2002. évi Korányi díj átadása
 

2002.szeptember 26.-án első alkalommal adtuk át a Korányi Imre díjat. Az ünnepélyes átadásra az "Acélszerkezetek stabilitása és nyúlása" c. nemzetközi szakmai konferencia keretében az MTA Könyvtárában került sor.
A Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriumának 2002.június 11.-én kelt egyhangú döntése alapján 2002.évben 
a Korányi Imre díjat

 

Dr. Nemeskéri - Kiss Gézának

 

ítélte oda. A Kuratórium döntését az alábbiakkal indokolta:

Nemeskéri-Kiss Géza kolléga 1950-ben szerezte meg építmérnöki diplomáját a Budapesti Mûszaki Egyetemen, amely után szakmai munkáját a MÁV Vezérigazgatóság Hídosztályán vasúti hidak tervezésével kezdte meg. 1953-55 években a II. világháborúban felrobbantott Újpesti vasúti híd újjáépítésének helyszíni munkáit irányította. Ez a fél-állandó jellegû híd ma is üzemben van. Részt vett a vasúti hidak minta-terveinek kidolgozásában, valamint a hidakra vonatkozó MÁV előírások és utasítások összeállításában és kiadásában. A MÁV képviseletében hosszú éveken át dolgozott a nemzetközi vasúti szervezetek (UIC, OSzZsD) Híd albizottságában. Mûszaki tevékenységével elismert szakértője a vasbeton- és betonhidak korszerû kialakításának és építésének, különösen az ilyen mûtárgyak előregyártásának és fejlesztésének. Az ő javaslatára alkalmazta a MÁV a tartóbetétes hidak korszerû számítási módszerét ( az acéltartók és a beton együttdolgozásának figyelembe vételét ), valamint az oldalról besajtolt vasbeton mûtárgyakat.

1968-ban a Budapesti Mûszaki Egyetemen doktori címet szerzett. Német és francia felsőfokú nyelvvizsgája és több évtizedes mûszaki fordítói gyakorlata van. A külföldi és magyar szak-folyóiratoban ( Deutsche Eisenbahntechnik, Mélyépítéstudományi Szemle, Sínek Világa, Vasút stb.) mintegy 140 publikációja jelent meg. Számos nemzetközi és hazai konferencián, szakmai napon tartott előadást, a Mérnöktovábbképző Intézet felkérésére több tanfolyamot vezetett. 33 egyéb publikációja ( könyvek társszerzője, különleges kiadmányok stb.) jelent meg, ma is publikál (a 2002.évi Vasúti tények és adatok Guiness könyvének társzerzője). Közel három évtizeden át a Mélyépítéstudományi Szemle szerkesztő bizottságának tagjaként is dolgozott.
Jelentősebb szakmai kitüntetései a Munka Érdemrend ezüst és bronzfokozata, valamint a Jáky József díj volt. 1984-ben a Vasúti Hídosztály osztályvezető helyetteseként ment nyugdíjba. Dr. Nemeskéri Géza kolléga ez évben tölti be 80. életévét.

A Vasúti Hidak Alapítvány Kuratóriuma a Korányi Imre díjat életmû alapján ítélte meg.
A Korányi Imre díjat, a professzor úr lánya, Korányi Ilona okl. építőmérnök adta át. Az ünnepi átadás alkalmából a Vasúti Hidak Alapítvány Dr. Korányi Imre mérnöki alkotásairól monográfiát jelentetett meg.     

                          

 

 

                                         

                                              

                                                                        

 

 

 

Joomla templates by a4joomla