Beszámoló a VIII. Vasúti Hidász Találkozóról

 

Az1993-ban megkezdett, 3 éves rendszerben megrendezésre kerülő vasúti hidász szakmai konferenciák közül a VIII. Vasúti Hidász Találkozót 2012.május 30-június 1 között Pécsett, a Palatinus Hotelben rendezte meg a Vasúti Hidak Alapítvány, a Magyar Mérnöki Kamara Vasúti Szakosztály és a MÁV Zrt. A konferencia főbb témái a következők voltak: beszámolók a vasúti hídépítés hazai és külföldi eredményeiről, vasúti pálya átvezetése a hídon, nemzetközi kitekintés, új anyagok és technológiák, vasúti hidak tervezése. A konferencia megkezdése előtt az eddigi hagyományoknak megfelelően a Palatinus Hotelben sajtótájékoztatóra került sor 2012. május 30-án 10.30 óra kezdettel.

A sajtótájékoztatón a rendező szerveket képviselték:

Rege Béla Vasúti Hidak Alapítvány, a kuratórium elnöke

Kiss Józsefné területi főmérnök, a MÁV Zrt Pályavasúti Üzletág, Vasúti Híd- és Alépítményi Osztály.

 VIII. Vasúti Hidász Találkozó sajtótájékoztató (Bőhm Katalin felvétele)

 

 

A sajtótájékoztatón elsősorban a konferencia szervezésével és témáival kapcsolatos kérdésekre hangzottak el a válaszok. A sajtótájékoztatón emlékeztek meg a Vasúti Hidak Alapítvány 16 éves tevékenységéről.

 

 

A regisztráció a Hotel Palatinus és Hotel Pátria szállodákban volt, ahol az Alapítvány jogi képviselője dr. M Kovács Beáta és Bata Andrásné főmérnök, MÁV Zrt Pécs, fogadták a résztvevőket. Minden résztvevő konferenciacsomagot kapott, amely többek között a Hillier József főmérnök által szerkesztett „Vasúti hidak a Pécsi Igazgatóság területén”c. könyvet /Vasúti Hidak Alapítvány Budapest 2012./ ,   és a Sínek Világa / 2012. 3-4 szám/ kiadmányt tartalmazta Ez utóbbiban a konferencián elhangzott előadások közül 25 előadás teljes anyaga megtalálható.  A rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara továbbképzési rendszerében akkreditálásra került és a részvételért maximális 4 pontot ért el. A konferencia időszakában 6 szakmai kiállító is bemutatkozott.

A konferencia résztvevői (Németh Pál felvétele)

 

 

  A VIII. Vasúti Hidász Találkozónak 200 regisztrált résztvevője volt, 27 előadás hangzott el. Valamennyi előadás teljes szövege a MÁV Zrt. intranet hálózatán olvasható. Sajnálatos, hogy 2 hónappal a jelentkezési határidő letelte után, május 14-től mintegy 40 későn jelentkező kollégát szervezési nehézségek miatt már nem tudtunk fogadni. 

 

A szakmai találkozót Kovács József, a MÁV Zrt. Pécsi területi Központ vezetője nyitotta meg.

 

Kovács József MÁV Zrt területi központvezető megnyitja a konferenciát, (Németh Pál felvétele)

A Vasúti Hidak Alapítvány nevében Rege Béla kuratóriumi elnök köszöntötte a résztvevőket. Utalt konferencia jelmondatára "Határon átívelő hidak", amely szerinta szomszéd országokkal jó és békés kommunikációt kell kialakítanunk. 

                                                     Rege Béla kuratóriumi elnök üdvözli a résztvevőket (Bőhm Katalin felvétele)

Pál László, a MÁV Zrt vezérigazgató-helyettese köszönti a résztvevőket (Bőhm Katalin felvétele)

 

A MÁV Zrt új vezetése nevében Pál László vezérigazgató-helyettes üdvözölte a vasúti hidászok szakmai szempontból igen magas színvonalú konferencia résztvevőit. 

A konferencia 1. napján, 2012.május 30-án Csek Károly igazgató, MÁV Zrt elnökölt. 

 

 

Virág István a MÁV Zrt Vasúti Híd- és Alépítményi Osztály vezetőjének előadása (Bőhm Katalin felvétele)

 

    

 

Virág István a MÁV Zrt Vasúti Híd- és Alépítményi Osztály vezetője "A hídszolgálat elmúlt 3 éve"c. előadásában a MÁV hídjainak állapotára vonatkozó adatokat és az 5,2 milliárd Ft értékű "Hídprojekt" felhasználásának fejezeteit mutatta be.  

