Jegyzőkönyv

a VASÚTI HIDAK Alapítvány Felügyelő Bizottságának üléséről

 

Helye: az Alapítvány székhelye, 6720. Szeged. Arany János u.7.

Ideje: 2008. december 10.

Jelen vannak: Földi András, a Felügyelő Bizottság elnöke,

Mátyássy Lászlóné, a Felügyelő Bizottság tagja

Dobra Jánosné, a Felügyelő Bizottság tagja

Rege Béla, a Kuratórium elnöke

Dr. M. Kovács Beáta, az Alapítvány jogi képviselője

Rege Béla elnök üdvözli a Felügyelő Bizottság elnökét, tagjait, valamint a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülés elfogadott napirendje az előzetes értesítésnek megfelelően a következő volt:

  1. Az Alapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló közhasznú jelentés
  2. Az Alapítvány 2008. évi pénzügyi tevékenysége.
  3. Egyebek

Az egyes napirendi pontok megtárgyalása után a jelenlévők a következőket állapították meg:

Ad. 1-3 pont

Az Alapítvány 2008. évi tevékenységéről Rege Béla számolt be. Tájékoztatást adott arról, hogy a MÁV Zrt Jogi Igazgatója K-8161/2008 sz.,2008.november 18-án kelt levelében az Alapító Okirat módosítását kérte azzal az indoklással, hogy a MÁV Vezérigazgatójának 21/2007. sz., az "Alapítványokról" szóló rendelete szerint a kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai közé a MÁV munkaviszonyban lévő és annak időtartamának határidejére új képviselőket kíván delegálni. A kuratórium elnöke 2008. november 27-i válaszában rámutatott arra, hogy a MÁV igénye a PTK alapítványokra vonatkozó, hatályos rendelkezéseivel és a bírósági gyakorlattal ellentétben van.

Az Alapítvány szervezésében az "Újpesti vasúti Duna-híd átépítése" című, 2008. április 15-én megtartott 1 napos konferenciáról szóló beszámoló I. része,- a híd története - a Mérnök Újság 2008. májusi számában majd a további 10 előadás ismertetése ezen újság 2008.júniusi számában jelent meg. A rendezvénynek otthont adó FÖMTERV Zrt 100 fős konferencia terme az óriási érdeklődés miatt szűknek bizonyult, számos résztvevő csak a csatlakozó folyosón kapott tájékoztatást.

Az Alapítvány 2 fővel vett részt a 2008.áprilisában Bécsben megtartott 2 napos, Betontag konferencián. Részt vettünk és előadást tartottunk a Magyar Mérnöki Kamara által, 2008.október 13-14-én szervezett "Város és folyója" c. nemzetközi konferencián. E konferencián került sor a Korányi-díj 2008. évi átadására, amelynek díjazottja Solymossy Imre, az MSc Kft. műszaki igazgatója lett. Solymossy Imre a Budapesti Műszaki Egyetemen 1980-ban szerzett szerkezetépítő mérnöki diplomát. Szakmai tevékenységét 1973-ban az UVATERV-nél kezdte, ahol 1996-ig dolgozott szerkesztő technikus, tervező mérnök, irányító tervező, majd osztályvezető-helyettesi beosztásban. 1996-tól az MSc Kft műszaki igazgatói beosztásban van. Szakmai tevékenységét a rendkívüli sokoldalúság jellemzi. A tervezési munkákon kívül a nagy szakmai tapasztalatot igénylő hídvizsgálati dokumentációk és vasúti híd-szabályzatok kidolgozásában is részt vett.

A vasúti hidak múltjának és jelenének dokumentálása céljából fotópályázatot írtunk ki, amelynek díjazására 500.ezer Ft-ot különítettünk el. A pályaművek benyújtási határideje 2009. április 30. Ismételten kiírtuk a diplomaterv pályázatot, amely az előjelek szerint a korábbiaknál sikeresebb lesz.

