A Vasúti Hidak Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2006. december 6-án az Egyetem dísztermében dr. Korányi Imre professzor úr születésének 110. évfordulója alkalmából ünnepi tudományos ülésszakot szervezett, amely után az egyetem szoborparkjában felavatták a professzor mellszobrát. A tudományos ülésen dr. Farkas György, tanszékvezető egyetemi tanár elnökölt, amelyen a következő előadások hangzottak el:

Doskar Ferenc ny. MÁV mérnök-főtanácsos: Visszaemlékezés Korányi Imrére.

/ fotó: Gyukics Péter /

1938. márciusától dolgozott a MÁV Igazgatóság Hídosztályán Korányi Imrével, aki a 3 éves mérnöki gyakorlattal rendelkező fiatal kolléga kérdéseire mindig alapos, szakszerű válaszokat adott. Együtt ellenőrizték a Ferdinánd-híd cölöpalapozási munkáit, az Újpesti Duna-híd hossztartó erősítési munkáit. Korányi Imre számos nagy folyami híd tervezési munkáit irányította. Nagyon szerette a természetet, az épülő hidak környékét mindig bejárta, örült a természet szépségeinek. Szerénységére jellemző, hogy egyetemi tanárként is vállalta a MÁV Tisztképző Hidász Tanfolyamán előadások megtartását. A MÁV nyugdíjas és tényleges hidászainak éves találkozóin állandó résztvevő volt. 1988 decemberében erre a rendezvényre már nem tudott eljönni, 1989 január 28-án hunyt el.

 

Dr. Nemeskéri-Kiss Géza ny. MÁV mérnök-főtanácsos: Dr. Korányi Imre vasúti hidakkal kapcsolatos munkássága.

/ fotó: Gyukics Péter /

A 2. világháború előtt, 1928-ban az akkori Újpesti Duna-híd 5 x 22 tonna koncentrált és 8 t/m állandó teherre való megerősítését teljesen újszerű megoldással a kereszttartók megerősítésével, és a főtartókon 2. rendű rácsozás megtervezésével oldotta meg. Ezt a hidat a 2. világháború alatt lebombázták. Az egyetlen éppen maradt szerkezetet a Simontornyai Sió híd újjáépítésénél használták fel és az 104 éves koráig, egészen 2000 évig volt forgalomban. Az új Újpesti vasúti Duna híd terveit Korányi Imre elkészítette, de e helyett gazdasági okokból 10 éves üzemeltetési engedéllyel „K” típusú fél-állandó jellegű hidat helyeztek forgalomba 1955-ben. Ez a híd ma már 51 éve van üzemben.

A Budapest-Hegyeshalom vasútvonalnak a Budapest. XI. kerületben a Bartók Béla út feletti átvezetésénél 62 m fesztávolságú, 2 vágányú, ágyazatátvezetéses, Langer tartós hidat tervezett meg Korányi Imre, amelyet a 2. világháború alatt felrobbantott 15 m nyílású híd helyett épült meg. Ez a híd igen esztétikus megjelenésű. A Biatorbágyi vasúti hidak erősítési munkáit is Korányi Imre tervezte. Ezeket a hidakat a 2. világháború alatt nem robbantották fel, mivel 1945. januárjában a hidak körzetében orosz páncélosok jelentek meg és ezért a robbantók elmenekültek.

Korányi Imre számos nagy folyami vasúti híd tervezését irányította. Ezek közé tartozik 1941-ben a 2 vágányú, Szolnoki vasúti Tisza-híd, 1947-ben a Déli összekötő vasúti híd, 1949-ben a Bajai közúti-vasúti Duna-híd. Cholnoki Tiborral együtt Korányi Imre helyezte forgalomba a 2. világháború után helyreállított Sárvári vasúti Rába-hidat.

 

Dr. Iványi Miklós egyetemi tanár: Dr. Korányi Imre a tanár és a tudós.

/ fotó: Gyukics Péter /

Korányi Imre 1927-ben kapott műszaki doktori címet, 1932-ben lett egyetemi magántanár, 1947-ben lett egyetemi ny.r. tanár, a műszaki tudományok doktora címet 1955-ben nyerte el. Az 1951. évi Vasúti Hídszabályzat kidolgozását irányító szakértői bizottságot vezette. Ezután egyetemi oktatói tevékenysége keretében kidolgozta a Tartók statikája, Acélszerkezetek c. egyetemi tankönyveket. Számos hazai és külföldi szakmai konferencián tartott előadást.

