályázni a mellékeltben szereplő formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével lehet. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a formanyomtatványt a pályázó munkáltatója és közvetlen szakmai felettese támogatólag ellenjegyezze. A pályázati kiírást a Kuratórium elnöke minden év augusztus 31-ig (elektronikus levélben) küldi ki az érintett MÁV Zrt. és/vagy GySEV Zrt. munkáltatóknak, felhívva a figyelmüket a pályázati lehetőségre (az Alapítvány éves anyagi lehetőségeinek függvényében).

4. A pályázatnak (formanyomtatványnak) tartalmaznia kell:

  • a pályázó személy adatait (név, születési hely, idő, beosztás, elérhetőség),
  • a pályázó személy szakmai tevékenységének ismertetését, az elismerésre okot adó körülmény leírását,
  • a munkáltatói jogkört gyakorló és a közvetlen szakmai felettes támogató indoklását és aláírását,
  • a pályázó személy aláírását (mind a formanyomtatványon, mind az adatkezelési tájékoztatón és nyilatkozaton).

A pályázatokat minden év szeptember 30-ig kell a Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma elnökének (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.címre) elektronikus úton eljuttatni.

5. A Hidász Alap részére a Kuratórium minden évben min. 200.000 Ft-ot különít el (ennek az összegnek a nagyságát a Kuratórium minden év első kuratóriumi ülésén felülvizsgálja). A Hidász Alaphoz bárki (magánszemély vagy szervezet) hozzájárulhat, az Alapítványnak küldött támogatás révén (kiemelve, hogy a támogatás összegét az Alapba szánja). A Kuratórium minden év második kuratóriumi ülésén dönt arról, hogy – az éves pénzügyi terv alakulásának ismeretében – további összeget különít-e el az Alap részére.

6. Az Alap részére elkülönített összegről a Kuratórium nyilvántartást vezet. Az Alap részére elkülönített összeg fedezi az elismerés nettó összegének kifizetését és a kifizetés járulékainak megtérítését. Az adott évben ki nem fizetett, Alap részére elkülönített összeg továbbra is az Alapban marad, az a következő évi elismerések fedezetét képezik.

7. Az Alapban összegyűlt összeg ismeretében minden év második kuratóriumi ülésén egyszerű szavazattöbbséggel dönt a Kuratórium arról, hogy tárgyi évben kik részesülnek elismerésben.

8. Az elismerés évente egy alkalommal, minimum két fő részére kerül odaítélésre és átadásra, de a kuratórium fenntartja azt a jogot, hogy adott évben nem ítél oda elismerést.

9. Az elismerésben részesültek részére minimum 80.000 Ft, maximálisan 120.000 Ft (nettó) összeg és oklevél kerül átadásra.

10. Az elismerés mértékét a Kuratórium minden év első kuratóriumi ülésén felülvizsgálja.

11. Jelen szabályzatot a Kuratórium 2023. március 8-án fogadta el.

 

Budapest, 2023. március 10.

A Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma

 

Joomla templates by a4joomla