A Vasúti Hidak Alapítvány 2011. évi közhasznúsági tevékenységének beszámolója
 
 
Készült az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV.törvény előírásai alapján.
 
A Vasúti Hidak Alapítványt a Csongrád Megyei Bíróság Pk 60.001./1996/3/670 számon 1996. február 1.-én vette nyilvántartásba. A Csongrád Megyei Bíróság 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával Alapítványunkat a közhasznú alapítványnak nyilvánította.
A 2011.évben megvalósult programjaink a következők voltak:
 
1.   Diplomaterv pályázat megvalósítása. 2 pályázatot díjaztunk, Lengyel Gábor diplomaterve (Mágnesvasúti híd tervezése) 1 díjat, míg Hegyi Péter diplomaterve (3.szerkezet tervezése a Déli Összekötő vasúti híd mellett) 3. díjat nyert el. A díjak átadása A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2011. október 28-án megtartott építőmérnöki diplomaátadási ünnepségén történt meg.
2.   "15 éves a Vasúti Hidak Alapítvány. 115 éve született Dr. Korányi Imre, 10 éves a Korányi díj, 5 éve készült el a Korányi szobor" címmel rendezvényt tartott. Időpont: 2011.szeptember 16. Helyszín: BME Díszterem. BME-vel, KTE-vel és a MAGÉSZ-szel közös rendezvény volt. A Korányi emlékülésen mintegy 140 fő vett részt. Az emlékülés nagyon sikeres volt, Vörös Józsefnek és Rege Bélának sokan gratuláltak az értékes szakmai előadások megszervezése és a sikeres lebonyolítás miatt. A kuratórium külön megköszönte Vörös Józsefnek a magas színvonalú szervező munkát. A 2011. évi Korányi díjat Adamkó Ferenc kolléga a résztvevők szerint is megérdemelten kapta meg.
3.   Vasúti hidász nyugdíjas találkozó szervezése. A Vasúti Hidász Nyugdíjas Találkozó 2011.június 21-én a Hídépítő Zrt" meghívására az M0 autópálya épülő Hárosi Duna-hídjának helyszínén tartottuk meg. A találkozó szakmai szempontból nagyon sikeres volt, nagy élmény volt az épülő híd megtekintése, köszönet érte a Hídépítő Zrt-nek.
4.    A 2012. évi VIII. Vasúti Hidász Találkozó előkészítése. Erre a rendezvényre 2012.május 30-június 1 között Pécsett kerül sor. A rendezvényre a szerződést a Hotel Danubius Group szálloda csoporttal megkötöttük, a rendezvényt több szakmai fórumon meghirdettük, már vannak jelentkezők.
 
Az Alapítvány 2011. évben a SZJA 1 %-a felajánlásából 62.687 Ft-ot, a DRC Kft-től  50.000 Ft támogatást kapott. Rendezvényeinkről az Alapítvány honlapján, a Sínek Világa szakmai folyóiratban, továbbá a Mérnök Újságban, a Mérnökkapu Hírlevélben rendszeresen jelentetünk meg beszámolókat. A szakmai társ-szervezetekkel (Magyar Mérnöki Kamara, MAGÉSZ) a kapcsolataink jók, az Egyetemekkel együttműködésünk évek óta eredményes. Külön ki kell emelni az MSc Kft-vel való jó kapcsolatunkat, amely cég munkánkat szakmailag és anyagilag is rendszeresen támogatja.
Az Alapítvány jó sajtókapcsolatokat ápol a Mérnök Újsággal, valamint a MAGÉSZ "Acélszerkezetek" folyóiratával, rendezvényeinkről gyakran közölnek tudósításokat.
 
Az Alapítvány www.vashid.hu internetes honlapján a 2011. évi, valamint a korábbi évek tevékenységéről, rendezvényeiről, fontos eseményeiről szóló információk olvashatók.
 
Budapest 2012. február 06.
 
Összeállította:
 
       Rege Béla
a Kuratórium elnöke
 

Közhasznúsági melléklet.

