Beszámoló a VII. Vasúti Hidász Találkozóról

 

 

A 3 éves rendszerben megrendezésre kerülő vasúti hidász szakmai konferenciák közül a VII. Vasúti Hidász Találkozót 2009.június 24-26 között Kecskeméten, a Tudomány és Technika Házában rendezte meg a Vasúti Hidak Alapítvány, a Magyar Mérnöki Kamara Vasúti Szakosztály és a MÁV Zrt. A konferencia célja a korszerű vasúti hídépítési technológiák, az új híddiagnosztikai módszerek bemutatása, a vasúti hidakkal kapcsolatos környezetvédelmi kérdések, szabályzatok, műszaki előírások, utasítások, EU előírások bemutatása volt. A konferencia megkezdése előtt az eddigi hagyományoknak megfelelően sajtótájékoztatóra került sor 2006. június 24-én 10-11 óra között. A sajtótájékoztatón a rendező szerveket képviselték:

Kaposvári Péter igazgató MÁV Zrt. Szeged területi képviselő

Rege Béla Vasúti Hidak Alapítvány, a kuratórium elnöke

Vörös József a MÁV volt főhidásza, Vasúti Hidak Alapítvány, a kuratórium tagja

Szentes Bíró Ferenc területi kommunikációs vezető, MÁV Zrt Szeged.

A sajtótájékoztatón elsősorban a konferencia szervezésével és témáival kapcsolatos kérdésekre hangzottak el a válaszok. A konferencián emlékeztek meg a Vasúti Hidak Alapítvány 13 éves tevékenységéről és arról az eseményről, hogy a konferencia helyszíne 1993. évi kezdés után ismét a szegedi vasúti régió lett.

A regisztráció a Hotel Aranyhomokban szállodában volt, ahol az Alapítvány jogi képviselője dr. M Kovács Beáta a és segítői fogadták a résztvevőket. Minden vendég konferenciacsomagot kapott, amely többek között a Kiss Józsefné főmérnök által szerkesztett „Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén”c. könyvet /Vasúti Hidak Alapítvány Budapest 2009./ , Ay Zoltán: Ívek a Tisza felett /Vasúttörténeti Alapítvány Szeged 2008/, és a Sínek Világa /különkiadás 2009/ kiadmányokat tartalmazta Ez utóbbiban a konferencián elhangzott előadások közül 21 előadás teljes anyaga megtalálható.

A Tudomány és Technika Házában az Alapítvány 2009. évi fotópályázatának mintegy 120 legjobb felvételeiből kiállítást állított össze. A rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara továbbképzési rendszerében akkreditálásra került és a részvételért maximális 4 pontot ért el. A VII. Vasúti Hidász Találkozónak 185 résztvevője volt, 29 előadás hangzott el Az előadások időtartamát az előadók fegyelmezetten betartották, amelyet a teremben elhelyezett vasúti fényjelző is támogatott A szakmai találkozót Kaposvári Péter igazgató , a MÁV Zrt. Szeged területi képviselője nyitotta meg.

Bella Balázs a MÁV Zrt. vezérigazgató helyettese ismertette a MÁV Zrt. helyzetét és célkitűzéseit. A MÁV forgalma az 1980 évi eredményekhez viszonyítva személyforgalomban 1/2 részére, áruforgalomban 1/3 részére csökkent, eszközparkja elöregedett. Előadásában bemutatta a tervezett vasúti fejlesztéseket, amelyek EU forrásokból és részben állami támogatásból valósíthatók meg.

Erdődi László a MÁV Zrt. Híd és Alépítményi Osztály vezetője számolt be a MÁV hidak állapotáról, a felügyeleti tevékenységről, karbantartásokról, felújításokról az előző konferencia óta eltelt időszak hidász vonatkozású eseményeiről, és az aktuális feladatokról.

Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár „Vasúti pálya átvezetése a hídon” címmel tartott előadást. Ez az előadás szimbóluma is lehet a konferenciának, hiszen a vasúti pálya és a híd csak együttesen tudja ellátni a vasúti híd feladatát. Az előadásból megismerhettük a pályaátvezetés különböző módjait, a pályáról átadódó hatásokat és különböző síndilatációs készülékeket.

