2008. évi Korányi díj átadása

 

A "Város és folyója" konferencián, Szegeden 2008. október 9-én került sor a 2008. évi Korányi díj átadására, amelyet az Alapítvány kuratóriuma Solymossy Imre építőmérnöknek, az MSc Kft műszaki igazgatójának kiemelkedő szakmai teljesítménye alapján ítélte oda. 

Solymossy Imre 1950-ben született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyeten 1980-ban szerzett szerkezetépítő mérnöki diplomát. Szakmai tevékenységét 1973-ban az UVATERV-nél kezdte, ahol 1996-ig dolgozott szerkesztő technikus, tervező mérnök, irányító tervező, majd osztályvezető-helyettesi beosztásban. 1996-tól az MSc Kft műszaki igazgatói beosztásában van. Szakmai tevékenységét a rendkívüli sokoldalúság jellemzi. A tervezési munkákon kívül a nagy szakmai tapasztalatot igénylő hídvizsgálati dokumentációk és vasúti híd-szabályzatok kidolgozásában is részt vett. Acél- és vasbeton, közúti és vasúti hidak tervezési munkáit egyaránt nagy gondossággal és magas színvonalon végzi el. Rendkívüli és időszakos hídvizsgálatok dokumentációit állítja össze, üzemelés alatt lévő hídszerkezetek statikai felülvizsgálatait és felújítási terveit magas szakmai színvonalon készíti el.

Jelentősebb tervezési munkái:

Budapesti Duna-hidak felújítása, Bajai közös vasúti-közúti Duna-híd pályaszerkezetének átépítése, Déli vasúti Duna-híd beruházási programja és alépítményeinek átalakítása, Tiszaugi, Algyői Tisza-hidak felújítása Kunszentmártoni Hármas-Kőrös-híd felújítása, Líbiai vasúttervezés hídjai, TS-uszályhidak, Hatvani vasútállomás korszerűsítése, Bp. Ferencváros-Kelenföld vasútvonal Szerémi úti vasúti hídja.

Az MSc Kft műszaki igazgatójaként az alábbi vasúti hidak tervezési munkákat irányította:

Szekszárdi vasúti Sió-híd átépítésének engedélyezési és kiviteli terve Székesfehérvár, Gaja-patak vasúti hídjának engedélyezési és kiviteli terve Kiskörei Tisza-híd felújítási terve Tiszaugi Tisza-híd kapacitásbővítése. Vasúti hidak (Szeghalmi Berettyó-híd, Vésztői Sebes-Körös-híd, Bajai Simon Duna-ág híd, Szolnoki Tisza-híd, stb.) vizsgálata és ellenőrző statikai számítása. Kunszentmártoni vasúti Körös-híd mederszerkezeteinek átépítési terve Déli összekötő vasúti Duna-híd III. szerkezetének, engedélyezési terve. Legkiemelkedőbb munkája az idén szeptemberben forgalomba helyezett Budapesti Északi vasúti Duna-híd új felszerkezet építésének engedélyezési és kiviteli tervei. A MÁV H.4./2000 sz. „Meglévő vasúti acélhidak teherbírásának és tartósságának megállapítására” c. Utasítás kidolgozása, amellyel megelőzte a nemzetközi vasúti szövetség ez irányú munkáját. Munkája során több új műszaki megoldás szabadalommal védett.

Egyéb tevékenységei:

A Széchenyi István Egyetem részére diplomaterv bírálatok, ill. ipari konzulensi tevékenység. Szakmai cikkek és előadások az MSc Kft által, ill. személyes közreműködéssel tervezett munkákról. Az Esztergomi Mária Valéria híd újjáépítéséért alakult civil Hídbizottság alapító tagja. Az Esztergom Város Képviselő-testülete által adományozott „Mária Valéria Hídért Emlékplakett” kitüntetettje. A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumának tagja.

A díjat dr. Korányi Emese , dr. Korányi Imre professzor unokája, adta át.

 

      Rege Béla

a Kuratórium elnöke

 

   

    

     

 

 
Joomla templates by a4joomla