Beszámoló a Vasúti Hidak Alapítvány 2012. évi tevékenységéről

 
 
A Vasúti Hidak Alapítvány 2012.évi tevékenységéről az alábbiakban számolunk be:
 • VIII. Vasúti Hidász Találkozó megszervezése. Pécs 2012.május 30 - június 1. A rendezvény a Magyar Mérnöki Kamara továbbképzési rendszerében akkreditálásra került és a részvételért maximális 4 pontot ért el. A konferencia időszakában 6 szakmai kiállító is bemutatkozott. A VIII. Vasúti Hidász Találkozónak 200 regisztrált résztvevője volt. A konferencián elhangzott előadások közül 25 előadás teljes anyaga a Sínek Világa 2012.3-4 számában megtalálható. Találkozó bevételei az Alapítvány működését- az eddigi takarékos gazdálkodás folytatása esetén -2015 évig (a IX. Vasúti Hidász Találkozó tervezett időpontja) biztosítják. A konferenciáról a Sínek Világa. az Acélszerkezetek szakmai folyóiratokban, a Vasutas Magazinban és az Alapítvány honlapján részletes beszámolók jelentek meg.

   

 • Diplomaterv pályázat: Az Alapítvány 2012.évi diplomadíj pályázatára a következő pályaműveket nyújtották be: Udvarhelyi Ádám: Bartók Béla úti vasúti híd bővítése új acélszerkezetű ívhíddal; Hetyey Gábor: Öszvérszerkezetű vasúti ívhíd tervezése; Kemenczés András: Acélszerkezetű vasúti provizórium, vizsgálata; Kiss András Valér: Gödöllői HÉV remíz felújítása. A kuratóriumi tagokból álló szakértői bizottság a pályaműveket értékelte és az I. díjat Udvarhelyi Ádámnak; a III. díjat Kemenczés Andrásnak ítélte oda. II. díjat a bizottság nem adott ki. A díjak átadására a BME Építőmérnöki Kar 2012. október 26-án a diplomaátadó ünnepségen került sor.

   

 • Nyugdíjas találkozó megszervezése: A VIII.VHT. befejező napjára a vasúti hidász nyugdíjasok meghívást kaptak. A nyugdíjas találkozón 9 fő régi kolléga jelent meg, nagyon örültek a részvételi lehetőségnek és nagy meghatottsággal vették át a "Vasúti Hidak a Pécsi Igazgatóság területén" c. szakkönyvet.

   

 • A 2012. évi Korányi díjat Rosnyay András-, a 2012. évi szakmai nívódíjat Lakatos István kolléga kapta meg. E díjak átadására a VIII.VHT keretében került sor.

   

 • A 2012. évi tervezői nívódíjat az UNITEF Rt és az MSc Kft, a kivitelezői nívódíjat a Strabag MM Kft és a KÖZGÉG Zrt nyerték el.   E díjak átadására a VIII.VHT keretében került sor

   

Nem sikerült megszervezni a tervezett 1 napos konferenciát az " Új Vasúti Hídszabályzat az EUROCODE előírásainak figyelembe vételével " címmel. Ennek oka, hogy a Szabályzat kidolgozása nem fejeződött be.
 
40.000 Ft-tal támogattuk a Vasúttörténeti Alapítvány 2012. évi Országos Vasutas Fotópályázatát.
 
Az SZJA 1 %-a felajánlásaiból a NAV által átutalt 2010. évi 62.887 Ft-ot a VIII.VHT szervezési költségeire valamint a Korányi és szakmai nívódíj pénzjutalmának egy részére fordítottuk. Az SZJA 1 %-ának felajánlásáért az adományozóknak ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki.
 
Kérjük a kolléganőket és kollégákat, hogy a 2012. évi SZJA 1 %-át Alapítványunk részére felajánlani szíveskedjenek, amelyet előre is köszönünk. ( rendelkező nyilatkozat itt tölthető le )
 
 
                                             A Vasúti Hidak Alapítvány kuratóriuma
Joomla templates by a4joomla