2022. évi Korányi díj átadása

 

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2022. évi Korányi díjat

Dr. Szepesházi Róbertnek

ítélte oda

Szepesházi Róbert1976-ban szerezte évfolyamelsőként – és kitüntetéssel – diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. Az egyetem elvégzése után a Győri Közúti Igazgatóságon kezdett el dolgozni. Egy év elteltével a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán mestere, Varga László kezei alatt oktatóként folytatta munkáját, s kialakították a hazai viszonylatban mindmáig egyik legjobb talajmechanikai laboratóriumot. Varga László nyugdíjba vonulásakor bízták meg a Geotechnika tanszék vezetésével. Eközben a Budapesti Műszaki Egyetemen megszerezte műszaki doktori címét.

Az 1998-tól 2005-ig terjedő időszakban az Építési és Környezetmérnöki szakokat változó szervezeti formában felölelő Intézet igazgatóhelyettese, 2011-2015 között a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék vezetője. Támogatásával, irányításával a tanszék munkatársai közül öten szereztek PhD fokozatot az elmúlt tíz évben.

Oktatói tevékenysége révén a kérlelhetetlen szakmai igényessége, az empatikus szigora és a hallgatói munkát támogató habitusa segítette a Győrben diplomát szerzett építőmérnökök százainak sikeres pályakezdését és gyors szakmai előremenetelét (mind itthon, mind külföldön).

A szerteágazó elméleti, ipari és oktatási tevékenységének összefoglaló eredménye jelenik meg abban a doktori értekezésben, amelyet 2011-ben – széles körű szakmai elismerést kiváltva – sikeresen védett meg a Miskolci Egyetemen.

Az oktatói feladatok mellett szakértői-tervezői munkákban is részt vett.

Az 1990-es évek második felétől az Eurocode szabványsorozat honosításának meghatározó résztvevője. 2000-től – bő egy évtizeden keresztül – a Magyar Szabványügyi Testület Különleges alapozások Műszaki Bizottságát vezette, amely a tartószerkezeti szabványsorozat honosításában élen járt hazánkban.

A 2000-es évektől foglalkozik a hidak tervezése, kivitelezése során felmerülő geotechnikai kérdésekkel. Ilyenek például a cölöpalapozások biztonsága, az osztott cölöpös próbaterhelés adatfeldolgozásának fejlesztése, a híd alátámasztások viselkedésének végeselemes modellezése témákban készített munkái, illetve a győri Mosoni-Duna híd alapozásának tervezése.

Szakértői állásfoglalások készítésével működött közre az M4-es metróvonal egyes állomásainak tervezési munkáiban.

Vasúti témájú munkái közül figyelmet érdemel a Szajol-Debrecen vasútvonal terveinek felülvizsgálata (2009), majd közreműködése a D.11. vasúti alépítménnyel foglalkozó MÁV utasítás elkészítésében. A H.1.6. Vasúti hidak és egyéb műtárgyak geotechnikai tervezése utasításkötet megírásával vett részt a Vasúti Hídszabályzat kidolgozásában, amivel új alapokra helyezte a vasúti hidak alapozásának tervezését.

A témakörben több alkalommal tartott magas színvonalú előadást hidász konferenciákon közúti és vasúti hidak alapozásának aktuális témáiról, kutatási eredményeiről.

Az oktatási, tervezői, szakértői feladatok ellátása mellett hazai és nemzetközi publikációkban (jegyzetekben, tanulmányokban, előadásokban) adja át ismereteit. Több cikke, tanulmánya jelent meg a Sínek Világa szakmai folyóiratban. Számos díj birtokosa: 1994-ben a Közlekedéstudományi Egyesület publikációs díjjal, 2006-ban a Magyar Mérnöki Kamara Zielinski díjjal jutalmazza. 2007-ben megkapja a geotechnikusok legrangosabb hazai díját, a Széchy Károly-díjat. Ugyanebben az évben Vásárhelyi Boldizsár díjban részesíti a Magyar Útügyi Társaság. 2010-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium tünteti ki Eötvös Lóránd díjjal, 2012-ben pedig a Magyar Mérnöki Kamara 15 éves fennállására alapított emlékérmet vehette át.

A geotechnikai szakmai közélet egyik meghatározó egyénisége. A Magyar Mérnöki Kamara tagja, ahol 2001-2009 között a Geotechnikai Tagozat vezetőségi tagja. A Talajmechanikusok és Geotechnikai Mérnökök Nemzeti Társaságának (ISSMGE) tagja, 2000-2007 között a Nemzeti Bizottság titkára. Nemzetközi elismertségének kiemelkedő trófeája az Osztrák Geotechnikai Konferencia 2015. évi díja.

A vasúti hidakkal kapcsolatos munkásságáért, a hídszabályzat fejlesztéséért, az oktatás terén végzett tevékenységéért a Korányi-díjat a MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központban megrendezett Hidász Szakmai Napon Korányi Emese, Korányi professzor úr unokája adta át.