Az Újpesti vasúti Duna-híd átépítését mutatta be az üzemeltető Legeza István, tervező Solymossy Imre, kivitelező Takács László-Bogó Viktor és híddiagnoszta-tervező Szabó Zsolt szemével. Külön érdekessége volt a híd építéséről készült film bemutatása. Annak ellenére, hogy a hídról tartott előadás sorozat több mint egy óráig szünet nélkül folyt, a résztvevők közül sok szakembernek ez tetszett legjobban, mivel olyan átfogó képet kaptunk a híd átépítéséről, amit helyszíni szemlék során sem kaphattak volna meg a szakemberek. Ennek a hídnak az átépítése a 3 hónapos vágányzár alatt rendkívüli szellemi és szervezési tudást igényelt, mivel ez alatt el kellett bontani a régi "K" típusú provizóriumot és a meglévő pillérek átalakítása után ezeken el kellett helyezni az új, korszerű acélszerkezetet. Az előadást követő összefoglalójában Csek Károly igazgató, levezető elnök kiemelte, hogy a bravúros gyorsasággal, jó minőségben átépült híd, méltánytalanul kisebb nyilvánosságot kapott mint másik két testvére az M0- és a Megyeri Duna-hidak és a mai napig a tervezők , kivitelezők és beruházók szakmai és erkölcsi elismerése elmaradt.

A 150 éve épült a szegedi vasúti Tisza-híd eddig ismeretlen dokumentumairól dr. Nemeskéri-Kiss Géza tartott nagyon szemléletes előadást, amelyhez szorosan kapcsolódott dr. Balogh Tamás "A hazai vasútfejlesztés nemzetközi összefüggései" c. előadása, amely a Fiume (Rijeka) - Constanza közötti, tervezett vasútfejlesztés jelentőségét mutatta be.

Az első nap záró előadója Dr. Dunai László egyetemi tanár volt, aki „Hídépítések a nagyvilágban, új típusú öszvérhidak” címmel tartotta meg előadását. Az új szerkezeti megoldások, kutatási eredmények ismertetése jó kitekintést adott a vasúti hídépítés fejlődési irányairól és a vasúti hídszerkezetek hazai fejlesztési lehetőségeiről.

A konferencia második napja Ludvigh Eszter Vasúti műtárgyak zaj- és rezgéscsillapítási lehetőségei c. előadásával kezdődött. A lakott vagy üdülőkörzetekhez közeli vasutak zavaró hatását leginkább a zaj és rezgés okozza. Vasútvonal mellett, hidakon a szerelvények áthaladásakor 15-20 dB-nél nagyobb zajhatás figyelhető meg, ezért fontos a zajvédelem kérdése.

A tartószerkezetekre vonatkozó EUROCODE előírások közül a tartószerkezeteket érő hatásokat (EUROCODE 1) Vörös József a MÁV volt főhidásza, a betonszerkezetek tervezését (EUROCODE 2) Dr. Farkas György tanszékvezető egyetemi tanár, az acélhidak tervezését (EUROCODE 3) Dr. Iványi Miklós egyetemi tanár megbetegedése miatt Dr. Kovács Nauzika adjunktus ismertette. 2010 március 31 után a tartószerkezetek méretezése már csak az EUROCOD alapján végezhető, ezért voltak ezek az előadások nagy jelentőségűek.

A folyami vasúti hidak vízmosás elleni védelméről Oltványi József tartott előadást. A korszerű technológiák alkalmazásáról álló és mozgóképes bemutatót láthattunk. Ez a tevékenység azért rendkívül fontos, mert egy alattomos hibaforrás megszüntetésére irányul. A katasztrofális hídbalesetek 40%-a vízkimosásra vezethető vissza.

