A Vasúti Hidak Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése

 

A Csongrád Megyei Bíróság 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával Alapítványunkat a közhasznú alapítványnak nyilvánította. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (1) bekezdése értelmében:

„19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót”

A 2006. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót külön melléklet tartalmazza. Az Alapítványnak a Csongrád Megyei Bíróság által, a 2006. május 15-én kelt 60.0001/96/13.sz. határozatával jóváhagyott alapító okirata szerint a következő közhasznú feladatai vannak:

  • tudományos tevékenység, kutatás
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • kulturális örökség megóvása
  • műemlékvédelem

A költségvetési támogatás felhasználása:

Az Alapítvány 2006-ban költségvetési támogatásban nem részesült.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az Alapítvány ingó- vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az Alapítvány a székhelyén lévő irodát a REGIUS Bt-től bérli. Az Alapítvány nyitó pénzkészlete 2006. január 1-én 7.598.797 Ft volt, a záró pénzkészlete 2006. december 31-én 8.928.796 Ft volt.

Az Alapítvány jogi képviselője megbízási szerződés alapján dr. M.Kovács Beáta ügyvéd, a könyvelést pedig szintén megbízási szerződés szerint Nemes Judit könyvelő végzi.

A pénzfelhasználás egyes tételeit a pénzügyi beszámoló tartalmazza.

A cél szerinti juttatások kimutatása:

Az Alapítvány 2006-ban cél szerinti juttatásban nem részesült.

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

Az Alapítvány a fenti címen 2006-ban támogatásban nem részesült.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke:

Az alapító okirat szerint (lásd V. fejezet 6. pont.) a Kuratórium elnöke, tagjai munkájukat társadalmi tevékenységben végzik, díjazásban nem részesülnek. Igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. Az utóbbi keretében fizette ki az Alapítvány 2 kuratóriumi tag részvételi és szállásköltségét 133.984 Ft összeggel a bécsi Betontag konferencián, valamint 1 kuratóriumi tag 2006. évi FIB tagságának díját 150.000 Ft összeggel.

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az Alapítvány a MÁV Zrt-vel közösen szervezte meg a VI. Vasúti Hidász Találkozót 2006.július 5-7 között Dobogókőn, a Manreza Hotelben rendeztük meg. A konferencián 203 regisztrált résztvevő volt jelen, 26 előadás hangzott el, amelyeknek 29 előadója volt. A konferencián emlékeztek meg a Vasúti Hidak Alapítvány 10 éves születésnapjáról és arról az eseményről, hogy az elmúlt 13 évben az ország valamennyi vasút-igazgatósági területén hidász konferenciát rendeztek.

Az Alapítvány a BME szigorló mérnökei részére vasúti hidak témakörében diplomaterv-pályázatot írt ki. 1 pályamű érkezett be, amelynek szerzője Tóth Axel Roland volt. A pályázat elbírálása után a Kuratórium Tóth Axel Roland részére I. díjat állapított meg.

A Vasúti Hidak Alapítvány és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2006. december 6-án az Egyetem dísztermében dr. Korányi Imre professzor úr születésének 110. évfordulója alkalmából ünnepi tudományos ülésszakot szervezett, amely után az egyetem szoborparkjában felavattuk a professzor mellszobrát. A tudományos ülésen dr. Farkas György, tanszékvezető egyetemi tanár elnökölt, amelyen Doskar Ferenc, dr. Nemeskéri-Kiss Géza, dr. Iványi Miklós, dr. Kollár László és Rege Béla tartott előadást. Az ülésen vette át dr. Nagy Sándor a 2006. évi Korányi díjat. A Korányi szobor létesítési költsége kerekítve 2,1 millió Ft, amelynek döntő többségét, 2,02 millió Ft-ot az Alapítványnak sikerült közadakozásból összegyűjteni.

Az Alapítvány jó sajtókapcsolatokat ápol a Mérnök Újsággal. Jelentősebb rendezvényeinkről a Mérnök Újságban rendszeresen tudósítások jelennek meg. Ilyen beszámoló volt olvasható a VI. Vasúti Hidász Találkozóról, a Korányi szobor avatásáról.

Az Alapítvány társszervezője a MÁV nyugdíjas hidászok évenkénti rendezvényének. A vasúti hidász értékek megőrzése céljából, az Alapítvány kezdeményezésére a

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 600/1508/2006. számú, 2006. június 19-én kelt, 600/1508/2006. sz. értesítése szerint értesítése szerint a sárospataki kisvasúti Bodrog – híd védetté nyilvánítási eljárását megkezdte.

Az Alapítvány www.vashid.hu internetes honlapján a 2006. évi, valamint a korábbi évek tevékenységéről, rendezvényeiről, fontos eseményeiről szóló információk olvashatók.

Budapest 2007. január 29.

Összeállította:

Rege Béla

a Kuratórium elnöke

 

VASÚTI HIDAK ALAPÍTVÁNY 2006. évi gazdálkodás adatai

(Az adatok bruttó módon - áfával együtt – szerepelnek Ft )

Nyitó pénzkészlet 2006.01.01.

7598797

- bank számla

356088

- lekötött betétek

7225304

- pénztár

17405

   

Összes bevétel

17894943

- könyvértékesítés bevétele

66633

- Hídász konferencia részvételi díja

7031400

- étkezés kiszámlázva

3215405

- szállás kiszámlázva

2421025

- IFA kiszámlázva

91200

- kiállítás, előadás, reklám

2100000

- Vasúti vasbeton ép. konferencia r.díj

300000

- Korányi szobor támogatás

2025500

- egyéb támogatás

146900

- SZJA 1% kiutalása

209830

- kamat

243050

- levont SZJA (Dr. Nagy S., Tóth A.)

44000

   

Költségek összesen

16048944

- bérleti díj

77000

- internetes honlap fenntartás ktge

72000

- képviselet díja

406500

- nyomtatvány, irodaszer

6595

- könyvelési díj

215000

- bank ktg.

99419

- posta ktg.

59598

- Hídász konferencia szállás ktg.+IFA

2571600

- étkezési ktg.

3199060

- terembérlet+technika

1165000

- könyvkiad., nyomdaktg.

4264340

- számtechn.szolg. ktge

240000

- múzeumi belépők

70200

- Dr.Horváth F. szakkönyv

1155000

- Betontag-2006 konferencia

133984

- festmény vásárlás (természetbeni juttatás)

48000

- egyéb ktg. (rendezvény szerv.,vendéglátás)

83052

- SZJA köteles kifizetés (bruttó)

184000

- FIB tagdíj

150000

- Korányi szobor ktgei

1848596

   

Egyéb kiadás összesen

516000

- előző évi SZJA befizetés

34000

- ÁFA befizetés

482000

   

Záró pénzkészlet 2006. 12. 31-én

8928796

- bank számla

1577113

- lekötött betétek

7290251

- pénztár

61432

 

Szeged, 2007. január 9.

Készítette: Nemes Judit

 

Joomla templates by a4joomla