 

2021. évi Korányi díj átadása

 

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2021. évi rendkívüli Korányi díjat

Vörös Józsefnek

ítélte oda

A Hídépítő Vállalatnál 1964-ben technikusként kezdett el dolgozni, ahol sok érdekes munkával került kapcsolatba. Okleveles építőmérnöki diplomáját 1974-ben szerezte meg a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán. Ezt követően építésvezetői, fő-építésvezetői, majd főmérnöki beosztásban több nagy híd építését irányította:

Győri Duna-híd,

  • Békés és Gyomaendrőd hidak,
  • Bp. Boráros téri aluljáró,
  • Csongrádi vasúti Tisza-híd

Szakmai munkájában a szabadon szerelt feszített vasbeton hidak építése dominált, technológiájuk kifejlesztéséért és az első sikeres alkalmazásáért (Kunszentmártoni Hármas- Körös-híd), 1978-ban megosztva, Állami Díj kitüntetésben részesült.

1983-tól többnyire tervezési feladatokat végzett VGM-ben, illetve a Hídépítő Vállalat Műszaki osztályán.

1991-ben került a MÁV Hídosztályára, 1993-tól a Hídgazdálkodási Divízió-, majd 2003-tól nyugdíjba vonulásáig, a Mérnöki Létesítmények Osztály vezetője. Munkássága alatt számos napjainkig is hatással bíró intézkedés született, a hidász előírások, szabályzatok korszerűsítésének kezdeményezője volt. Számos újnak mondható megoldást támogatott, a kialakításukban aktívan részt vett.

Munkája mellett a BME Mérnöktovábbképző több szaktanfolyamát is elvégezte. Jó kapcsolatokat ápolt szakérőkkel, tervezőkkel és kivitelezőkkel, munkatársaitól is elvárta az egységes vasúti hidász szemléletet. 2007-ben történt nyugdíjazását követően sem szakította meg a kapcsolatot a Hídosztály munkatársaival. A 2000-es évek elejétől vesz részt a Sínek Világa szerkesztőbizottsági munkájában, 2017-től pedig főszerkesztői feladatokat lát el. A színes, sokoldalú folyóirat honlapján valamennyi – az első 1958-ban megjelent számok is – elérhetők, hathatós tevékenysége eredményeként.

Munkája mellett folyamatosan oktatói tevékenységet látott/lát el (MÁV Baross Gábor Oktatási Központ, BME különböző képzésein, Debreceni Egyetem Építőmérnöki Kar).

Ezt követően a PREFLEX' 2008 Kft. ügyvezetőjeként uniós társfinanszírozással megvalósuló jelentős projektekben, nagyberuházások mérnöki feladataiban vesz részt.

Társadalmi- és szakmai szervezeti tevékenységét, elismeréseit felsorolni is sok lenne. A jelentősebbeket kiemelve: A „Közlekedésért” díjat 1999-ben vehette át a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi minisztertől, 2001-ben a KTE által alapított Jáky-díjat kapta meg. Szakmai- és tudományos tevékenysége, a vasúti közlekedés fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 2018-ban vehette át a Magyar Tudományos Akadémia Mikó Imre életműdíját. Tagja a fib Magyar Tagozatának, ezen belül a Palotás-díj kuratóriumának. 2013-tól a Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriumi elnöke.

Külön ki kell emelni a vasúti hidász konferenciák meghonosítása majd rendszerbeállítása során végzett aktív tevékenységét, valamint a Vasúti Hidak Alapítványban végzett fáradhatatlan munkáját.

 

A vasúti hidakkal kapcsolatos több évtizedes kimagasló fejlesztési, oktatási és publikációs tevékenysége, valamint a Vasúti Hidak Alapítványban végzett kimagasló érdemeiért a rendkívüli Korányi-díjat a XI. Vasút Hidász Találkozó alkalmából vehette át Hajdúszoboszlón, 2021.szeptember 22-én, a Hotel Délibáb konferenciatermében. A díjat dr. Korányi László, Korányi professzor úr fia adta át.

 

 

 

2021. évi Korányi díj átadása

 

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2021. évi Korányi díjat

Duma Györgynek

ítélte oda

Szerkezetépítő-mérnöki diplomáját 1982-ben szerezte meg a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán. Kezdő tervezőmérnökként az UVATERV Hídirodáján helyezkedett el, ahol kiváló szakemberektől sajátíthatta el a szakma alapjait, és lehetősége volt betekinteni a közúttal és a vasúttal kapcsolatos egyéb szakági tervezési folyamatokba is. Tanulmányait tovább folytatva a BME több speciális szaktanfolyamát is elvégezte:

• 1987. Stabilitási kérdések a mérnöki gyakorlatban

• 1988. Meglévő acélszerk. karbantartása, felújítása és átalakítása

• 1990. Ultimate Load Behaviour of Steel Plated, Shell and Framed Structures

Tervező mérnökként, majd 1989-től 1996-ig irányító tervezőként számos nagy munkában vett részt, illetve kötődnek a nevéhez. Kiemelkedő szakterületei a nagy folyók feletti közúti hidak felújítása és acélszerkezetű vasúti hidak tervezése.

