A Vasúti Hidak Alapítvány 2001. évi tevékenységének legfontosabb eredményei a következők voltak:

 

  • Dr. Korányi Imre professzor, a Budapesti Műszaki Egyetem I.sz. Hídépítési Tanszékének vezetője emlékének megőrzésére díj alapítása. A díj alapításához a Korányi család hozzájárulását megszereztük. A díj meghirdetése megtörtént, odaítélésére első alkalommal 2002.évben kerül sor,
  • Diplomaterv pályázat meghirdetése a BME hallgatói részére. A bíráló bizottság 2 pályaművet II. díjjal jutalmazott. A díjakat az építőmérnöki kar a diplomaosztó ünnepségén, 2001.október 13.-án a Kuratórium elnöke adta át,
  • Az Alapítvány képviseletében Rege Béla a vasúti hídépítés legújabb eredményeiről tartott tájékoztatót a finn építőmérnökök részére a BME Híd- és Szerkezetek tanszékén 2001.szeptemberében,
  • Az Alapítvány 100.000 Ft összeggel támogatta Dr. Medved Gábor prof. könyvének kiadását, amelynek tárgya a japán vasúti hídépítés,
  • 5 éves a Vasúti Hidak Alapítvány szakmai találkozó megszervezése 2001.május 23 -24.-én, Szegeden,
  • Hidász munkavezetői tanfolyam támogatása 2001.májusban,
  • Hidász szakértői értekezlet támogatása 2001.november 10.-én, a Vasúti Emlékparkban,
  • 5 db vasúti híd engedélyezési tervének támogatása a Kisvasutak Baráti Köre részére a kemencei kisvasútnál,
  • A Berlinbe tervezett szakmai tanulmányút a várható magas költségek miatt elmaradt.

A 2003.évi V. Vasúti Hidász találkozó előkészítése. A többéves saját és más tapasztalatok alapján az elvárható magas színvonal és a kb. 300 fő résztvevő miatt a szervezést már megkezdtük.

Alapítványunk életében sajnos igen szomorú esemény is történt. A Kuratórium egyik alapító tagja, Dr. Sándor Csaba ügyvéd 2001.évben elhunyt. Kuratórium új tagja, a tisztelt Alapítók hozzájárulása alapján Solymossy Imre, az MSC Kft. műszaki igazgatója lett. Az Alapítvány képviseleti teendőinek ellátását Dr. M.Kovács Beáta ügyvéd látja el. A fentiek következtében Alapítványunk új címe:

6720. Szeged. Arany János u. 7

Alapítványunk az alapító okiratban meghatározott céloknak megfelelően működött 2001-ben is, anyagi támogatásaink megítélésénél is ennek megfelelően jártunk el. Őszintén reméljük, hogy Alapítványunk eddigi tevékenységével az Alapítók, a csatlakozók és vasúti hidász szakma, valamint az iránta érdeklődők meg vannak elégedve és munkánkat erkölcsileg és anyagilag a jövőben is támogatni fogják.

 

Joomla templates by a4joomla