Alapítványi beszámoló a 2019. évről

 

A VHA alapítói okiratában rögzített alapítványi célok érvényesülésének figyelemmel kísérése keretében, a közhasznú tevékenységekenpontonként végig haladva mutatjuk be, hogy azokat hogyan teljesítette az alapítvány:

1./ Hidász szakemberek oktatásának, továbbképzésének szervezése, anyagi és szakmai támogatása, pályakezdő szakemberek segítése.

 • Az alapítvány Diploma-díj pályázatot hirdet meg minden évben, amely 2019-ben már januárban megtörtént. A kiírásra egy db pályamű érkezett, amely színvonala miatt díjazásra nem volt érdemes. Ezért a Diploma-díj nem lett kiosztva.
 • Ezen túlmenően az alapítvány tagjai oktatóként, illetve előadóként aktívan részt vesznek a különböző szintű szakmai oktatások és továbbképző tanfolyamok lebonyolításában.

2./ Hidász-szakmai tudományos értekezletek, konferenciák, előadások szervezése, lebonyolítása.

 • A három évenkénti Vasúti Hidász Találkozó országos méretűvé nőtte ki magát, a több mint 200 fős résztvevővel. Ez a konferencia lett az alapítvány meghatározó rendezvénye.
 • A közbenső két évben rendezett Szakmai napokiránti érdeklődés is egyre növekszik, 100-150 fő kíváncsi a gondosan összeállított programok során elhangzó előadásokra.
 • Az évenkénti Vasúti Hidász nyugdíjas találkozó megszervezésével ismétlődő lehetőséget, fórumot teremtett az alapítvány a nagy tapasztalattal rendelkező nyugdíjas szakemberek tájékoztatására és a nosztalgiázásra is. Évente 20-30 fő vesz részt ezen a rendezvényen.

3./ Hidász-szakmai tudományos munkák, szakirodalmak összegyűjtése, rendszerezése, pályázatok kiírása, díjazása.

 • Szakmai jegyzetek összeállításában, hidász szabályzatok, utasítások kidolgozásában vesznek részt az alapítványi tagok.
 • A VHA által kiírt pályázatokhoz, díjakhoz kapcsolódó pénzösszegeket az alapítvány megnövelte az elmúlt évben.
 • Korányi-díjjala hidász szakmában több évtizede példa értékűen tevékenykedő, idősebb szakemberek munkáját (életművét) értékelik.

2019-ben a kuratórium döntése értelmében nem lett kiadva ez a díj.

 • A Nívó-díj a gyakorló hidász szakemberek kiemelkedő szakmai munkájának a tiszteletdíja.  Odaítélésével a hivatását odaadóan végző aktív hidászokat jutalmazzuk.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően 2019-ben nem csak vasúti szolgálatban dolgozó mérnök kollega, hanem más szervezethez tartozó szakember is kapott elismerést.

4./ Vasúti hidak múltjának, technikatörténetének felkutatása, ápolása, kiadmányokban megjelentetése. Vasút hídtörténeti kutatások támogatása, tárgyi emlékek felkutatása, összegyűjtése rendszerezése, felújítása, megőrzése, kiállításokon való bemutatása.

 • Alapítványunk 2019-ben részt vett a Vasúttörténeti Alapítvány május 16-i konferenciáján, ahol a 70 évvel ezelőtt ujjá épített, majd a parkban felállított gyalogos felüljárónál hangoztak el megemlékezések a felüljáró történetével kapcsolatban. A Vasúttörténeti Alapítvánnyal közösen kisteleki Mihály és Rege Béla megkoszorúzták a felüljárón elhelyezett emléktáblát. Ezt követően Vörös József előadást tartott a konferencián „140 éves a vasúti hídszabályzat” címmel. Az eseményről a Sínek világa 2019/4 számában részletes beszámolót írt Rege Béla alapítványunk kurátor emeritusa.
 • Az alapítvány emléktáblák elhelyezésével hívja fel a figyelmet kiemelkedő műszaki tevékenységet végző személyekre vagy különleges műtárgyakra, mérnöki létesítményekre.

Múlt évi előkészítéssel és finanszírozással valósult meg a 2020-ban fölavatott Kossalka János emléktábla.

Kiadmányokban történő megjelentetésre a Sínek Világa biztosít fórumot, amelyben minden alapítványi eseményről így az emléktábla állításáról is beszámoltunk.

5./ A MMK által kötelezővé tett szakmai továbbképzés résztvevőinek anyagi támogatása a vasúti hidász szakemberek részére.

 • A múlt évben az alapítvány az őszi Szakmai nap hallgatósága közül 40 főnek a Kamara részére fizetendő továbbképzési díját magára vállalta.

6./ Szakmai érdekvédelemhez, a jogi képviselethez, a rendszeres tájékoztatáshoz és az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokhoz, valamint a felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése.

 • Az Alapítvány a potenciális támogatók képviselőit rendszeresen megkeresi ebből a célból. A Sínek Világában hirdetés jelenik meg az SzJA 1%-nak felajánlására.

A cégektől évente mintegy 1,5 mFt közötti támogatás érkezik, míg az adófelajánlásból egyre növekvő mértékben származik bevételünk. Az erre vonatkozó 2019. évi adat még nem áll rendelkezésre.

A beszámoló és az előző évi mérleg alapján, az alapítvány a 2019. évi pénzügyi gazdálkodását pozitív mérleggel zárta, az alapcél szerinti közhasznú tevékenységeit és tervezett célkitűzéseit maradéktalanul teljesítette.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság jelentése alapján összeállította:

 Vörös József

 

Joomla templates by a4joomla