A Szajol-Lökösháza vasútvonal átépítésének hídmunkáiról Gál Gabriella MÁV Zrt. Beruházás Szolgáltató Egység munkatársa tartott előadást. Ismertette azokat a nehézségeket is bemutatta, amelyek gátolják, vagy hátráltatják a beruházás sikerét, és javaslatokat fogalmazott meg hasonló beruházásoknál elsősorban a gyalogos aluljáróknál alkalmazandó szerkezeti változtatásokra.

Gál András tervező mérnök Az Algyői vasúti Tisza-híd alsó övének átalakítása címmel tartott rendkívül tanulságos előadást. A 30 évvel ezelőtt alkalmazott, hegesztett zárt szelvények nem bizonyultak tartósnak, a lecsapódó víz megfagyás után varratrepedéseket okozott. A varratokat ki kellett köszörülni, a zárt szelvényt alul megnyitni és újra hegeszteni. Az alsó öv méretezését újra el kellett végezni. Az átalakított hídon próbaterhelést végeztek, a mért értékek a számítottakkal közel azonosak lettek. A javított szerkezet fáradásra érzékenyebb lett. Rege Béla levezető elnök összefoglalójában külön hangsúlyozta, hogy ez volt az első előadás, amely a hegesztett vasúti híd javításával foglalkozott.

Orbán Zoltán A mérnöki szerkezetekkel kapcsolatos kutatások az UIC-ben c. előadásában a hidakkal és alagutakkal kapcsolatos munkákról és az ezekkel párhuzamosan folyó hazai projektekről számolt be.

A konferencia második napjának befejező előadásaiban a komoly igénybevételeknek kitett vasúti hidakon a dán HEMPEL bevonati rendszereket mutatta be Erdei László, és a CSOMIÉP európai szabványoknak megfelelő, minősített, előregyártott vasbetontermékeit ismertette Hatvani Jenő.

A konferencia zárónapján is töretlen volt az érdeklődés.

Első előadóként Kovács László műszaki igazgató mutatott be a gyomai és mezőtúri hidaknál alkalmazott új alapozási módszereket. Ezek a vasútépítésben még nem alkalmazott mini cölöpök az. ú. Jet cölöpök gyors építést, kisebb vágányzári időt, és gazdaságosabb kivitelezést eredményeznek.

A híddiagnosztikával kapcsolatban két előadás hangzott el. Balázs Béla hídszakértő mérnök diplomamunkájáért tíz évvel ezelőtt a Vasúti Hidak Alapítvány díját nyerte el, azóta a MÁV KFV Kft. elismert hídszakértő mérnöke. Előadásában a diagnosztikával kapcsolatban kialakított elveket, és eljárásokat mutatott be. A száloptikában rejlő lehetőségeket bemutató előadást Dr. Kovács Barna tartotta meg. A számítás és mérés technika fejlődésével egyre inkább kiküszöbölhetők az emberi tényezőkből adódó hibák, összekapcsolható a mérés és dokumentálás, nagyszámú mérési helyek tartós megfigyelésére nyílik lehetőség tudtuk meg a két előadásból. A száloptikás módszer különösen jól alkalmazható az állandó megfigyelést igénylő hidaknál, amelyeknél a a kezelőnek a megfigyeléshez nem szükséges a helyszínen tartózkodnia.

Szautner Csaba előadásában a Mapei Kft által gyártott és forgalmazott, cementbázisú, polimerrel módosított betonjavító habarcsokat mutatta be. A gyorsan kötő anyagok lehetővé teszik a megfelelő szilárdság elérését a vágányzári idő alatt.

A Kelenföldi pályaudvar alatt épülő monumentális metróállomást rendkívül jól felépített és látványos előadásban mutatta be Pál Gábor igazgató, a hallgató pontos képet kapott a tervezés és a kivitelezés részleteiről. A Pont –TERV Zrt által tervezett szép és sok szempontból különleges vasúti hidakat a tervezéstől a kivitelezésig terjedő szakaszban Reiner Gábor tervező mérnök ismertette. A előadások jó alkalmat teremtettek arra, hogy a konferencián résztvevő tervezők megismerjék egymás munkáit, annak tervezési és kivitelezési részleteit.

