2005. évi Korányi díj átadása
 

 

A Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma a 2001. évben elfogadott odaítélési szabályzat alapján 2005. évben a Korányi Imre díjat, 

Doskar Ferenc

Kollégának ítélte oda.
 

Doskar Ferenc mérnöki diplomáját 1935. április 8-án szerezte meg a M. Kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Rövid idejû tanársegédi tevékenységét követõen 1936. július elsején lépett a MÁV szolgálatába.. 1938-tól a MÁV igazgatóság D. III. Osztályán látta el feladatát elõször, mint fõmérnök, majd mint osztályvezetõ helyettes (1951), késõbb (1953) osztályvezetõi beosztásban. Magas szintû mérnöki ismereteit a rendkívül jó gyakorlati érzéke, szorgalma, angol, német és francia nyelvtudása révén állandóan továbbfejlesztette.

Szinte lehetetlen felsorolni azokat a munkákat, aminek tervezésében, kivitelezésében, hatósági ügyeinek az intézésében részt vett. Ezek közül néhány: Budapest Ferdinánd-híd, tunyogmatolcsi Szamos-híd, szolnoki Tisza-és Zagyva-hidak, abdai Rábca-híd, bajai Duna-híd, Káló patak provizórium, soroksári aluljáró, és még sokáig lehetne folytatni a sort. Az újjáépítésben derekasan kivette a részét, és e mellett a hidász szakemberek képzésében és oktatásában óriási energiát fektetett, elsõsorban a korszerû módszerek elterjesztésében. Munkáját mindvégig az újszerûség, és fejlõdés iránti elkötelezettség jellemezte. Számtalan kitüntetést és elismerést kapott, 1946 és 1976 között több mint tíz elismerésben részesült.. Munkáját felettesei, munkatársai, és beosztottjai egyaránt elismerték, személyét tisztelték és megbecsülték. Emberi tartása példamutató.

Irodalmi tevékenysége során a hidász tiszti tanfolyami jegyzeteken kívül számtalan szakmai folyóiratban is publikált, példaként említjük a Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében a "Gyékényesi Vasúti Dráva-híd ideiglenes helyreállítása" címû cikkét. Évekig volt a Sínek Világa szakmai folyóirat felelõs szerkesztõje volt. Szabályzatalkotói tevékenységébõl az 1951 évi Vasúti Hídszabályzat egyes különleges fejezeteinek kidolgozását említjük meg, amelynél számtalan nagytekintélyû tudóssal (Dénes Emil, Dénes Oszkár, Kézdi Árpád, Korányi Imre, Szépe Ferenc, Szidarovszky János, Vásárhelyi Boldizsár) vett részt.

Nyugdíjba vonulását (1976) követõen munkássága mai napig rányomta bélyegét a vasúti hídszolgálat tevékenységére, szellemi frissességét jellemzi. Jelenleg is szívesen áll az aktív kollégák rendelkezésére, tanácsaival és visszaemlékezésével szívesen segíti munkájukat.

A Korányi Imre díjat a kitüntetnek a Budapesti Mûszaki Egyetemen rubin diplomával együtt , 2005. szeptember 8.-án került átadásra

       Rege Béla

a Kuratórium elnöke 

 

 

 
Joomla templates by a4joomla