2013. évi Korányi díj átadása

A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma a 2013. évi Korányi díjat

Rege Bélának

ítélte oda.

 

 

A javasolt adatai: született 1937-ben a csehszlovákiai Pardubicén. Mérnöki oklevelét a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem építőmérnöki karán 1961-ben szerezte meg.

A javasolt munkahelyei:

1961 – 1969 között a MÁV Hídépítési Főnökségnél, építésvezető;

1969 – 1984 között a KPM Vasúti Főosztály – MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályán, területi főmérnök, főelőadó, ezen időszakon belül 1978 – 1983 években, a MÁV-ot képviselte, a Vasutak Nemzetközi Együttműködési Szervezeténél (OSzZsD) Varsóban;

1984 – 2007 között a Közlekedési Főfelügyeletnél és annak utódszervezete a Központi Közlekedési Felügyeletnél, mint engedélyező hatósági főelőadó és osztályvezető; ezen időszakon belül 1989 – 1993 években ismét a MÁV-ot képviselte Varsóban az OSzZsD-nél. Munkájánál és megbízatásainál előnyt jelentett lengyel, német és orosz nyelvtudása, melyeket eredményesen kamatoztatta.

Munkássága során közreműködött a MÁV hidakra vonatkozó előírásainak és utasításainak korszerűsítési munkáiban, a közlekedési hatóság tevékenységére vonatozó jogszabályok, végrehajtási utasítások előkészítésében. A MÁV képviseletében végzett külföldi munkájában a vasúti hidak tervezésére, kialakítására, kivitelezésére vonatkozóan szerzett információkat rendszeresen átadta munkatársainak, amit azok nagy örömmel fogadtak és tapasztalható módon fel is használtak. 

Meg kell említeni, hogy megalakulásától fogva tagja a Magyar Mérnök Kamarának, melyen belül 2002 – 2010 között a Közlekedési Tagozat elnökségi tagja, azt követően a Vasúti Szakosztály elnökhelyettese, továbbá a Közlekedési Tagozat által alapított Csány László díj kuratóriumának, a díj alapításától kezdve két cikluson át az elnöke. Elnökségi tagja 2010-től az Országos Etikai Bizottságnak is.

Munkahelyi feladatait alapvetően a vasúti hidak tervezésének, építésük, használatuk hatósági engedélyezése és irányítása, továbbá ellenőrzése és felügyelete képezte. Széleskörű és szerteágazó munkájáról a hazai és a külföldi (lengyel, német stb.) szakfolyóiratokban rendszeresen beszámolt, így a Mélyépítéstudományi Szemlében, a Sínek Világában, a Közlekedéstudományi Szemlében, a Mérnök Újságban, a Przeglad Kolejowyban, a Buletin der OSShD-ben stb. Rendszeresen publikált a vasúti híd- és műtárgyépítés, valamint a vasúti pályák szakterületi folyóirataiban is. A Mérnök Továbbképző Intézet több tanfolyamán volt előadó. Társszerzője volt a Korszerű Vasúttechnika című szakkönyvnek. Számos hidakkal kapcsolatos újítás fűződik.

A Korányi díjat, Rege Bélának 46 évi aktív és elismert mérnöki-, oktatási-, tudományos tevékenysége,  megalapozott tudása, és szorgalommal végzett munkája alapján,  életmű díjként ítélte oda a kuratórium. A díjat Korányi Noémi, Korányi professzor unokája adta át, a "Vasúti műtárgyépítések 2013-ban" című szakmai napon a BGOK-ban.

Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma 

 
 
 
Joomla templates by a4joomla