Vizi Gábor MÁV Thermit Kft. területi főmérnöke a műanyagok jelentőségéről tartott előadást. Különösen érdekes volt a műanyag hídszerkezetek bemutatása, amelyek alkalmazása jelentős fenntartási költségek elérését teszi lehetővé.

Az előadások után az előző konferencia ajánlattevő bizottságának leköszönő elnöke Erdődi László értékelte a korábbi ajánlások teljesítését, majd a újonnan megválasztott bizottság új ajánlásokat terjesztett elő az elkövetkező három évre, amit a konferencia egyhangúlag elfogadott. Ezeknek címzettjei a Vasúti Hidak Alapítvány (az eddigi tevékenység folytatása) és a MÁV Zrt (vasúti hidász előírások kidolgozása, vasúti hidász műszaki ellenőrök továbbképzése, vasúti hidász szakma részére a fiatal szakemberek képzése stb.)

 

A Vasúti Hidak Alapítván által alapított különböző díjak átadásával kezdődött a gálavacsora. A VII. Vasúti Hídász Találkozó gálavacsoráján az alapítvány kuratóriuma elnökének Rege Bélának köszöntője után dr. Mosóczy László a MÁV Zrt. Vezérigazgató helyettese átadta a Tervezői nívódíjat, amit az MSC Kft. nyerte el, az Újpesti vasúti Duna-híd tervezéséért. A díjat Földi András, az MSc Kft. Igazgatója vette át. A tervező intézet már harmadszor kapja meg ezt a rangos kitüntetést. Az Újpesti vasúti Duna-híd tervezésében eddig nem alkalmazott új megoldásokkal a tervezők nagymértékben hozzájárultak a vasúti közlekedés és a vasúti hidak fejlődéséhez.

 

A kivitelezői Nívó-díjat az Északi Híd 2005 Konzorcium nevében Takács László létesítményvezető vehette át a vezérigazgató helyettes úrtól. A konzorciumvezető Hídépítő Zrt. és a konzorciumtárs Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. a híd átépítése során magas szintű szervezési és technológiai tevékenységgel jellemezhető munkát végzett.

 

 

Ezen a konferencián adott ki először szakmai nívó-díjat az Alapítvány. Ezt a Nívó-díjat Legeza István főmérnök kiemelkedő szakmai tevékenysége, a hidász hivatás értékeinek megőrzése, az Újpesti vasúti Duna-híd átépítésében végzett munkájáért kapta.

A Vasúti Hidász Találkozók jelképének, a hídvizsgáló kalapácsnak hagyományos átadási ünnepsége során Katona János osztályvezető helyettes és Lakatos István hídszakértő, a szegedi régió szalagjával már másodízben feldíszített, nagy becsben tartott hidász ereklyét a” vándorkalapácsot” Koller László osztályvezető és Szakács István hídszakértő részére adta át továbbadva ezzel a 2012. évi VIII. Vasúti Hidász Találkozó szervezési jogát a a MÁV Zrt Pécsi Területi Központjának.

                                     

                                     

Dr. Mosóczi László Vezérigazgató helyettes méltatta az Újpesti Duna-híd átépítésének jelentőségét, kiemelve a sikeres munkavégzést, gratulált a díjazottaknak, és hasonlóan jól előkészített és sikeres konferenciát kívánt a Pécsi kollégáknak.

A 2009. évi Korányi Imre Díj átadásáról külön tudósításban számolok be, a Fotópályázat 2008. eredményeiről az Alapítvány www.vashid.hu honlapján található információ.

A kiosztott díjak értékét emeli, hogy politikától mentesen kizárólag szakmai szempontok alapján széleskörű szakmai támogatás mellett ítélte oda az Alapítvány és utólagos elismerésekkel kárpótolta azokat a kollégákat, akikről a vasúti közlekedés felelős vezetői elfelejtkeztek.

Valamennyi előadó gondosan szerkesztett előadást tartott, a résztvevők szakmai érdeklődését. Az előadókról készült tabló a sikeres konferenciára emlékeztet.

                      

 

                          Rege Béla

a Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriumi elnöke

Joomla templates by a4joomla