A Vasúti Hidak Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

 

A Csongrád Megyei Bíróság 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával Alapítványunkat a közhasznú alapítványnak nyilvánította. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (1) bekezdése értelmében: 

„19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót”

 

A 2009. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót külön melléklet tartalmazza. Az Alapítványnak a Csongrád Megyei Bíróság által, a 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával jóváhagyott alapító okirata szerint a következő közhasznú feladatai vannak:

 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem

A költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány 2009 évben költségvetési támogatásban nem részesült. 

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Alapítvány ingó- vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az Alapítvány a székhelyén lévő irodát a REGIUS Bt-től bérli. Az Alapítvány nyitó pénzkészlete 2009. január 1-én 7.454.624 Ft volt, a záró pénzkészlete 2009. december 31-én 11.246.581 Ft volt.

A pénzügyi eredmény sikerét a cégek támogatása illetve a VII. Vasúti Hidász Találkozó megszervezése tette lehetővé, bár az utóbbival kapcsolatban 2010 évben mintegy 580.000 Ft járulékbefizetési kötelezettségünk van.

Az Alapítvány jogi képviselője megbízási szerződés alapján dr. M. Kovács Beáta ügyvéd, a könyvelést pedig szintén megbízási szerződés szerint a GENIS Kft végzi. 

A pénzfelhasználás egyes tételeit a pénzügyi beszámoló tartalmazza. 

A cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány 2009 évben cél szerinti juttatásban nem részesült. 

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Az Alapítvány a fenti címen 2009 évben támogatásban nem részesült. 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke

Az alapító okirat szerint (lásd V. fejezet 6. pont.) a Kuratórium elnöke, tagjai munkájukat társadalmi tevékenységben végzik, díjazásban nem részesülnek. Igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 • VII. Vasúti Hidász Találkozó megrendezése Kecskeméten, 2009.június 24-26.
 • Vasúti Hidak a Szegedi Igazgatóság területén c. könyv kiadása.
 • Korányi díj 2009 odaítélése
 • Tervezői, kivitelezői, egyéni nívódíjak odaítélése
 • Fotópályázat 2009- értékelése és kiállítások megszervezése.
 • Diplomaterv-pályázat eredményének értékelése (Szebényi Gergő 1.hely)
 • Építőmérnökök és munkásságuk (Mérnök Lexikon) IV. kötet kiadásának támogatása
 • MÁV Hidász nyugdíjas találkozó támogatása
 • Részvétel az 50. Hídmérnöki értekezleten.
 • Részvétel és fotókiállítás ismételt bemutatása a XIII. Magyar Tudomány ünnepé rendezvényen, Kecskeméten 2009. november  11-15.-én.
 • Vasbetonépítés folyóirat támogatása
 • Újpesti Vasúti Duna-híd emlékmű felállítása a Vasúttörténeti Emlékparkban - támogatás az Alapítvány részéről

A 2009. évi fotópályázat képeiből a Vasúti Hidak emblémájával ellátott 2010.évi falinaptár kiadása

A VII. Vasúti Hidász Találkozót 2009.június 24-26 között Kecskeméten, a Tudomány és Technika Házában rendezte meg a Vasúti Hidak Alapítvány, a Magyar Mérnöki Kamara Vasúti Szakosztály és a MÁV Zrt.  Minden résztvevő konferenciacsomagot kapott, amely többek között a Kiss Józsefné főmérnök által szerkesztett „Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén”c. könyvet /Vasúti Hidak Alapítvány Budapest 2009./ , Ay Zoltán: Ívek a Tisza felett /Vasúttörténeti Alapítvány Szeged 2008/, és a Sínek Világa /különkiadás 2009/ kiadmányokat tartalmazta Ez utóbbiban a konferencián elhangzott előadások közül 21 előadás teljes anyaga megtalálható. A VII. Vasúti Hidász Találkozónak 185 résztvevője volt, 29 előadás hangzott el   A VII. Vasúti Hídász Találkozó gálavacsoráján   dr. Mosóczi László a MÁV Zrt. Vezérigazgató helyettese átadta a Tervezői nívódíjat , amit az MSC Kft. nyerte el, az Újpesti vasúti Duna-híd tervezéséért. A tervező intézet már harmadszor kapja meg ezt a rangos kitüntetést. Az Újpesti vasúti Duna-híd tervezésében eddig nem alkalmazott új megoldásokkal a tervezők nagymértékben hozzájárultak a vasúti közlekedés és a vasúti hidak fejlődéséhez.

A kivitelezői Nívó-díjat az Északi Híd 2005 Konzorcium nevében Takács László létesítményvezető vehette át. A konzorciumvezető Hídépítő Zrt. és a konzorciumtárs Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. a híd átépítése során magas szintű szervezési és technológiai tevékenységgel jellemezhető munkát végzett.

Ezen a konferencián adott ki először szakmai nívó-díjat az Alapítvány. Ezt a Nívó-díjat Legeza István főmérnök kiemelkedő szakmai tevékenysége, a hidász hivatás értékeinek megőrzése, az Újpesti vasúti Duna-híd átépítésében végzett munkájáért kapta .

