2022. évi Korányi díj átadása

 

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2022. évi Korányi díjat

Dr. Szepesházi Róbertnek

ítélte oda

Szepesházi Róbert1976-ban szerezte évfolyamelsőként – és kitüntetéssel – diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az egyetem elvégzése után a Győri Közúti Igazgatóságon kezdett el dolgozni. Egy év elteltével a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán mestere, Varga László kezei alatt oktatóként folytatta munkáját, s kialakították a hazai viszonylatban mindmáig egyik legjobb talajmechanikai laboratóriumot. Varga László nyugdíjba vonulásakor bízták meg a Geotechnika tanszék vezetésével. Eközben a Budapesti Műszaki Egyetemen megszerezte műszaki doktori címét.

Az 1998-tól 2005-ig terjedő időszakban az Építési és Környezetmérnöki szakokat változó szervezeti formában felölelő Intézet igazgatóhelyettese, 2011-2015 között a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék vezetője. Támogatásával, irányításával a tanszék munkatársai közül öten szereztek PhD fokozatot az elmúlt tíz évben.

Oktatói tevékenysége révén a kérlelhetetlen szakmai igényessége, az empatikus szigora és a hallgatói munkát támogató habitusa segítette a Győrben diplomát szerzett építőmérnökök százainak sikeres pályakezdését és gyors szakmai előremenetelét (mind itthon, mind külföldön).

A szerteágazó elméleti, ipari és oktatási tevékenységének összefoglaló eredménye jelenik meg abban a doktori értekezésben, amelyet 2011-ben – széles körű szakmai elismerést kiváltva – sikeresen védett meg a Miskolci Egyetemen.

Az oktatói feladatok mellett szakértői-tervezői munkákban is részt vett.

Az 1990-es évek második felétől az Eurocode szabványsorozat honosításának meghatározó résztvevője. 2000-től – bő egy évtizeden keresztül – a Magyar Szabványügyi Testület Különleges alapozások Műszaki Bizottságát vezette, amely a tartószerkezeti szabványsorozat honosításában élen járt hazánkban.

A 2000-es évektől foglalkozik a hidak tervezése, kivitelezése során felmerülő geotechnikai kérdésekkel. Ilyenek például a cölöpalapozások biztonsága, az osztott cölöpös próbaterhelés adatfeldolgozásának fejlesztése, a híd alátámasztások viselkedésének végeselemes modellezése témákban készített munkái, illetve a győri Mosoni-Duna híd alapozásának tervezése.

Szakértői állásfoglalások készítésével működött közre az M4-es metróvonal egyes állomásainak tervezési munkáiban.

Vasúti témájú munkái közül figyelmet érdemel a Szajol-Debrecen vasútvonal terveinek felülvizsgálata (2009), majd közreműködése a D.11. vasúti alépítménnyel foglalkozó MÁV utasítás elkészítésében. A H.1.6. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése utasításkötet megírásával vett részt a Vasúti Hídszabályzat kidolgozásában, amivel új alapokra helyezte a vasúti hidak alapozásának tervezését.

A témakörben több alkalommal tartott magas színvonalú előadást hidász konferenciákon közúti és vasúti hidak alapozásának aktuális témáiról, kutatási eredményeiről.

Az oktatási, tervezői, szakértői feladatok ellátása mellett hazai és nemzetközi publikációkban (jegyzetekben, tanulmányokban, előadásokban) adja át ismereteit. Több cikke, tanulmánya jelent meg a Sínek Világa szakmai folyóiratban. Számos díj birtokosa: 1994-ben a Közlekedéstudományi Egyesület publikációs díjjal, 2006-ban a Magyar Mérnöki Kamara Zielinski díjjal jutalmazza. 2007-ben megkapja a geotechnikusok legrangosabb hazai díját, a Széchy Károly-díjat. Ugyanebben az évben Vásárhelyi Boldizsár díjban részesíti a Magyar Útügyi Társaság. 2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium tünteti ki Eötvös Lóránd díjjal, 2012-ben pedig a Magyar Mérnöki Kamara 15 éves fennállására alapított emlékérmet vehette át.

A geotechnikai szakmai közélet egyik meghatározó egyénisége. A Magyar Mérnöki Kamara tagja, ahol 2001-2009 között a Geotechnikai Tagozat vezetőségi tagja. A Talajmechanikusok és Geotechnikai Mérnökök Nemzeti Társaságának (ISSMGE) tagja, 2000-2007 között a Nemzeti Bizottság titkára. Nemzetközi elismertségének kiemelkedő trófeája az Osztrák Geotechnikai Konferencia 2015. évi díja.

A vasúti hidakkal kapcsolatos munkásságáért, a hídszabályzat fejlesztéséért, az oktatás terén végzett tevékenységéért a Korányi-díjat a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központban megrendezett Hidász Szakmai Napon Korányi Emese, Korányi professzor úr unokája adta át.

 
Joomla templates by a4joomla