Az általa illetve irányításával tervezett vasúti hidak közül csak néhányat említve:

• Gaja-csatorna vasúti hídja

• Simontornyai vasúti Sió-híd

• Budapesti Északi vasúti Duna-híd döntéselőkészítő tanulmány

• Szekszárdi Sió-híd átépítése

• Ukk-Rédics vv. Zala-hídja

• Szolnoki vasúti Tisza-híd felújítása és pályaszerkezet átépítése

• Déli ök. vasúti Duna-híd pillérmegerősítése

• Szolnok-Szajol vonalszakasz Tisza-ártéri hídja

• Déli ök. vasúti Duna-híd átépítése, engedélyezési-, tender- és kiviteli terv

• Közel 200 db vasúti acélhíd teherbírásának ellenőrző számítása a H.4./2000 Utasítás szerint

1996 márciusától a Magyar Scetauroute Kft. műszaki igazgató-helyettese, majd a francia tulajdonrész kivásárlása után az MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft-ben résztulajdont is szerzett. 2012 májusától a cég ügyvezető igazgatója.

Széleskörű szakmai tevékenysége továbbra is kiterjed a híd- és szerkezettervezés szinte minden ágára. Az általa, illetve irányításával tervezett vasúti és közúti hidak száma közelíti a százat. Aktívan vesz részt a fővárosi Duna-hidak felújításának tervezésében, és továbbra is erősen kötődik a MÁV-hoz, a vasúti hidakhoz.Tevékenyen közreműködik a szakmai szabványok előkészítésében, megalkotásában (MÁV H.4./2000 utasítás, e-UT Útügyi Műszaki Előírások: Közúti hidak tervezése, Eurocode alapú új H.1. Vasúti Hídszabályzat).

Jelentős a társadalmi- és szakmai szervezeti tevékenysége:

a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagja,

a KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztály vezetőségi tagja,

a MAGÉSZ elnökségi tagja.

Számos cikke jelent meg szakmai folyóiratokban, rendszeresen tart előadásokat konferenciákon. Munkája során oktatja, segíti a fiatalabb munkatársait. Rendszeresen konzultál diplomatervezőkkel, illetve bírálja el végzős egyetemi hallgatók szakdolgozatát, diplomamunkáját.

A 2019. évi Hidász Napokon megkapta a közúti hidász szakma által odaítélt Feketeházy János-díjat, az év hídtervezőjeként.

A vasúti hidakkal kapcsolatos kimagasló szakmai tevékenységért a Korányi-díjat a XI. Vasút Hidász Találkozó alkalmából vehette át Hajdúszoboszlón 2021.szeptember 22-én, a Hotel Délibáb konferenciatermében. A díjat dr. Korányi László, Korányi professzor úr fia adta át.

 

 
 

2020. évi Korányi díj átadása

 

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2020. évi Korányi díjat

Erdei Jánosnak

ítélte oda

Felsőfokú végzettséget a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola hídépítési és fenntartási szakán szerzett 1979-ben.

Hídépítési és fenntartási tevékenységét a Debreceni Építési Főnökségen kezdte művezetőként, majd 1982. évtől az Épület- és Hídfenntartó Főnökségen folytatta, mint építésvezető.

1988. évben került a Debreceni Vasútigazgatóság Műszaki osztályára műszaki szakelőadóként, ahol jelenleg híd- és alépítményi szakértőként dolgozik. Szakmai tapasztalatát kamatoztatva aktívan részt vesz – a külső cégek munkáját is segítendő – a tervezési és kivitelezési munkák előkészítésében, a tervezés különböző fázisaiban folyamatosan törekszik a tervek és az üzemeltetői elvárások összehangolására.

Rendszeresen publikál a Sínek Világa szakmai folyóiratban.

Szakmai ismereteinek továbbfejlesztése céljából elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának Hídépítő szakmérnök képzését és 2010-ben másoddiplomát szerzett.

A mindennapi feladatai mellett olyan jelentős fejlesztési projektekben vett, illetve vesz részt MÁV Zrt. oldali szakmai irányítóként, mint a(z)

  • Záhony I. és II. fejlesztési üteme,
  • berettyóújfalui Berettyó-híd átépítése,
  • az átadott Szajol - Püspökladány vonalszakasz és a jelenleg zajló Püspökladány - Ebes, valamint a csatlakozó Ebes - Debrecen vonalszakaszok átépítése,
  • a most kezdődő, a Debreceni BNW gyár építését támogató Debrecen – Tócóvölgy – Balmazújváros vonalszakasz átépítése.

Mindig fontos volt számára a közúti hidász kollégákkal történő szoros együttműködés, melyet a Kiskörei Tisza-híd egyedülálló jellege miatt a mindennapokban is gyakorolhatott.

Szakmai irányítása alá tartozó munkatársaival szoros, közvetlen kapcsolatot alakított ki, nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás szakmai és emberi kinevelésére. A Hidász munkavezetői és hídvizsgáló tanfolyam oktatójaként a hidász szakma utánpótlásképzésében szervezett módon is részt vett.

Pályafutása során kivette részét a hidász szakma ágazati működését szabályozó előírások, szabályzatok kidolgozásában, véleményezésében.