 

Dr. Dunai László egyetemi tanár, BME "Vasúti hidak a nagyvilágban"c. előadásában a 2011 évben a Kínai Népköztársaságban és Thaiföldön forgalomba helyezett nagy fesztávú vasúti hidakról tartott ismertetést.

Legeza István ny. mérnök-főtanácsos "Képek a magyar vasúti hidakról" az 1996-2011 években épített korszerű hegesztett vasúti hidakat mutatta be.

Dr. Hajtó Ödön okl. mérnök a "Vasbeton szerkezet gazdaságos megválasztása" c. előadásában hangsúlyozta, hogy a szabványok betartása mellett csak gazdasági vizsgálattal lehet eljutni a gazdaságos szerkezet megtervezéséhez.

Gál András szakági főmérnök MSc Kft. a "Vasúti pálya és híd kölcsönhatása" c. előadásában a Szarvasi Hármas Kőrös-híd példáján mutatta be a dilatációs szerkezetek számának véges elemes módszerrel való meghatározását.

Vörös József ny. mérnök-főtanácsos a "Vasúti hidak támaszponti mozgásai" c. előadásában a támaszponti szögelfordulások hatását vizsgálta a hídfőknél és az egymással szemben lévő felszerkezeteknél.

Tóth Axel Roland "Az Északi Duna-híd üzemeltetési tapasztalatai" c. előadásában az Újpesti Duna-híd és az ehhez csatlakozó vasúti hidak 2009-ben történt átadása után elvégzett hídvizsgálatok eredményeit ismertette.

Lengyel Gábor BME hallgató "Hídtervezés a mágnesvasút magyarországi szakaszán" a Vasúti Hidak Alapítvány diplomaterv pályázatán 1. díjat nyert diplomamunkáját mutatta be.

Mészárics Zoltán okl. mérnök, Swietelszky Kft "Egy rendszerben a minőség és a kényelem" c. a nagypaneles vasúti felépítmény szerkezet példáját mutatta be.

Vörös Zoltán okl. építőmérnök, UTIBER Kft "EDILON rendszerű vágányleerősítés hidakon" c. előadásában a hazai példákról adott tájékoztatót.

A tömör szakmai előadások után a résztvevők kulturális program keretében megcsodálhatták a Zsolnai Múzeum kiállítási anyagait vagy gyalogos városnéző sétán Pécs város műemlékeivel ismerkedhettek meg. Az esti vacsora előtt a Baranya Táncegyüttes horvát táncokat mutatott be és Horváth Marin énekes adott elő ismert dalokat. 

A konferencia 2. napján, 2012.május 31-én Virág István a MÁV Zrt Vasúti Híd- és Alépítményi Osztály vezetője volt a levezető elnök.

Erdődi László hídépítő szakmérnök, MÁV Zrt "Műtárgy átépítések a MÁV hálózatán" c. előadásában ismertette azokat az előírásokat, amelyeket az Eurocode vasúti hidakra vonatkozó előírásainak hatályba lépése következtében alkalmazni kell.

Czibula András Projekt Irodavezető GYSEV Zrt "Műtárgy átépítések a GYSEV hálózatán" c. előadásában tájékoztatást adott a GYSEV jelenlegi teljes 440 km hálózatán végzett korszerűsítésekről.

Maller László projektvezető, Közgép Zrt "Szombathely, Csaba utcai külön szintű keresztezés építése" c. előadásában a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal korszerűsítése keretében megvalósuló, 3 vágány alatt átvezetett, íves aluljáró kivitelezéséről tartott tájékoztatót.

Szűcs József projektvezető, Közgép Zrt "MÁV Duna-hidak állagmegőrzési munkái" c. előadásában a Komáromi Duna-híd korrózióvédelmi munkáit és a Déli Összekötő Duna-híd pillérfelújítását   ismertette. 

Sörös Péter, projektvezető, Közgép Zrt "Közúti aluljárók építése a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon" c. előadásában Kápolnásnyék állomáson és Velence megállóhelyen megépült aluljárók kivitelezéséről tartott ismertetést. 

Kiss Józsefné főmérnök, MÁV Zrt Vasúti Híd- és alépítményi Osztály a "Vasúttal kapcsolatos EU előírások" c. előadásában ismertette azokat a legfontosabb jogszabályokat, amelyeket a vasúti hidak és műtárgyak tervezésénél figyelembe kell venni.

Dr. Iványi Miklós egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem "Vasúti hidak sorsa a Dunán-Cernavoda 1895" c. előadásában több, nagy forgalmú vasúti Duna-híd történetét ismertette.

