A Vasúti Hidak Alapítvány 2003. évi tevékenységének legfontosabb eredményei a következők voltak:

 

  1. Az V. Vasúti Hidász találkozó megszervezése Debrecenben, amelynek legfontosabb adatai:

  - 215 fő regisztrált résztvevő volt jelen,

  - Első alkalommal szerveztük 2 szekcióban a konferenciát,

  - Kiadásra került: Vasúti hidak a Debreceni MÁV Igazgatóság területén c. színes kiadású

    könyv,

  - A Sínek Világa 2003. évi színes kivitelű külön száma tartalmazta a konferencián

    elhangzott előadásokat,

  - A konferenciáról a helyi televízióban, rádióban és írott sajtóban számos riport, beszámoló

    hangzott el. 

  2. Korányi díj átadása. A kitüntetett dr.Szittner Antal lett.

  3. Építőmérnöki Szövetség támogatása az Alapítvány kiadványaival.

  4. Diplomaterv kiírása a BME-n, 1 pályázat érkezett, de a feltételeknek nem felelt meg

      (más pályázatra is benyújtásra került).

  5. Vasbetonépítés folyóirat támogatása.

  6. Vasúti hidász nyugdíjas találkozó közös szervezése a MÁV Rt-vel.

  7. Dr. Horváth Ferenc: A magyar vasút építési és fenntartási szervezetének története c. könyve

      kiadásának támogatása.

  8. Végh Imre mérnök-főtanácsost több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért nyugdíjba

      vonulása alkalmából, az Alapítvány életmű- díjazásban részesítette.

Alapítványunk az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően működött 2003-ban is, anyagi támogatásaink megítélésénél is ennek megfelelően jártunk el.

Őszintén reméljük, hogy Alapítványunk eddigi tevékenységével a tisztelt Alapítók, Csatlakozók és az érdeklődők meg vannak elégedve és kérjük, hogy munkánkat erkölcsileg és anyagilag továbbra is támogatni szíveskedjenek.

 
 
 

 

Joomla templates by a4joomla