A Vasúti Hidak Alapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése

 

A Csongrád Megyei Bíróság 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával Alapítványunkat a közhasznú alapítványnak nyilvánította. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (1) bekezdése értelmében:

 „19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:a) a számviteli beszámolót;b) a költségvetési támogatás felhasználását;c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;d) a cél szerinti juttatások kimutatását;e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót” A 2007. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót külön melléklet tartalmazza. Az Alapítványnak a Csongrád Megyei Bíróság által, a 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával jóváhagyott alapító okirata szerint a következő közhasznú feladatai vannak:

·        tudományos tevékenység, kutatás

·        nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

·        kulturális örökség megóvása

·        műemlékvédelem

A költségvetési támogatás felhasználásaAz Alapítvány 2007-ben költségvetési támogatásban nem részesült A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásAz Alapítvány ingó- vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az Alapítvány a székhelyén lévő irodát a REGIUS Bt-től bérli. Az Alapítvány nyitó pénzkészlete 2007. január 1-én 8.928.796  Ft volt, a záró pénzkészlete 2007. december 6-án 8.296.718 Ft volt.Az Alapítvány jogi képviselője megbízási szerződés alapján dr. M.Kovács Beáta ügyvéd, a könyvelést pedig szintén megbízási szerződés szerint Nemes Judit könyvelő végzi.

A pénzfelhasználás egyes tételeit a pénzügyi beszámoló tartalmazza.

A cél szerinti juttatások kimutatásaAz Alapítvány 2007-ben cél szerinti juttatásban nem részesült. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékeAz Alapítvány a fenti címen 2007-ben támogatásban nem részesült. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékeAz alapító okirat szerint (lásd V. fejezet 6. pont.) a Kuratórium elnöke, tagjai munkájukat társadalmi tevékenységben végzik, díjazásban nem részesülnek. Igazolt költségeik megtérítésére  igényt tarthatnak.  A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolóVörös József: Vasúti hidak c. szakkönyvéből 40 db-ot vásárolt  meg. A könyveket a 2007. április 23-án indult hídvizsgáló lakatos-tanfolyam résztvevői kapták meg.A középkorú hidász szakemberek megbecsülése érdekében az Alapítvány nívódíjat alapított. Ennek a díjnak szabályzatát az Alapítvány honlapján tettük közzé. A nívódíj odaítélésére először 2008 évben kerül sor.Az Alapítvány diplomaterv pályázatra 200.000 Ft-ot különített el. A BME-en és a Pollack Mihály Egyetemen kiírt pályázatra beadvány nem érkezett. A kuratórium elnöke a BME 2007. novemberi diplomakiosztó ünnepségen kérte az Egyetem tanárait, hogy a vasúti híd körében kiírandó diploma-terv pályázatokat jobban népszerűsítsék.A Mérnök Újság 2007. júniusi számában leírtak szerint rendezvényeink közül a VI. Vasúti Hidász Találkozó (2006.július 5-7) és a "2007-ben jubiláló vasúti hidak” c. rendezvényünket  a Magyar Mérnöki Kamara a továbbképzési rendszerében pontszerző rendezvényként akkreditálta. A szükséges igazolásokat kiadtukA VII. Vasúti Hidász Találkozó ( 2009. Szeged) előkészítése megkezdődött. A "Vasúti hidak a Szegedi Igazgatóság területén" c. könyv szerkesztőbizottságát Kiss Józsefné vezeti, a feladatokat megbeszélték, kiosztották. A szerkesztő bizottság üléseiről az emlékeztetőket Kiss Józsefné állítja össze.  A konferencia helyét 2008. tavaszáig határozzuk meg.A MÁV Zrt. és a Vasúti Hidak Alapítvány  a „2007-ben jubiláló vasúti hidak” címmel 2007. október 16 -án Közlekedési Múzeumban konferenciát szervezett. A mintegy 150 fő résztvevő igazolta a vasúti hidász szakma iránti érdeklődést, mivel a pályás, gépész szakszolgálat képviselői is jelen voltak. A rendezvényen került sor a 2007. évi Korányi díj átadására, amelyet a kuratórium Bácskai Endréné okl. építőmérnök, szakértő tervezőnek  ítélt oda. A díjazott mérnöki oklevelét 1958-ban szerezte meg az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnök Karon. Pályafutását az UVATERV Hídirodáján kezdte, ahová Korányi professzor ajánlásával került. E munkahelyén 1958-1991 között aktívan, majd 1997-ig mint nyugdíjas dolgozott. 1973-ban hegesztő szakmérnöki diplomát szerzett. 1997 óta az MSc Kft-ben dolgozik.

Az Alapítvány jó sajtókapcsolatokat ápol a Mérnök Újsággal, valamint a MAGÉSZ Hírlevéllel. Jelentősebb rendezvényeinkről a Mérnök Újságban rendszeresen tudósítások jelennek meg. Ilyen beszámoló a "Jubiláló vasúti hidak 2007-ben", amely a nyomdai torlódások miatt 0 2008. január-i számban fog megjelenni.

 Az Alapítvány társszervezője a MÁV nyugdíjas hidászok évenkénti rendezvényének.

Az Alapítvány www.vashid.hu  internetes honlapján a 2007. évi, valamint a korábbi évek tevékenységéről, rendezvényeiről, fontos eseményeiről szóló információk olvashatók.

Budapest 2007. december 06.

           Összeállította:  Rege Béla

                          a Kuratórium elnöke

     

VASÚTI HIDAK ALAPÍTVÁNY  2007. évi gazdálkodás adatai  ( Időszak: 2007.01.01-12.06.)

Az adatok  bruttó módon - áfával együtt – szerepelnek Ft 

 

Nyitó pénzkészlet 2007.01.01.

8928796

- bank számla

1577113

- lekötött betétek

7290251

- pénztár

61432

 

 

Összes bevétel

1029585

- könyvértékesítés bevétele

138500

- SZJA 1% kiutalása

354246

- kamat

330589

- levont SZJA (mb.díj, Korányi díj)

59250

- ÁFA visszautalás

147000

 

 

Költségek összesen

1521663

- bérleti díj

95000

- internetes honlap fenntartás ktge

72000

- képviselet díja

427500

- nyomtatvány, irodaszer

8145

- könyvelési díj

243500

- bank ktg.

31938

- posta ktg.

21148

- SZJA köteles kifizetés (bruttó)

216250

- könyv nyomdai előkészítése

240030

- Korányi szobor bírálati díj

30000

- dekoráció  (bp-i beszerz.)

50000

- egyéb ktg., reprezentáció

86152

 

 

   Egyéb kiadás összesen

140000

- SZJA befizetés

96000

-EHO befizetés                              

44000

 

 

Záró pénzkészlet 2007 12. 06-án

8296718

- bank számla

669649

- lekötött betétek

7618387

- pénztár

8682

 

Szeged, 2007. december 6.

Készítette: Nemes Judit

Joomla templates by a4joomla