Antal Árpád fejlesztési igazgató, NAGÉV Cink Kft "Tűzihorganyzás a vasútépítésben" c. előadásában e technológia vasúti alkalmazási lehetőségeit külföldi példákon mutatta be.

Dr. Hollósi Mihály tanácsadó, CSC Jeaklakémia Hungária Kft "A Proctetosil termékcsalád alkalmazása vasúti műtárgyaknál" ennek a műanyagnak állagmegóvásra való alkalmazási lehetőségeit ismertette.  

 MÁV KFV Kft kézi űrszelvénymérő berendezése Szakmai bemutató Villány (Németh Pál felvétele)

 

Ebédszünet után a résztvevők Villány vasútállomáson szakmai bemutatón vettek részt, amelyen Béli János igazgató, MÁV KFV Kft "Űrszelvénymérés a MÁV-nál" és Lökös László PhD,igazgató, MÁV Thermit Kft "Polimer kompozit szerkezetek" eszközeit mutatták be

 

A szakmai bemutató után díszvacsora keretében került sor a Vasúti Hidak Alapítvány díjainak átadására, amelyeket Csek Károly igazgató, MÁV Zrt adott át. A Tervezői Nívódíjat a Budapest XXII. ker. Növény utcai aluljáró tervezési munkáiért az Unitef '83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt generáltervezőként, és az MSc Kft a vasúti híd tervezőjeként kapta meg  A Kivitelezői Nívódíjat a Budapest XXII. ker. Növény utcai aluljáró kivitelezési munkáiért a Strabag MML Kft generálkivitelezőként, a Közgép Zrt az acélszerkezet kivitelezéséért vette át. 

 Lakatos István hídszakértő átveszi a Szakmai nívódíjat, (Németh Pál felvétele)

 

 

 

 

A Szakmai nívódíjat több évtizedes kiemelkedő hídszakértői munkájáért Lakatos István hídszakértő mérnök , Szeged, PVTK kapta meg.

 

 

 

Az Alapítvány legmagasabb kitüntetését, a Korányi díjat szakmai tevékenységéért és a vasúti hidak tervezése területén végzett munkája elismeréseként Rosnyay András okl. mérnök vette át (a részletes indoklást lásd a Korányi díj linken)

                                            

A következő, IX. Vasúti Hidász Találkozó rendezője a Miskolci Régió lesz 2015.évben, ezért a Vasúti Hidász találkozók jelképét, a hídvizsgáló kalapácsot a pécsi kollégáktól a miskolci kollégák vették át.

                                          Hídvizsgáló kalapács átadás-átvétele (Németh Pál felvétele)

Az átadások utána Willander Nachtigallen énekkar német népdalokat adott elő. A vacsora további részén Hatvani Jenő és zenekara játékával nagy sikert aratott a jelenlévők körében.

A konferencia befejező napján, 2012.június 1-én Koller László, MÁV Zrt, Pécs Pályalétesítményi osztályvezető, elnökölt.

Lökös László PhD,igazgató, MÁV Thermit Kft "Polimer kompozit szerkezetek a vasúti hídépítésben" c. előadásában ezeknek a műanyagoknak a vasúti hídépítésében való alkalmazására mutatott be példákat.

Szautner Csaba okl. betontechnológus szakmérnök, MAPEI Kft, "Mélyépítési szerkezetek szigetelése bentonitos anyagokkal" cége új szigetelő anyagát, a Mapeproof-ot ismertette annak alkalmazási lehetőségeivel együtt.

Pál Gábor igazgató, Speciálterv Kft "Vasút feletti műtárgyak tervezése" c. előadásában a megoldásokra esettanulmányokat mutatott be.

Nagy Zsolt, Süle Attila tervező mérnökök, FÖMTERV "Vasúti hidak átépítésének tervezése" c. előadásukban a Gubacsi Duna-ág-híd és a Berettyóújfalui Berettyó-híd átépítésének tervezési példáit mutatták be.

Gyurity Mátyás, szakági főmérnök, MSc Kft "A Kiskörei Tisza-híd átépítése" c. előadásában a 125 éves híd napjainkban való tervezési munkáiról adott tájékoztatót.

Dr. Koller Ida irányító tervező, UVATERV Zrt, Zádori Gyöngyi irodavezető, Speciálterv Kft, Závecz Richárd tervező mérnök, UTIBER Kft "Új hidak tervezése a Miskolc-Nyíregyháza vonalon" a Tokaj-Rakamaz vonalszakasz új nyomvonalon történő megépítésénél az új hidak terveit, valamint a megmaradó hidak felújítási terveit mutatták be.