A „Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén”c. könyv a debreceni és budapesti régiót bemutató könyv a sorozatban harmadik. A szegedi térséget sok folyó szeli át, ennek következtében az igazgatóság nagyszámú vasúti hidat üzemeltet. Külön fejezetek foglalkoznak a megszűnt vasútvonalak hídjaival, a háborús események leírásával, a közös közúti vasúti hidak és a Tisza-hidak leírásával. Tartalmazza a könyv a Vasúti Hídosztály vezetőinek életrajzát és a régió vasúti hidász érdekességeit.

A Korányi Imre díjat 2009-ben dr. Horváth Ferenc nyugalmazott mérnök főtanácsosnak, posztumusz ítélte oda a Vasúti Hidak Alapítvány. A kitüntetett 1924. október 14-én született Kecskeméten, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oklevelet 1948-ban szerzett., 1967. és 1969. között elvégezte a Műszaki Egyetem Gazdaságmérnöki szakát, 1975-ben egyetemi doktori címet szerzett. Az utóbbi négy évtizedben elsősorban vasúttörténeti könyvek írásával foglalkozott, mintegy 30 ilyen tárgyú önálló munkája jelent meg és kb. 20 könyvnek volt a szerkesztője vagy egy-egy fejezettel a társszerzője A 2009. évi Korányi díjat - posztumusz- a VII. Vasúti Hidász Találkozón, 2009. június 25-én dr. Korányi Imre unokája, Korányi Villő adta át, amelyet a kitüntetett fia, dr. Horvát Ferenc vett át.

A Vasúti Hidak Alapítvány által meghirdetett fotópályázatra, határidőre 89 pályázó összesen 611 fotót nyújtott be. Tekintettel a nagy mennyiségű pályázati anyagra az objektív döntés meghozatala érdekében az értékelést a Kuratórium tagjaiból álló bíráló bizottság több fordulóban végezte el. Fekete-fehér kategóriában összesen igen kevés képet nyújtottak be a pályázók, amely kategóriában a Kuratórium 1. díjat nem adott ki. Színes kategóriában az I-III díjakon kívül a Kuratórium 2 külön díjat adott ki. Archív kategóriában fotó nem érkezett be. A fentieken kívül kiadtuk a közönségdíjat, amelyet a VII. Vasúti Hidász Találkozó alkalmából a pályázat fotóiból összeállított kiállításon, a konferencia résztvevői szavaztak meg.

A diplomaterv pályázatra egy pályaművet nyújtottak be, amelynek témája rácsos vasúti acélhíd tervezése volt véges elem módszer alkalmazásával. Szebényi Gergő diplomamunkáját az alkalmazott újszerű megoldások és magas színvonala alapján az Alapítvány kuratóriuma tagjaiból álló bíráló bizottság I. díjra értékelte.

Az Alapítvány képviselői részvételükkel és fotókiállítás ismételt bemutatásával a XIII. Magyar Tudomány ünnepi rendezvényén, a MTESZ Bács-Kiskun megyei szervezetével a szakmai együttműködést erősítették, amely rendezvényen Vörös József tartott előadást a vasúti hídépítés történelméről.

Az Alapítvány részt vállalt a 2008-ban elbontott Újpesti vasúti Duna-hd egy darabjának a Vasúti Emlékparkban való megépítésében. E híd egy darabja méltó helyen hirdeti a magyar vasúti hidászok kiváló szakértelmét, mivel a régi híd az eredetileg engedélyezett 10 év üzemeltetési idő helyett 55 évig volt üzemben.

Az Alapítvány jó sajtókapcsolatokat ápol a Mérnök Újsággal, valamint a MAGÉSZ "Acélszerkezetek" folyóiratával, rendezvényeinkről gyakran közölnek tudósításokat. 

Az Alapítvány www.vashid.hu internetes honlapján a 2009. évi, valamint a korábbi évek tevékenységéről, rendezvényeiről, fontos eseményeiről szóló információk olvashatók.

 Budapest 2010. január 21.

 Összeállította: 

                            Rege Béla

                    a Kuratórium elnöke

 

 VASÚTI HIDAK ALAPÍTVÁNY

 2009. évi pénzügyi levezetés

 Időszak: 2009.01.01-2009.12.31.

                                                      

 

Nyitó pénzkészlet 2009.01.01.

7454024

- bank számla

242747

- lekötött betétek  

7211495

- pénztár

382

 

 

Pénzügyileg teljesített bevételek

21485018

- könyvértékesítés bevétele

0

- SZJA 1% kiutalása

191237

- banki kamat

355620

- Támogatás cégektől

5250000

- Hidász konferencia bevételei

15688161

Pénzügyileg teljesített kiadások

17693061

- Hidász konferencia költségei

11476090

- egyéb kiadások

3536346

- könyvek raktáron

1917625

- ÁFA befizetése

763000

 

Záró pénzkészlet 200912.31-én

11246581

- bank számla

621180

- lekötött betétek

10560001

- pénztár

65400

 

Joomla templates by a4joomla