Szakmai munkájának elismeréseként 2009. évben a Vasút Szolgálatáért bronz fokozatát vehette át.

2010. évben a Vasúti Hidak Alapítvány által alapított szakmai nívódíjat ítélték oda részére, mellyel szintén a szakma iránti elhivatottságát díjazták.

2019. évben a MÁV Zrt. a Vasút Szolgálatáért arany fokozat odaítélésével fejezte ki elismerését az állományában eltöltött 45 év szolgálati időért.

A 46 éven át tartó vasúti hidászat szolgálata, megkérdőjelezhetetlen szaktudása, munkája során tanúsított példamutató helytállása alapján az alapítvány Korányi díjat adományoz.

A pandémiára tekintettel a Korányi-díj oklevelét , és a vele járó pénzösszeget postán kapta meg, az emlékplakettet a XI. Vasút Hidász Találkozó alkalmából vehette át Hajdúszoboszlón, 2021.szeptember 22-én, a Hotel Délibáb konferenciatermében, a professzor úr fiától Dr. Korányi Lászlótól. 

 

 

 

 

 Év

  A díjazott neve

A díjátadás helye és alkalma

  Díjátadó

  2002

Dr. Nemeskéri-Kiss Géza

MTA díszterme Acélszerkezetek stabilitása c. nemzetközi konferencia

Korányi Ilona

Korányi professzor lánya

 2003

Dr. Szittner Antal

Történeti Levéltár díszterme

Az Erzsébet híd jubileumán rendezett konferencia

Rege Béla

kuratóriumi elnöke

 2004

Evers Antal

Komárom

A komáromi vasúti Duna-híd jubileumán rendezett szakmai nap

Korányi Ilona

Korányi professzor lánya

 2005

Doskar Ferenc

A BME aulája

A rubin diploma

átadásával egyidejűleg

Molnár Károly,

a BME rektora

 2006

Dr. Nagy Sándor

A BME Díszterme

Korányi Imre

tudományos emlékülés

Korányi Ilona

Korányi professzor lánya

 2007

Bácskai Endréné

Közlekedési Múzeum

A jubiláló vasúti hidak

c. szakmai nap

Dr. Korányi László

Korányi professzor fia

 2008

Solymossy Imre

Szeged Városháza díszterme Visegrádi négyek Város és folyója konferencia

Korányi Emese

Korányi professzor unokája

 2009

Dr. Horváth Ferenc posztumusz díj

Kecskemét Aranyhomok szálló díszterme

VII.

Vasúti Hidász Találkozó

Mosóczi László

főigazgató

 2010

Dr. Kemenes Arzén

MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ

Vasúti Hidász szakmai nap

Erdődi László

osztályvezető

 2011

Adamkó Ferenc

BME Díszterme

Korányi-emlékülés konferencia

Dr. Korányi László

Korányi professzor fia

 2012

Rosnyai András

Pécs-Villány

VIII. Vasúti Találkozó gálaestje

Csek Károly

Igazgató

 2013

Rege Béla

MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ

Vasúti műtárgyépítések 2013-ban c. szakmai nap

Korányi Noémi

Korányi professzor unokája

 2014

Erdődi László

MÁV Zrt. Budapesti Ig.

Vasúti műtárgyépítések 2014-ben c. szakmai nap

Korányi Emese

Korányi professzor unokája

 2015

Sélley Tivadar

Miskolc-Lillafüred,

a Palotaszálló díszterme

IX. Vasúti Hidász Találkozó

Korányi Emese

Korányi professzor unokája

 2016

Virág István

A MÁV Zrt. Hídosztályán

Tokaji Róbert

igazgató

2017 Legeza István

MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ

Üzemeltetési tapasztalatok és új műszaki megoldások c.szakmai nap 

Korányi Ilona

Korányi professzor lánya

2018 Dr. Dunai László

Sümeg, X. Vasúti Hidász Találkozó

Hotel Kapitány díszterme

Korányi Emese

Korányi professzor unokája

 2020

           Erdei János

   Pandémiára tekintettel , rendezvényen

               kívül került átadásra

           Vörös József

   Vasúti Hidak Alapítvány       kuratóriumának elnöke

2021 Vörös József

Hajdúszoboszló, XI. Vasúti Hidász Találkozó

         Hotel Délibáb konferenciaterme

     dr. Korányi László

 Korányi professzor úr fia

2021 Duma György

Hajdúszoboszló, XI. Vasúti Hidász Találkozó

         Hotel Délibáb konferenciaterme

     dr. Korányi László

  Korányi professzor úr fia

2022 Dr. Szepesházi Róbert Budapesten a BGOK-ban rendezett Hidász Szakmai Napon került átadásra

        Korányi Emese

      Korányi professzor                    unokája

 

 

 

 

 

"Díj nem került átadásra."

2016. évi Korányi díj átadása

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2016. évi Korányi díjat

Virág Istvánnak

ítélte oda.

A határozat indokolása: Virág István a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Közlekedés Építési Kar, Vasútépítési és Pályafenntartási szakán 1977-ben, Hídépítési és Fenntartási Szakán 1981-ben végzett és szerzett vasútépítési és fenntartási, valamint hídépítési és fenntartási üzemmérnöki oklevelet.

