Alapítvány részletes beszámolója 2016 évről

 

Az Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága 2016-ban is változatlan összetételben és a kuratórium által 2015.12.08-án elfogadott éves munkaterv alapján végezte munkáját. A munkatervről részletes beszámoló olvasható a Sínek Világa 32016/1. számban.

Az év folyamán négy kuratóriumi ülést tartottunk.

Az első kuratóriumi ülésen (04.20.)

Ezen áttekintettük a munkaterv időarányos teljesítését, és az alapítvány 2015. évi gazdálkodását. A gazdálkodás tekintetében a takarékosságot és a támogatások növelését jelöltük meg célkitűzésnek.

Fontos döntés született a 20 éves a Vasúti Hidak Alapítvány könyv szerkesztéséről, és kiadásának anyagi fedezetéről. A döntés alapján akkor adható ki a könyv, ha fedezetét támogatásokból (hirdetésekből) biztosítjuk.

Ezen a kuratóriumi ülésen kezdtük meg a 2016. évi nyugdíjas találkozó és a szakmai nap előkészítését.

A kuratórium döntése értelmében az alapítvány felvállalta a dr. Balázs György tiszteletére emléktábla állítás pénzügyi fedezetének összegyűjtését és a befolyt összegek kezelését.

A második kuratóriumi ülés (07.20.)

Az ülésen beszámoló hangzott el a dr. Balázs György emléktábla állítás eseményeiről.

Ezen az ülésen történt meg az alapítvány 2016. évi Korányi Imre díj és a szakmai nívódíj előterjesztése és elfogadása (díjazottak: Korányi díj Virág István, szakmai nívódíj Kiss Józsefné), valamint az őszre tervezett szakmai nap lehetséges időpontjának és programjának egyeztetése.

A 20 éves az alapítvány c. könyv kiadása mellett döntött a kuratórium, mivel szponzorok által a költségfedezet biztosított volt. Megjelenését a szakmai napra céloztuk meg.

Felmerült Lukács Zsolt kuratóriumi tag lemondása miatt új kuratóriumi tagok szervezése és hét fős kuratórium létrehozása, mellyel a kuratórium Vörös József elnököt bízta meg.

A harmadik kuratóriumi ülésen (09.14.)

Lezártuk dr. Balázs György professzor tiszteletére állított emléktábla költségeinek pénzügyi elszámolását, ami alapítvány részéről 190 000 Ft eredménnyel zárult, ebből 100 000 Ft összeggel támogatja a Vasbetonépítés c. újságot az alapítvány.

Megszületett a diplomaterv pályázatra beérkezett pályaművel kapcsolatos kuratóriumi döntést Solymossy Imre előterjesztése alapján. A díjazott Simon Norbert a BME hallgatója. A díj átadását a szakmai nap programjába illesztettük.

Véglegesítettük a Széchenyi István emlékmű koszorúzási ünnepség és a szakmai nap időpontját és a programját. Pénzügyeink stabilizálása érdekében megszületett a végleges döntés, hogy a szakmai nap külső résztvevőitől részvételi díjként (6 000 Ft/fő+áfa) összeget kérünk.

Az eseményekről a Sínek Világa 2016/6. számában Rege Béla tollából cikk jelent meg.

Vörös József beszámolt a kuratórium összetételének változtatásával kapcsolatos eddigi tárgyalásokról, és felhatalmazást kapott az alapító okirat módosításának előkészítésére az alábbiak szerint:

Honti Ferenc és Lukács Zsolt lemond a kuratóriumi tagságról, és új tisztségvállalókkal Dr. Dunai László, Magyar János, Sélley Tivadar tagokkal bővül a kuratórium.

Megkezdődött a 2018. évi (X.) Vasúti Hidász Találkozó előkészítése a tervezett könyv kiadásának szerkesztőbizottságának felállításával. A MÁV Zrt Szombathelyi Igazgatóságának és a GYSEV Igazgatóságának képviselőivel, 2 alkalommal megbeszélést tartottunk. Összeállítottuk a szombathelyi régió könyvének fejezeteit, személyekre való felbontással elosztottuk a feladatokat, meghatároztuk a leírások tartalmi és szerkesztési követelményeit. A szerkesztőbizottság következő ülését 2017. február 15-én tartjuk meg.”

Negyedik kuratóriumi ülés (12.13.)

A munkaebéddel egybekötött ülésen értékeltük a 2016. év eseményeit, és a következő év feladatait és változásait beszéltük meg.

Gazdálkodás

Az alapítvány működése pénzügyi szempontból biztosított.

Megállapítható, hogy a támogatások összege - bár fedezte a szakmai nap és könyvkiadás költségeit -, a többi költségre azonban nem nyújtott fedezetet.

Nőtt a könyvértékesítésből származó bevétel, azonban az alapítványi támogatásra és az egyéb bevételekre tervezett 1 500 000 Ft bevétel nem teljesült.

A postaköltség - bár alatta maradt az 2015 évi tény költségnek -, a tervezett 10 000 Ft értéket jelentősen (mintegy háromszorosan) meghaladta.

Minimális túllépés van a különböző díjakra kifizetett összegeknél.

A reprezentációs kiadásoknál viszont jelentős megtakarítást értünk el.

Budapest, 2016. jan. 3.                                        

    Vörös József

Kuratórium elnöke

Joomla templates by a4joomla