Készült a350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: Vasúti Hidak Alapítvány

 

 

székhely: 6720. Szeged Arany J.u.7.

.

 

bejegyző határozat száma: Pk 60.001/1996/3/670

 

 

nyilvántartási szám: 60.0001/96/3

 

 

képviselő neve: Rege Béla

 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

-Diplomaterv pályázat megvalósítása.

-"15 éves a Vasúti Hidak Alapítvány. 115 éve született Dr. Korányi Imre, 10 éves a Korányi díj, 5 éve készült el a Korányi szobor" című rendezvény

-Vasúti hidász nyugdíjas találkozó szervezése.

-A 2012. évi VIII. Vasúti Hidász Találkozó előkészítése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése

·        tudományos tevékenység, kutatás

·        nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

·        kulturális örökség megóvása

·        műemlékvédelem

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

konferenciák

találkozók

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

építőmérnök

technikus

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

150

120

a közhasznú tevékenység eredményei:

szakmai továbbképzés

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás módja

Saját pénzeszközök

2.352.358

kiadás

 

 

 

 

 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

 Cél szerinti juttatás megnevezése 

 Előző év (1)    

Tárgyév (2)

 

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Összes vezető tisztségviselő

0

0

A. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

B. Éves összes bevétel

831.439

1.407.183

ebből:

 

 

C. személyi jövedelemadódó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996 évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

105.510

62.687

D. Közszolgáltatási bevétel

350.000

50.000

E. Normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [ B-(C+D+E+F)]

244.490

1.294.496

H. Összes ráfordítás (kiadás)

2.280.556

2.352.358

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

0

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

2.502.761

2.247.433

K. Adózott eredmény

0

0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII törvénynek megfelelően)

10

10

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv.32.§ (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

 

Igen

Ectv.32.§ (4) b) [K1+K2≥0]

 

Igen

Ectv.32.§ (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

 

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

 

 

Ectv.32.§ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

 

Igen

Ectv.32.§ (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

 

Igen

Ectv.32.§ (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

 

Igen

 

 

 

 

  

 

VASÚTI HIDAK ALAPÍTVÁNY EREDMÉNYLEVEZETÉS

2011.12.31

 

BEVÉTELEK                                                            360 183

 

Támogatás cégektől                                                    50 000

SZJA 1 %                                                                   62 687

Banki kamat                                                             247 496

 

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK                       1 989 151

Irodaszer, nyomtatvány                                                35 673

Bérleti díj                                                                   139 200

Utazási költség                                                               2 920

Postaköltség                                                                 13 210

Telefon, internetes honlap                                           100 687

Könyvelési szolgáltatás költség                                    217 211

Ügyvédi költség/képviselet                                          660 000

Konferencia előkészítés költségek                                  34 400

Egyéb költségek (reprezentáció, virág stb.)                  253 668

Bankköltség                                                                  57 209

Korányi díj                                                                   125 502

Fotópályázat                                                                 97 905

Egyéb odaítélt díjak                                                     150 603

Díjak járulékai                                                               98 340

Egyéb járulékok                                                               2 623

 

EREDMÉNY                                                          - 1 628 968

 

                      PÉNZÜGYI LEVEZETÉS

                              2011.12.31

 

Pénzeszközök nyitó                                                6 907 032

 

Pénzügyileg teljesített bevételek                          1 407 183

 

Támogatás cégektől                                                          50 000

Konferencia részvételi előleg                                           270 000

SZJA 1 %                                                                         62 687

Banki kamat                                                                   247 496

NAV ÁFA visszautalás                                                      777 000

 

Pénzügyileg teljesített kiadások                             2 352 358

 

Működési költségek                                                       1 776 143

Odaítélt díjak és járulékok                                                471 290

2010 évi költségek 2011 évi kiegyenlítése                        104 925

 

Pénzeszközök záró                                                   5 961 857 

 

Budapest 2012. április 12. 

Összeállította: 

                   Rege Béla

          a Kuratórium elnöke

Joomla templates by a4joomla