Szakmai pályafutását a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Pápa szervezeténél 1977-ben kezdte, majd áthelyezésre került a Pályafenntartási Főnökség Győr szervezetéhez. Itt már 1978-ban megbízták a hidász mérnöki teendők ellátásával, mint hidász szakaszmérnököt, majd felépítményi szakaszmérnöki beosztásban dolgozott. A ranglétrán előre haladva 1991-től főmérnökként dolgozott, 1998-ban megbízták a Pályafenntartási Főnökség vezetésével, 2001. év végétől osztálymérnöki feladatok ellátása követett. A budapesti Híd és Alépítményi Alosztály vezetésére 2005-ben kapott megbízást, ahol már a területi hidász üzemeltetői feladatok szervezése, irányítása volt legfőbb feladata. A vezérigazgatóság Híd és Alépítményi Osztályát 2011 és 2015 között vezette. A másfél évtizedes vezetői munkájának elismeréseként – a 2016. évi szervezeti átalakítás során ismételten létrehozott – Pályalétesítményi Főosztály vezetését látja el.

Virág István a területi pályás vezetői beosztásban szerzett tapasztalatát és hidász szakmai ismereteit mindvégig a vasutas hidász szakma javára fordította, annak érdekeit képviselte. Kiemelt jelentőséget tulajdonít a fiatal hidász szakemberek szervezetbe történő integrálásának, szakmai pártfogolásának, ezzel jelentősen hozzájárulva a generáció-váltás alapjainak megteremtésében, a nagyobb zökkenők nélküli átmenet biztosításához.

A Sínek Világában több bemutató-elemző publikációja is megjelent, illetve számos szakmai konferencián tartott előadást a MÁV Zrt. hidász szakszolgálatának képviseletében.

A 2016. évi Korányi díjat a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma Virág Istvánnak, sokoldalú munkássága és 39 éves mérnöki teljesítménye alapján ítélte oda. A 2016. évi Korányi díjat a kitüntetettnek a 2016.november 15-én a MÁV Zrt. hivatalos helyiségében rendezett ünnepségen - az egykori MÁV hídosztályvezető, Korányi Imre tiszteletére - Tokaji Róbert műszaki felügyeleti és technológiai igazgató adta át.

 

Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma    

 

2018. évi Korányi díj átadása

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2018. évi Korányi díjat

Dr. Dunai Lászlónak

ítélte oda

Tudományos tevékenysége:

A Magyar Tudományos Akadémia tagja
• 1983 – okleveles építőmérnök, BME, 92/1983
• 1986 – okleveles mérnöki matematikai szakmérnök, BME, 8751/1986
• 1987 – egyetemi doktor, BME, 4494/1987
• 1995 – a műszaki tudomány kandidátusa, MTA, 15.763/1995
• 1996 – Ph.D., BME, 357-PhD/1996
• 2002 – Dr. habil., BME, 250-H, oklevél kelte: 2002.07.19.
Dunai László 1983-ban szerezte meg építőmérnöki oklevelét. Végzés után a BME Acélszerkezetek Tanszéken doktori ösztöndíjas, majd kutatóként és 1989-től oktatóként dolgozott. 2002-ben a BME habilitált doktora, 2003-tól egyetemi tanár 2008-ban az MTA doktora fokozatot szerzett. Jelenleg a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékéntanszékvezető egyetemi tanár. Oktatási és kutatási tevékenysége acél- és öszvérszerkezetekre irányul. Több külföldi ösztöndíjas programban vett részt (USA 1989-90 Korányi ösztöndíj, Japán (Osaka University) 1992-93.
Doktoranduszai: PhD fokozatot szerzett: Ádány Sándor (2000), Kiss Kornél (2002), Kovács Nauzika (2005), Vigh László Gergely (2006), aktív doktorandusz: Kövesdi Balázs, Seres Noémi
Társadalmi tevékenysége is kiemelkedő:
A KTE Közlekedésépítési Tagozat Mérnöki Szerkezetek Szakosztály Elnöke,
Kapcsolata a Vasúti Hidak Alapítvánnyal
2006 Korányi Imre szoborállítás, az adományok gyűjtésében tevékeny részvétel
2011 Korányi Imre emlékülésen előadás Korányi professzor munkásságáról.
2014 Korányi Imre emléktábla állításnál Ünnepi beszéd Korányi professzor munkásságáról.
2016 Balázs György emléktábla állításnál Ünnepi beszéd Balázs professzor érdemeiről.

Szakmai előadásaival segítette az alapítvány konferenciáit:
VII. Vasúti Hidász Találkozón 2009 (Kecskemét) Hídépítések a nagyvilágban Új típusú öszvérhidak. A Sínek Világában (2009 / Különszám) cikk az előadásról.
VIII. Vasúti Hidász Találkozón 2012 (Pécs) Hídépítések a nagyvilágban Kína és Thaiföld nagy fesztávú vasúti hídjai
IX. Vasúti Hidász Találkozón 2015 (Lillafüred) Hídépítések Európában öszvér és hibrid szerkezetű hidak.

