PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

diplomadíj elnyerésére

  

A „VASÚTI HIDAK” Alapítvány (1996) évenként diplomadíjat adományoz a tanulmányukat magas színvonalon befejező hallgatók kitüntetésére. A diplomadíjra pályázhat minden nappali tagozatos hallgató:

  • aki 2013. évben sikeres záróvizsgát tett;
  • szakdolgozata legalább „jó” osztályzatot kapott és kiemelkedő értékkel rendelkezik;
  • a szakdolgozat vasúti hidak, vagy vasúti műtárgyak témájával kapcsolatos.

A pályázat célja a kezdő szakemberek megbecsülése. A diplomadíj pályázaton való részvétel lehetővé teszi az újonnan diplomát nyert kollégák eredményeinek széleskörű bemutatását, kapcsolatot teremt a szakma kiemelkedő szakembereivel. Ezért minden fiatal kollégának érdeke – amennyiben a pályázat benyújtásának alapfeltételeivel rendelkezik – a pályázatra történő jelentkezés.

A pályaműveket a „VASÚTI HIDAK” Alapítvány Kuratóriuma által delegált szakemberekből álló Bíráló Bizottság értékeli. Az Alapítvány Kuratóriuma a legjobb szakdolgozatok készítőit diplomadíjjal tünteti ki.

A diplomadíj minősítése és díjazása: első díj     MSC végzettséggel 80.000 Ft

                                                                     BSC végzettséggel 60.000 Ft

amely összegek nettó kifizetett összeget jelentenek.

A Bíráló Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, több kimagasló színvonalú pályázat esetén további díjakat is megállapíthat. 

Jelentkezni lehet a tanszéken kapható, vagy az itt letölthető jelentkezési lap kitöltésével. 

A pályázatok beadásának határideje: a vizsgaidőszak utolsó napja, legkésőbb 2013. október 1. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  •  a pályázó által kitöltött és a szakdolgozatot kiadó tanszék által véleményezett jelentkezési lapot;
  • az eredeti szakdolgozatot, melyet az eredményhirdetés után a Bíráló Bizottság visszaszármaztat. 

A pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma elnökének kell elküldeni:

Vörös József

1121 Budapest Evetke út 2. 

A pályázaton csak olyan szakdolgozatok vehetnek részt, amelyeket más pályázatra még nem nyújtottak be.  

A díjak kiosztása a diploma kiosztásával egyidejűleg történik.

Budapest, 2013. április 26. 

VASÚTI HIDAK Alapítvány Kuratóriuma

 

Joomla templates by a4joomla