Gillyén Elemér, irányító tervező, Pont-Terv Zrt "Vasútvonal keresztezése új közúti műtárggyal" c. előadásában a közúti fejlesztések miatt szükséges felüljárók tervezési követelményeit (közúti és vasúti) példákon ismertette.

Az előadások után az Ajánlattevő Bizottság vezetője, Koller László ismertette a VIII. Vasúti Hidász Találkozó ajánlásait (1. melléklet), amelyet a résztvevők ellenszavazat nélkül elfogadtak.

Áttekintve a konferencián elhangzott előadásokat megállapítható, hogy azok a 2009 évben megtartott VII. Vasúti Hidász Találkozó óta eltelt 3 év vasúti hidász szakterületen történt szakmai fejlődést jól bemutatták. Beszámolók hangzottak el a hazai és külföldi hídépítések kivitelezéséről, tervezéséről. Külön fejezetben szerepeltek a vasúti pálya átvezetése a hidakon, új anyagok és technológiák és ismertetésre kerültek a vasúti nemzetközi előírások, kutatási eredmények. Sajnálatos, hogy dr. Orbán Zoltán hídszakértő mérnök, MÁV Zrt Pécs "Nemzetközi kutatások és hazai hasznosításuk" c. előadását betegsége miatt nem tudta megtartani. Ennek az előadásnak szövege a Sínek Világa 2012.3-4 számában olvasható. Az előadások időtartamát az előadók fegyelmezetten betartották, amelyet a teremben elhelyezett vasúti fényjelző is támogatott.

A konferencia Rege Béla kuratóriumi elnök zárszavával fejeződött be. Megköszönte az előadók gondos felkészülését, Vörös Józsefnek a szakmai program összeállítását, az előadásokat tartalmazó Sínek Világa különszámának összeállítását, Kiss Józsefnének a titkári szervező munkáját, a házigazdáknak Koller Lászlónak és valamennyi munkatársának a helyszíni irányítást és szervezést, Hillier Józsefnek a "Vasúti hidak a Pécsi Igazgatóság területén" c. könyv főszerkesztői munkáját, a konferencia 13 támogatójának anyagi segítségét. Külön köszönet illeti meg Virág Istvánt a MÁV Zrt Vasúti Híd- és Alépítményi Osztály vezetőjét, akinek nagy része van abban, hogy a MÁV hidászai jelentős létszámban vehettek rész a konferencián. Köszönet illeti a helyi programok szervezőit és minden résztvevőt a türelméért . Egyúttal bejelentette, hogy az Alapítvány alapításától számított 16 évi kuratóriumi elnöki tevékenységéről rövidesen lemond és a következő, 2015. évi IX. Vasúti Hidász Találkozón már nem lesz a kuratórium elnöke. Minden kollégának köszöni az eddigi együttműködését és támogatását.

Összeállította: Rege Béla

1.sz. melléklet

 

A VIII. Vasúti Hidász Találkozó ajánlásai

·       A vasúti hidász szakmai elismeri és nagyra értékeli a Vasúti Hidak Alapítvány alapító okiratában lefektetett célkitűzések helyességét, és megvalósításuk érdekében kifejtett munkáját. Az alapítvány továbbra is munkálkodjon ezen célok megvalósításán.

Az ajánlás címzettje: Vasúti Hidak Alapítvány

·       A hidak tervezése és a tervek jóváhagyása során nagyobb hangsúlyt kapjon az üzemeltetésnél szerzett tapasztalatok alkalmazása, amelyet szakirodalmi, oktatási, rendeletalkotási tevékenységgel kell támogatni.

Az ajánlás címzettje. MÁV Zrt. PLF Híd- és Alépítményi Osztály

·       Az idei évben beindult hídprojekt megvalósulása során a teljes keret optimális felhasználása érdekében az előkészítésnél, tervezésnél a minél tökéletesebb hosszú távú megoldásokra kell törekedni, az élettartam költségek kiemelt figyelembe vételével.

Az ajánlás címzettje. MÁV Zrt. PLF Híd- és Alépítményi Osztály

·       A jövő szakemberei képzésének javítása érdekében intenzívebb kapcsolat alakítandó ki a felsőoktatási intézmények és a hídszolgálat vezetése között.

Az ajánlás címzettje. MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály

·       Az ajánlások időarányos teljesítését az alapítvány bevonásával évente egy alkalommal közös megbeszélésen tekintse át a MÁV Zrt. Pályalétesítményi Főosztály és a Híd- és Alépítményi Osztály.

 

                Koller László

az ajánlattevő bizottságvezetője

 

A bizottság tagjai:       Erdei János

                                   Lakatos István

                                   Tóth Axel Roland

                                   Virág István

                                   Vörös József

Joomla templates by a4joomla