Sínek Világában (2015 Különszám) tanulmányok Új típusú öszvérhidak és a szolnoki vasúti Tisza-híd próbaterhelése címmel.
2017-től alapítványunk kuratóriumi tagja.
Vasúti hidakhoz kötődő tevékenysége:
Vasúti hidak terveinek statikai felülvizsgálata.
Vasúti hidak próbaterhelésének tervezése és levezetése
A vasúti hídszabályzat korszerűsítésének irányítója, cselekvő részese.
Vasúti hidak tervezése és fejlesztése tárgyú diplomatervek kiírása és a tervezés nyomon követése.
Dunai Lászlónak a vasúti hidak terén kifejtett munkájának jelentőségét úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a tudós gondolkodásával, ugyanakkor rendkívül jó gyakorlati érzékkel, más mérnöki szerkezetekkel azonos súllyal foglalkozik a vasúti hidak speciális kérdéseivel. Munkája során a világban folyó hídépítéseknél az újszerűség és a fejlődés irányának tanulmányozásával és az így levonható következtetések közzétételével, tanulmányok megírásával teszi közkincsé tapasztalatait. Szakmai elismertsége úgy a hazai, mint a nemzetközi szakemberek körében megkérdőjelezhetetlen. A közlekedésügy, ezen belül a vasúti hidászat területén végzett munkája alapján 2018-ban Korányi Imre-díj kitüntetést részére az alapítvány ezek alapján ítélte oda.
A Korányi díjat Sümegen, a X. Vasúti Hidász Találkozón vehette át Korányi professzor úr unokájától, Korányi Emesétől.


 

 

2015. évi Korányi díj átadása

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2015. évi Korányi díjat

Sélley Tivadarnak

ítélte oda.

A határozat indokolása: Sélley Tivadar a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Műszaki Főiskoláján Dunaújvárosban szerzett üzemmérnöki oklevelet 1975-ben, majd az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán 2003-ban. 1975-ben kezdő mérnökként a MÁV Tervező Intézetnél helyezkedett el statikus tervezőként, ahol lehetősége volt betekinteni a vasúttal kapcsolatos tervezési folyamatokba.

1977-ben került a MÁV Hídépítési Főnökségre, ahol különböző beosztásokban dolgozott, végigjárta a ranglétrát, beosztott mérnöktől a főépítésvezetőségig. A MÁV Hídépítő Kft. megalakulása után annak acélszerkezeti főmérnöke lett. 2007-től a KÖZGÉP Zrt. szerelési főmérnöke.

Szakmai tevékenysége szinte teljes egészében a MÁV-hoz, a vasúti hidakhoz, elsősorban acélhidakhoz kötődik.

Szakmai tapasztalatai alapján publikációi jelentek meg a Mélyépítéstudományi Szemlében, a Mélyépítő Magazinban és a Sínek Világában. Szakmai fórumokon, konferenciákon (Vasúti Hidász Találkozók, METESZ Székház, Budapesti Műszaki Egyetem „EPIX PLAM”, stb.) több előadást tartott, melyek témája elsősorban a hegesztett acélszerkezetek gyártásához és szereléséhez kötődött. Előadásokat tartott a MÁV Tisztképző Intézet tanfolyamain is.

A 2015. évi Korányi díjat a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma Sélley Tivadarnak, a vasúti acélhidak gyártása és szerelése terén szerzett tapasztalatai, magas szintű szakmai tudása és 38 éves mérnöki teljesítménye alapján ítélte oda. A 2015 évi Korányi díjat a kitüntetettnek, a IX. Vasúti Hidász Találkozón, 2015. szeptember 17-én, Lillafüreden dr. Korányi Imre unokája, Korányi Emese adta át.

 

Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma   

 

 

2017. évi Korányi díj átadása   

    

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2017. évi Korányi díjat

Legeza Istvánnak

ítélte oda.

Legeza István 1953. szeptember 27-én született Jászberényben. Felsőfokú tanulmányait a Közlekedési Távközlési Műszaki Főiskolán végezte, amelynek Hídépítési és Fenntartási szakán 1975-ben szerzett üzemmérnöki diplomát. A hidász szakmát - még abban az évben - a Hídépítő Vállalatnál kezdte. A MÁV-hoz - ezen belül a „Hídszolgálat” létszámába - 1978. január 1-jén lépett be. A MÁV Tervező Intézet Hídosztályán 1984-ig tervezőként több közepes nyílású vasbeton híd és számos gyalogos felüljáró tervét készítette el. A tervezői munka mellett több alkalommal tervezői művezetés keretében felügyelte a hidak építését. Ezt követően a MÁV Hídfenntartó Főnökségen dolgozott 5 évig főmérnökként, 1989-től pedig a főnökség vezetőjeként, a szolgálati hely 1993. évi megszűnéséig. Irányítása alatt szakszerű hídfenntartási munkák készültek el a Budapesti Igazgatóság területén. 1993-tól a „Hídosztály” (Hídgazdálkodási Divízió, Mérnöki Létesítmények Osztály, majd Híd és Alépítményi Osztály) területi főmérnöke. Ugyanebben az évben a Pénzügyi Számviteli Főiskolán mérnök-üzemgazdász diplomát szerzett. 2004-ben Vasúti hídépítési és – fenntartási Műszaki ellenőri szakvizsgát tett, 2010-ben pedig Hídépítő szakmérnöki oklevelet szerzett. A BME Mérnök Továbbképző Intézet vasúti hidász műszaki ellenőri képzésén oktatott, jegyzetet írt.