Nyugdíjazása után adta ki a „Stabilitási kérdések a mérnöki gyakorlatban”, Kihajlás a síkban c. könyvét, amelyért 1966-ban Akadémiai nívódíjat kapott. Ezt a munkát Kollár Lajos szerkesztésében tanítványai folytatták. 1966-ban látása súlyosan megromlott, de tudományos tevékenységét egészen 1975-ig folytatta. 1987-ben a BME díszdoktorává avatták.

 

Dr. Kollár László egyetemi tanár, akadémikus: Dr. Korányi Imre Építőmérnöki ösztöndíj 20 éve.

 

/ fotó: Gyukics Péter /

Az ösztöndíjat a ma 83 éves Cholnoki Tamás alapította, aki 1945-ben szerzett mérnöki díplomát és 1948-ban egyetemi oktatóként szerzett tudomást arról, hogy az ÁVH letartóztatását tervezi. Az Egyesült Államokba emigrált, ahol megalapította a Dr. Korányi Imre Építőmérnöki ösztöndíjat. Eddig 22 fiatal mérnök nyerte el ezt az ösztöndíjat, akik az ösztöndíj keretében az USA legjobb egyetemein 8–10 hónapig tanulhatnak. Eddig minden ösztöndíjas hazatért Magyarországra, és tudományos tevékenységét szülőhazájában folytatta. Az ösztöndíj pályázatokat az alapító saját maga bírálja el.

 

Rege Béla, a Vasúti Hidak Alapítvány elnöke: 5 éves a Korányi Imre díj.

/ fotó: Gyukics Péter /

A „Korányi Imre” díj odaítélésének szabályzatát a kuratórium a 2001.március 20.-i ülésén fogadta el. A díj odaítélésére a kuratórium bármely tagja útján lehet javaslatot tenni, amelyet minden év május 15-ig kell az elnök részére írásban eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy adatait, - szakmai tevékenységét,- a kitüntetésre okot adó körülmény vagy alkotás leírását. - a javaslat indoklását

A díj kiosztására évente egy alkalommal, maximum egy fő részére kerül sor, mivel annak oda-ítélésére igényes szakmai tevékenység esetén kerülhet sor.

Az értékelés során a kuratórium azokat a szempontokat veszi figyelembe, amely szakterületeken Korányi professzor úr jelentőset alkotott melyek a következők:

    - Vasúti hidak tervezése

    - Oktatási tevékenység

    - Vasúti hidak kivitelezése, ellenőrzése

    - Tudományos tevékenység.

A Korányi Imre díj kitüntettjei:

  • 2002. év: Dr Nemeskéri-Kiss Géza, átadás a BME stabilitási szakmai konferenciáján
  • 2003. év: Dr. Szittner Antal, átadás a KTE „100 éves az Erzsébet híd” szakmai konferenciáján
  • 2004. év: Evers Antal, átadás: az Alapítvány „50 éves a komáromi vasúti Duna-híd" rendezvényén 
  • 2005. év: Doskar Ferenc, átadás a BME díszoklevél átadási ünnepségén.
  • 2006. év: Dr. Nagy Sándor, átadás jelen tudományos ülésen.

A tudományos ülés után az Egyetem szoborparkjában került sor dr. Korányi Imre szobrának felavatására. A szobor Szabó Gábor szobrászművész alkotása, amelyet a Korányi unokák leplezték le. Dr. Lovas Antal professzor úr, az építőmérnöki kar dékánja rövid beszédében emlékezett meg Korányi professzor úr kiemelkedő egyetemi tevékenységéről és emberi nagyságáról. A szobor leleplezését követően koszorút helyeztek el a Korányi család nevében a professzor úr gyermekei, az egyetem nevében Dr. Lovas Antal dékán, a Vasúti Hidak Alapítvány nevében Vörös József. A koszorúzás után az ünnepség a szózat eléneklésével zárult.

 

       

                                                                                     

 

                                              

Összeállította:

                  Rege Béla

A Vasúti Hidak Alapítvány elnöke                       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Joomla templates by a4joomla