A VII. Vasúti Hidász Találkozót 2009.június 24-26 között Szegeden, a Forrás Hotelben rendezzük meg. A szakmai program összeállítása rövidesen befejeződik. Mintegy 18 szakmai előadást tervezünk, amelyek köre a nemcsak vasúti hídépítést, hanem az azzal kapcsolatos egyéb szakterületeket (vasúti alépítmény, pályacsatlakozás, vasúttörténet, EU-s pályázatok) is magába foglalja. A résztvevők az Alapítvány megkapják a "Vasúti hidak a Szegedi Vasút igazgatóság területén" c. szakkönyvet, amely könyv a debreceni, budapesti vasúti hidakról szóló könyv után a harmadik ilyen jellegű kiadása az Alapítványnak.

Az Alapítvány 100.000 Ft-al támogatta a Vasúttörténeti Alapítvány "Százötven éve épült a szegedi vasúti Tisza-híd" c. kiállítását, amelyet az ülés után a Felügyelő Bizottság tagjai is megtekintettek.

Az Alapítvány jó sajtókapcsolatokat ápol a Mérnök Újsággal, valamint a MAGÉSZ Acélszerkezetek folyóirattal. Jelentősebb rendezvényeinkről a Mérnök Újságban rendszeresen tudósítások jelennek meg.

Az Alapítvány társszervezője a MÁV nyugdíjas hidászok évenkénti rendezvényének. 2008 évben a szakmai programot a Megyeri-híd építésének megtekintése jelentette.

Az Alapítvány 2008. évi munkáját értékelve a Felügyelő Bizottság az alábbiakat állapította meg:

A pénzügyi mérleget elkészülte után faxon a Felügyelő Bizottság elnökének kell megküldeni.

A 2009 évi VII. Vasúti Hidász találkozóra kiadásra kerülő "Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén" c. könyv a részvételi díj részét fogja képezni.

A 2008.évi pénzügyi beszámolóval kapcsolatban a Felügyelő Bizottságnak nincs észrevétele.

A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke állítja össze és azt Felügyelő Bizottság jelenlévő tagjai aláírásukkal hitelesítik.

 

       Dobra Jánosné                        Mátyássy Lászlóné                        Földi András

Felügyelő Bizottság tagja           Felügyelő Bizottság tagja         Felügyelő Bizottság elnöke

 

           Rege Béla

     kuratórium elnöke

 

VASÚTI HIDAK ALAPÍTVÁNY  2008. évi gazdálkodás adatai ( Időszak: 2008.01.01-12.01.)

Az adatok bruttó módon, áfával együtt szerepelnek (Ft)

 

 

Nyitó pénzkészlet 2008.01.01.

8292361

- bank számla

648001

- lekötött betétek

7643606

- pénztár

754

   

Összes bevétel

803537

- könyvértékesítés bevétele

4000

- SZJA 1% kiutalása

450650

- kamat

328887

- egyéb bevétel (magánsz.kapott támogatás)

20000

   

Költségek összesen

1102070

- bérleti díj

113520

- internetes honlap fenntartás ktge

66000

- képviselet díja

427680

- nyomtatvány, irodaszer

1953

- könyvelési díj

241500

- bank ktg.

32440

- posta ktg.

24105

- mobil telefon kártya

12500

- parkolójegy

2260

- ötvös munka (javítás)

8500

- virág dekoráció, koszorú

4600

- reprezentáció

167012

   

 

 

Egyéb kiadás összesen

323511

- APEH késedelmi kamat

6000

- adott támogatás(kongr.részv.Vasúttört.A.)

317511

   

Záró pénzkészlet 2008.12.01-én

7670317

- bank számla

472676

- lekötött betétek

7185288

- pénztár

12353

Szeged, 2008. december 8.

Készítette: Nemes Judit

2009.01.01-től ÁFA körbe tartozik az Alapítvány, a bejelentőlapot december 5-én megküldte az APEH-nak.

Joomla templates by a4joomla