Fő érdeklődési területe a hidak fenntartási, felújítási lehetőségeinek korszerűsítése, valamint a típus- és egyedi provizóriumok beépítési feltételeinek vizsgálata. A vasúti hidász szakma megbecsülését szívügyének tekinti. A Baross Gábor Oktatási Központ pályafenntartási tanfolyamain 2005-től a hídépítés és hídfenntartás tanára. Több – mások által szervezett – képzésben is részt vesz, szaktanfolyamon is oktat hídépítési és fenntartási ismereteket. Szorgalmával, lelkiismeretes munkájával elősegíti a hidász szakemberek utánpótlását.

Kiemelkedő alkotó tevékenységet fejt ki a vasúti hidak szakterületén, számos szakmai konferencián, szakmai rendezvényen tartott előadást. Publikációi a Sínek Világa -, Mélyépítő Tükörkép Magazin -, MAGÉSZ folyóiratokban, és a régiós hidakat bemutató szakkönyvekben jelentek meg. A Vasúti Műszaki zsebkönyv társszerzője. Hidász szakmai oktatási segédanyagok összeállítója.

2012. évi nyugdíjba vonulását követően is változatlan lelkesedéssel vesz részt a szakemberek nevelésében. Szakmai jegyzeteket ír, és változatos, vetített képes oktatási anyaggal, jellegzetes előadói stílusával segíti a hidász ismeretek jobb elsajátítását.

Jelenleg is a különböző vasúti hidak tervezésében való részvételen túl, a szerkezetek vizsgálatát és próbaterhelését végzi, azok előírt végrehajtását, szabályszerű teljesítését irányítja. Gondos és minden részletre kiterjedő hidász szakértői véleményezésével hozzájárult számtalan vasúti híd és egyéb szerkezet biztonságos üzemeltetéséhez.

Az alapítvány legmagasabb díját, a Korányi-díjat, az alapítvány kuratóriuma, a kiemelkedő szakmai tevékenységében, a hidász hivatás értékeinek az ifjú generáció részére történő átadásában, és az elért eredmények megőrzésében végzett odaadó munkájáért Legeza Istvánny. mérnök-főtanácsosnak ítélte oda. A díjat Korányi Ilona okl. építőmérnök, a professzor leánya adta át a Vasúti Hidak Alapítvány és a MÁV Zrt. által 2017. november 14-én, a Baross Gábor Oktatási Központban, „Üzemeltetési tapasztalatok és új műszaki megoldások” címmel szervezett hidász szakmai napon.

 

2014. évi Korányi díj átadása

 

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2014. évi Korányi díjat

Erdődi Lászlónak

ítélte oda.

 

A határozat indokolása: Erdődi László a Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 1979-ben szerzett diplomát. Szakmai munkásságát a MÁV Miskolci Épület- és Hídfenntartó Főnökségén kezdte meg, majd a Miskolci Igazgatóság II. osztályán 15 évig dolgozott. Közben a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán szerzett diplomát.

2007-től a MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályán dolgozik területi főmérnöki, osztályvezetői, jelenleg területi főmérnöki beosztásban. Ezen beosztásán kívül részt vesz az új Vasúti Hídszabályzat átdolgozási munkájában, továbbá az egyéb más vasúti előírások megalkotásában. Feladata továbbá a korrózióvédelemmel kapcsolatos ismeretek, új előírások, szabványok vasúti alkalmazása. A vasúti Hídosztály legnagyobb szakmai gyakorlattal és kiemelkedő ismeretekkel rendelkező munkatársaként tudását rendszeresen továbbadja a fiatalabb kollégáknak, felkészítve őket a komolyabb feladatok ellátására, a vasúti hidászattal kapcsolatos gyakorlati ismeretek alkalmazására. A Vasúti Hídosztályon felelőse volt a „Hídgazdálkodási rendszer tapasztalatai és továbbfejlesztés lehetőségei” nevű fejlesztési témának, amely a hidak állapotjellemzői változásának feltárásával a leromlási modell felvételével az optimális döntést segítheti.

Számos szakmai konferencián és továbbképzésen magas szintű előadásokat tartott, a Sínek Világa szakmai folyóiratban rendszeresen publikál.

A 2014. évi Korányi díjat a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma Erdődi Lászlónak sokoldalú munkássága és 35 éves mérnöki teljesítménye alapján ítélte oda. A 2014 évi Korányi díjat a kitüntetettnek a 2014.december 9-én rendezett "Vasúti műtárgyépítések 2014-ben" c. szakmai napon Korányi Emese, a professzor úr unokája adta át.

Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma                                                                                    

 

 

 

 

Korányi Imre a Millennium évében, 1896-ban Máramarosszigeten született. 1917-ben szerzett mérnöki oklevelet a József nádor Műegyetem mérnöki osztályában. Ez után dr. Kossalka János tanszékén először tanársegéd majd adjunktus lett. 1926-tól kezdve a MÁV Igazgatóság Hídosztályán főmérnökként dolgozott, később a Hídtervezési Osztályt vezette egészen ny..r. egyetemi tanárrá való kinevezéséig, 1947-ig, amikor a BME I. sz. Hídépítési Tanszékénekvezetői megbízását is megkapta. Tanszékvezető professzorként számos úttörőjellegű szakkönyve jelent meg. 1959-ben politikai okokból nyugdíjazták, de nagy szaktudását tudományos tevékenységén kívül az Uvaterv Hídosztályán hasznosította, ahol többek között tagja volt az Erzsébet híd tervezését és kivitelezését irányító bizottságnak. 1947-ben államfői elismerést, 1950-ben a Magyar Nép köztársaság Érdem rendje V. fokozatát, 1955-ben Kossuth-díjat, 1986-ban a Munka Érdemrend aranyfokozatát kapta meg. Életének 93. évében, 1986-ban halt meg. Emlékét az Amerikai Egyesült Államokban, a Dr. Korányi Imre építőmérnöki ösztöndíj örökíti meg.

Dr.Korányi Imre tiszteletére 2001-ben, a Vasúti hidak Alapítvány díjat alapított, emlékezetét évente díjak kiadásával, emlékművekkel és a tiszteletére rendezett előadásokkal igyekszik megtartani.

 

2013. évi Korányi díj átadása

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2013. évi Korányi díjat

Rege Bélának

ítélte oda.

 

 

A javasolt adatai: született 1937-ben a csehszlovákiai Pardubicén. Mérnöki oklevelét a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem építőmérnöki karán 1961-ben szerezte meg.

A javasolt munkahelyei:

1961 – 1969 között a MÁV Hídépítési Főnökségnél, építésvezető;

1969 – 1984 között a KPM Vasúti Főosztály – MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályán, területi főmérnök, főelőadó, ezen időszakon belül 1978 – 1983 években, a MÁV-ot képviselte, a Vasutak Nemzetközi Együttműködési Szervezeténél (OSzZsD) Varsóban;

1984 – 2007 között a Közlekedési Főfelügyeletnél és annak utódszervezete a Központi Közlekedési Felügyeletnél, mint engedélyező hatósági főelőadó és osztályvezető; ezen időszakon belül 1989 – 1993 években ismét a MÁV-ot képviselte Varsóban az OSzZsD-nél. Munkájánál és megbízatásainál előnyt jelentett lengyel, német és orosz nyelvtudása, melyeket eredményesen kamatoztatta.

Munkássága során közreműködött a MÁV hidakra vonatkozó előírásainak és utasításainak korszerűsítési munkáiban, a közlekedési hatóság tevékenységére vonatozó jogszabályok, végrehajtási utasítások előkészítésében. A MÁV képviseletében végzett külföldi munkájában a vasúti hidak tervezésére, kialakítására, kivitelezésére vonatkozóan szerzett információkat rendszeresen átadta munkatársainak, amit azok nagy örömmel fogadtak és tapasztalható módon fel is használtak. 

Meg kell említeni, hogy megalakulásától fogva tagja a Magyar Mérnök Kamarának, melyen belül 2002 – 2010 között a Közlekedési Tagozat elnökségi tagja, azt követően a Vasúti Szakosztály elnökhelyettese, továbbá a Közlekedési Tagozat által alapított Csány László díj kuratóriumának, a díj alapításától kezdve két cikluson át az elnöke. Elnökségi tagja 2010-től az Országos Etikai Bizottságnak is.

Munkahelyi feladatait alapvetően a vasúti hidak tervezésének, építésük, használatuk hatósági engedélyezése és irányítása, továbbá ellenőrzése és felügyelete képezte. Széleskörű és szerteágazó munkájáról a hazai és a külföldi (lengyel, német stb.) szakfolyóiratokban rendszeresen beszámolt, így a Mélyépítéstudományi Szemlében, a Sínek Világában, a Közlekedéstudományi Szemlében, a Mérnök Újságban, a Przeglad Kolejowyban, a Buletin der OSShD-ben stb. Rendszeresen publikált a vasúti híd- és műtárgyépítés, valamint a vasúti pályák szakterületi folyóirataiban is. A Mérnök Továbbképző Intézet több tanfolyamán volt előadó. Társszerzője volt a Korszerű Vasúttechnika című szakkönyvnek. Számos hidakkal kapcsolatos újítás fűződik.

A Korányi díjat, Rege Bélának 46 évi aktív és elismert mérnöki-, oktatási-, tudományos tevékenysége,  megalapozott tudása, és szorgalommal végzett munkája alapján,  életmű díjként ítélte oda a kuratórium. A díjat Korányi Noémi, Korányi professzor unokája adta át, a "Vasúti műtárgyépítések 2013-ban" című szakmai napon a BGOK-ban.

Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma 

 
 
 
Joomla templates by a4joomla